(9.30 hodin)
(pokračuje Válková)

Za třetí, i já se vztekám, používám úmyslně tohoto lidového výrazu, když jedu v Praze za nějakým cyklistou, včera se mi to zrovna stalo ve večerních hodinách. Musím říci, že to bylo dost náročné. Stává se mi to i o víkendech. Tak prostě přibrzdím a tu minutku počkám, nedá se nic dělat. Ale myslím si, že si ten cyklista, i když se chová třeba někdy ne úplně tak, jak my řidiči bychom potřebovali, zaslouží to, abychom byli ohleduplní.

A myslím, že každý tento krok, včetně toho, který jsme tady diskutovali a ještě budeme diskutovat, až budeme schvalovat vratku ze Senátu 624, třeba terapeutické programy, to jsou pro agresivní řidiče všechno ty správné kroky tím směrem, že i Česká republika patří spíše na Západ než na Východ. Takže apelace na naše řidiče bez toho, že bychom to měli zakotvené v právním řádu, si myslím, že je marná. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka, paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, patřím vlastně k těm odpůrcům, co se týče předjíždění cyklistů. Prosím vás, buďme střídmí v legislativě. Jestliže v legislativě je již něco zakotveno, nedávejme to tam znovu. Již teď je tato situace řešitelná. Agresivní řidič není jenom řidič motorového vozidla, ale i řidič jízdního kola. Jako malé dítě jsem byla sražena, ale ne autem, ale cyklistou, který byl agresivní a vjel na dětské hřiště.

Prosím vás, není to vyvážené. Za mě je třeba stanovovat ty povinnosti vyváženě. Máme tady ještě chodce. Podle mě jsou podstatně zranitelnějšími účastníky silničního provozu než cyklisté. Hlavně již se to dá řešit. Ano, i já jsem se tak jako kolegyně Válková pokusila zrovna o víkendu předjet cyklisty. Měla jsem problém. Jeli vedle sebe a zabrali celou cestu. Já jsem je v podstatě nemohla předjet, protože mi to vůbec neumožnili. Tak kdo byl v té chvíli agresivní? Já, nebo ti cyklisté, kteří nedodržovali pravidla silničního provozu a měli jet za sebou? Prosím vás, pokud je někdo hlupák, tak je jedno, co řídí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já už jsem tady říkala, že opravdu považuji naši paní kolegyni Ožanovou za jednoho z největších expertů na dopravu, který tady sedí v Poslanecké sněmovně, a tento respekt má mezi námi i na hospodářském výboru. Ale když tady hovořila, že je možné dnes již to řešit, tak kdyby tomu tak bylo, že se to aplikuje, ta dnešní právní úprava, tak tady dneska nestojíme s tímto návrhem. Kdyby se naši cyklisté cítili bezpečně, kdyby stejně tak asi jako paní kolegyně ve své praxi bylo správně aplikováno té stávající právní úpravy, tak tady dneska nestojíme.

A když tady bylo řečeno, že vedle agresivního řidiče může být agresivní i řidič kola nebo ten, kdo jede na kole, může být asi agresivní i chodec, to je pravda. Ale my musíme pohlížet na to přiměřeně, co ovládá v tu chvíli ten člověk. Když máme agresivního řidiče s autem, tak samozřejmě může napáchat výrazně více škod, než když se nám pohybuje na silnici agresivní řidič na kole nebo chodec. Takže určitě asi všichni víme, že může být agresivní chodec, cyklista i řidič auta. Ale určitě všichni také vnímáme, že ten, který řídí auto, nebo dokonce nějaké silnější auto nebo náklaďák, tak pokud se chová agresivně, tak může napáchat výrazně víc škod. My všichni víme, že je tady nějaká právní úprava, ale ještě jednou říkám, kdyby ta právní úprava byla dostatečně aplikována, byla respektována, tak tady dneska nikdo s tímto návrhem nestojí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Poté se z místa s faktickou hlásí paní poslankyně Ožanová.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přimluvil, abychom vždycky nevzali nějaký konkrétní příklad a neilustrovali na tom něco obecného. Domnívám se, že o co tady jde v tomhle konkrétním případě odstupu 1,5 metru, tak je skutečně dostat do hlavy každého řidiče, že musí cyklistu předjíždět s bezpečným odstupem. A to je to, o co jde. O nic jiného se tady nejedná, než aby když řidič předjíždí cyklistu, aby měl v hlavě: Pozor, 1,5 metru, musím vybočit tak, aby to ten cyklista zvládl a nebyl ohrožen, i když třeba se bude vyhýbat nějaké díře ve vozovce.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji za slovo. V podstatě souhlasím. Domnívám se ale, že by pravidla silničního provozu neměli znát pouze řidiči motorových vozidel, kteří je musí prokazovat při zkouškách, ale že by je měli znát i cyklisté. Takže já bych doporučovala, aby cyklisté již realizovali věci, které jsou v zákoně, nepřejížděli na jízdních kolech například přes přechody a podobně.

Prosím vás, opravdu je to nevyvážené. Vy říkáte pořád 1,5 metru od cyklisty a řidič motorového vozidla. Ale co chodec? Co vlastně řidič jízdního kola, který bude objíždět chodce? Ten nemá povinnost? Ten může kolem toho malého dítěte projet hned těsně? Uvědomte si, že to je určitá disproporce. V zákoně je vzájemná ohleduplnost. Musíme se chovat ohleduplně a ukázněně, abychom svým jednáním neohrožovali život, zdraví, majetek svůj ani jiných osob. Prosím vás, to je dostatečné. Již v praxi se to uplatňuje, pokud někdo něco takového spáchá. To je řešitelné podle této právní úpravy. Proč dávat další právní úpravu? Opravdu za mě, kolegové a kolegyně, ne.

A co se týče těch pravidel, já bych byla ráda, kdyby si je cyklisté přečetli. Bylo by to v jejich prospěch. Když někdo vjede na přechod docela rychle, tak ani řidič osobního auta nemá šanci zastavit, protože přechod pro chodce není určen k přejíždění pro cyklisty. Víte, kolik cyklistů mi nadává, když jim ukazuji, proč sedí na tom kole, když přejíždějí přes přechod? Oni si myslí, že mohou všechno. Není to pravda. Pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu, ne jenom pro některé.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mám zde několik faktických poznámek. Nejprve paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslankyně Helena Válková: Samozřejmě musím reagovat na paní kolegyni. Myslím si, že tady už ujíždíme do určitého populismu, že si vždycky vezmeme určitou skupinu, kterou chráníme. Tu jsou to chodci, tu jsou to motocyklisté. Myslím si, že o to nejde, jestli upřednostňujeme ochranu cyklistů, motocyklistů, chodců. Všechny ty skupiny jsou samozřejmě rovnocenné a zaslouží si naši pozornost, právní regulaci a podobně. Teď se zabýváme cyklisty, teď tento krok je ve prospěch cyklistů, ve prospěch jejich zdraví, ve prospěch jejich bezpečnosti. Nemotejme do toho jiné skupiny. To za prvé.

Zaměřme se, milá paní kolegyně, poslankyně Ožanová, vaším prostřednictvím, pane předsedo, příště, v té příští právní úpravě nebo v návrhu další právní úpravy, na cyklisty. Jednou jsme to udělali a neuspěli jsme. To neznamená, že bychom měli rezignovat na to, co tady máme teď na stole. Mně už to připadá skutečně opravdu jako ty diskuze, kdy Poslanecká sněmovna potom volí záměrně, nebo ti, kteří tady vystupují, jiná témata. Mluvme o bezpečnosti cyklistů. Jsou to statisíce lidí, kteří nás o to žádají. Tak jestli se chceme na ně vykašlat, prosím. Jistě to projevíme v hlasování.

Rozhodně teď se nejedná o chodce, teď se nejedná o řidiče automobilů. Ti se musí v navrhované úpravě přizpůsobit novým pravidlům, ale není to žádné drakonické opatření. Každý z nás to zvládne. Já řídím od 18 let a neměla jsem ani jedinou závažnou dopravní nehodu, takže zvládnout se to dá. A já teď tedy jednoznačně říkám, zvedněme svůj hlas a řekněme svoje ano pro větší bezpečnost cyklistů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Profant. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP