(9.40 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já už jsem myslel, že se budeme blížit k hlasování, protože poslední hovořící poslankyně byla kolegyně Langšádlová, teď už je tam zase pět přihlášených. Mám pocit, že už jsme toho probrali metr a půl zleva, metr a půl zprava, už se asi nepřesvědčíme. Poprosil bych, pojďme už co nejdřív o tom hlasovat, protože se tady k cyklistům řeklo opravdu úplně všechno. Máme tam docela důležitou věc, která se týká exekuce, ta bude celkem hutná a dlouhá.

Možná jednu poznámku k tomu a já už se pak pokusím vůbec nehlásit. To přece není o tom, že tady někdo hájí cyklisty, kteří něco porušují. Samozřejmě, když někdo něco porušuje, tak se má na něj dívat úplně stejně, jestli to je cyklista, řidič automobilu nebo chodec, úplně stejně. Tady jde prostě o - kdybych měl použít slova své ctěné kolegyně Zuzany Ožanové - že už ta povinnost je zakotvena, tak bych to upřesnil, že my vlastně tu povinnost jenom upřesňujeme. My ji upřesňujeme, definujeme tam něco, co se dá vizualizovat, byť rozumím tomu, že se to třeba nedá přesně změřit, ale dá se to vizualizovat. Já jsem tady říkal jiné příklady už minule, kdy tady je něco, my taky definujeme něco na metry a přesně se to spočítat na centimetry nedá, a také ta pravidla fungují. To znamená, já si myslím, že to je i nějaký signál do společnosti, že jsme si toho vědomi. Ten, kdo jezdí na kole u nás, jezdí třeba v Rakousku, v Německu, tak ví, že tam je to přece jenom trochu bezpečnější, že tam auta se k vám chovají jinak. Pojďme tímhle odstartovat vzájemnou větší ohleduplnost a pojďme o tom už hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Profant, poté pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní kolegyni Ožanovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Velký rozdíl je v tom, že cyklista, když ta pravidla poruší, tak dostane pokutu. Já se přiznám, že i já jsem dostal zrovna za jízdu po přechodu pokutu, a v Praze vidím absolutně běžně, že se toto pokutuje. Ale zato jsem nikdy neviděl pokutu za nebezpečné předjíždění cyklisty. Nevím, jak je to u vás v regionu, možná se tam chováte hůř v dopravě, ale tady se opravdu cyklistům běžně rozdávají pokuty.

Takže tato věc, cyklisté se trestají, zatímco automobilista, který ohrozí cyklistu, ten běžně není postihován. A v tom je ten problém, to předkladatel řešil, a právě proto předložil tuto přesnější definici, protože policie se opakovaně vymlouvá, že tohle ještě nebylo nebezpečné, a podobně. Dokonce se občas neštítí používat velmi špatné argumenty nepodložené daty a podobně. A právě proto je potřeba tuto povinnost řidičů upřesnit, aby se policie nemohla vymlouvat a aby stejně, jako trestá cyklisty, trestala i automobilisty. To je vše.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Výborný, faktická poznámka. Poté pan poslanec Mašek.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní ministryně, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, k paní poslankyni Ožanové. Já bych poprosil a musím se tady zastat cyklistů: Není možné paušalizovat, není možné všechny hodit do jednoho pytle.

Bohužel je zvykem mnohých nás politiků nejlépe vzít dvě skupiny a postavit je proti sobě. Za chvíli tady budeme projednávat novelu exekučního řádu a tam je to velmi podobné. My velmi často máme tendenci říct: Tady jsou dlužníci, tady jsou věřitelé a ti jsou proti sobě a do toho ještě hodit exekutory. A pokud tady vy velmi emotivně říkáte: Cyklisté nedodržují a neznají pravidla silničního provozu - to přece není pravda! Není možné nikde tohleto říkat. A já si myslím, že právě cyklisté, a o tom je celá ta debata, by měli být těmi, které dokážeme ochránit i touto drobností, jako je 1,5 metru.

Myslím, že je zbytečné teď už vést další debatu, máme tady opravdu klíčové věci ohledně exekucí, byl bych rád, kdybychom se k nim dostali. Ale prosím, nepaušalizujme, neházejme cyklisty do jednoho pytle! Stejně tak jako já znám řidiče osobního automobilu, kteří potom řídí pod vlivem alkoholu a nedodržují pravidla silničního provozu, tak je to i u cyklistů, ale o tom to přece není. To, o čem tady vedeme debatu, je, jestli si cyklisté zaslouží přiměřenou ochranu právě i v otázce odstupu předjíždějících automobilů, nebo nikoliv. Já jsem přesvědčen a říkal jsem to tady už opakovaně, že určitě ano. Proto to podpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka pan poslanec Mašek, poté pan poslanec Plzák.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já zareaguji na více předřečníků tady, ale zejména na paní kolegyni Ožanovou, jejíž odbornosti si vážím, která na rozdíl od nás tyto nehody řešila a řešila je velmi často, a jestliže mně řekne, že je to o tom, že v současné legislativě ta opora je v bezpečnosti cyklistů a je možné to řešit, tak pro mě jeden a půl metr, když je vytržený ze souvislostí, tak ten jeden a půl metr úplně všechno neřeší. Když vás předjede 90kilometrovou rychlostí kamion v jedenapůlmetrové vzdálenosti, tak to s vámi zacvičí a je to nebezpečné. Pro mě, když na úzké vozovce budu předjíždět cyklistu, pohlídám si to, pojedu rychlostí plus pět kilometrů na rozdíl od něho a pomalu ho minu, tak podle mě se ničím neproviním a bezpečnost zachovám. Takže ten 1,5metrový parametr je tady parametr, nad kterým my tady vedeme nějaký spor, jestli bojujeme o bezpečnost těch cyklistů. Kdybychom měli proti agresivním řidičům bojovat komplexně, a ohleduplnost není z mého pohledu v tom 1,5 metru, ale je na každém z nás, jak se budeme na silnici chovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Plzák, faktická poznámka. Poté pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem chtěl zareagovat na pana kolegu Výborného. On říkal, že je přesvědčen, že všichni cyklisté znají dobře dopravní předpisy. Pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, odkdy smějí děti na silnici? A jste přesvědčen, že všechny děti, které už můžou jezdit na silnici, od 13 let je to, nejsem si úplně jistý, že znají dopravní předpisy? Já si to tedy nemyslím.

A pak vám řeknu jenom jednu osobní zkušenost, že jsem zvědavý, pokud se to bude striktně dodržovat, jak to dopadne. Já jsem jel po bývalé Leninově, teď myslím Evropské nebo jak se jmenuje silnice na letiště, a tam se původní dva pruhy, které byly taktak, se zúžily ještě o pruh o cyklisty. Zbyly tam dva pruhy, kde se sotva vejdou dva nákladní automobily vedle sebe. Takže já mám takový pocit, že když tam pojede cyklista, tak znemožní po celou dobu předjíždění, pokud v těch obou pruzích pojedou auta. Já si myslím, že to prostě nebude fungovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já jsem se přesně bál, že to sklouzne do této diskuze, protože teď tady začneme obviňovat, že jsou nějací cyklofašisté a proticyklisté a podobně a vlastně úplně to odejde od věcné podstaty. Já bych chtěl na pana ne předřečníka, ale ob jednoho předřečníka zareagovat, prostřednictvím pana předsedajícího: ono je to trošku zavádějící. Já paní Ožanové rozumím, ale to, co ona říká, není úplně pravda. Respektive ne že to, co říká, není pravda, ale to, jak to potom je interpretováno. Chápu to, co říká, ale ta interpretace, zevšeobecnění, není namístě. Já tam dávám pouze úpravu - a zopakuji, co jsem řekl minule - která platí ve státech, jako je Španělsko, Francie, Německo a další. To není novinka, kterou bychom si tady vymysleli na koleně. Je to klasická právní úprava fungující v jiných státech Evropské unie plus v některých státech - ve Spojených státech, ale tam bych to moc nepřirovnával, oni mají trošku jiný systém dopravy a jak to tam funguje. Ale je to klasická záležitost. Jak jsem tady říkal, policie v těchto státech nemá specifické technické prostředky, vyplývá to ze zpráv, které mi dalo Policejní prezidium prostřednictvím pana ředitele dopravní policie, a přesto jsou schopni toto vymáhat.

A k jedné věci, co se týká těch pruhů, zmiňovaná Evropská třída v Praze a podobně, ale tady se ukazuje i neznalost u řidičů. Ten pruh není zeď, to není ten oranžový pruh. To je jenom vyznačený pruh pro cyklistu, kam může motorista normálně vjet automobilem. To není něco, co je specificky pro cyklisty. To je vyznačeno proto, že když tam cyklista jede, tak má v danou chvíli přednost v tom svém pruhu. Ale normální motorista tam běžně může autem jet, když se tam cyklista nevyskytuje. To je první věc.

Druhá věc, a to už je (nesrozumitelné), paní Ožanová, ze zkušenosti z Ostravy a odjinud, nepovolí dopravní policie žádné značení pro cyklisty na komunikacích tam, kde by to neodpovídalo normám. Nemůže si svévolně žádná municipalita namalovat pruh jenom proto, že ho chce. Všechno zde podléhá poměrně složitému schvalování. Ale pojďme od toho. Prostě je to opravdu gesto pro to, aby se každý cítil bezpečně. A jak jsem již říkal, počet cyklistů se zvyšuje v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP