(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak přeji hezké odpoledne. Budeme pokračovat v programu dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvu. O omluvení žádá ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní tedy otevřu bod, kterým je

 

496.
Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb.,
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů
(zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1126/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano, děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám velmi děkuji za vstřícnost, že jste zařadili tento bod na dnešní odpoledne. Jenom pro připomenutí důvody, které vedou k předložení tohoto návrhu novely zákona.

Na konci roku 2019 byl přijat zákon o realitním zprostředkování, to znamenalo pro realitní makléře změnu volné živnosti na vázanou. Jednou z možností, jak splnit kvalifikační předpoklady pro realitní makléře, bylo složení profesních zkoušek. Nicméně právě pořádání kurzů a vypisování zkoušek bylo ovlivněno epidemickou situací, protiepidemickými opatřeními vlády byl režim zkoušek výrazně omezen, v průběhu uplynulého roku dokonce dvakrát absolutně. Existují objektivní důvody, které zkomplikovaly pro realitní makléře tuto povinnost naplnit - nejen právě omezení možnosti vypisovat zkoušky, ale také například zdravotní stav, karantény realitních makléřů a třeba péče o nezletilé děti v době zavření škol, protože mluvíme-li o realitních makléřích, tak bychom měli spíše mluvit o realitních makléřkách, protože nadpoloviční většina makléřů jsou ženy.

Takže z našeho pohledu právě kvůli situaci související s covidem je na místě určitá tolerance, i když víme, že část realitních makléřů to mohla sice nechat na poslední chvíli, ale objektivní důvody pro posunutí lhůty existují. Právě tyto důvody vedly k předložení původního návrhu prodloužit lhůtu pro splnění kvalifikačních předpokladů, která uplynula 3. března. Původní návrh předpokládal do konce roku sjednocení lhůty pro stávající makléře, a tak i pro nové makléře, aby mohli vykonávat činnost s určitými omezeními, například pod zavedeným makléřem a s omezeními typu zákazu nabízet a poskytovat úschovy.

Vzhledem k tomu, že lhůta 3. března na splnění kvalifikačních předpokladů již uplynula, se muselo najít jiné legislativní řešení, které ve formě komplexního pozměňovacího návrhu jednohlasně schválil na svém posledním jednání hospodářský výbor, který reflektuje i výhradu určité liknavosti u části realitních makléřů. Ten návrh komplexní, o kterém ve třetím čtení budeme hlasovat, spočívá v tom, že stávající makléři musí neprodleně nahlásit na živnostenském úřadě změnu živnosti z volné na vázanou a kvalifikační předpoklady doložit do konce tohoto roku, jinak může být na jejich podnikání pohlíženo jako na podnikání neoprávněné.

Tento komplexní pozměňovací návrh, který jsem ve stručnosti - jeho obsah - představil, vyšel z jednání Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a parlamentní legislativy, které děkuji velmi za výborný, aktivní přístup a pomoc při formulaci návrhu. K pozměňovacímu návrhu, který přijal hospodářský výbor, a způsobu řešení se kladně vyjádřili jak Realitní komora, tak Asociace realitních kanceláří. A zároveň, je nutné to tady říci, hospodářský výbor vyjádřil vůli, že se jedná o poslední a definitivní posunutí této lhůty. Nicméně kvůli stávající epidemické situaci je tolerance do konce roku namístě.

Pokud nezazní dnes jiný pozměňovací návrh, tak můžeme při nejbližší příležitosti tento návrh odhlasovat už ve třetím čtení. Jde nám o to, abychom zkrátili co nejméně dobu mezi již uplynutím lhůty 3. března a schválením této toleranční novely pro realitní makléře. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1126/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Jiří Bláha a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, takže hospodářský výbor na své 54. schůzi dne 17. března 2021 sněmovní tisk 1126 projednal včetně pozměňovacích návrhů poslance Munzara a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tento sněmovní tisk. Já ještě podotknu, že vláda už dříve vydala souhlasné stanovisko k tomuto návrhu.

Takže to je asi všechno, co byste ode mě měli slyšet. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu. Měl jsem tady faktickou poznámku pana poslance Martinů, ale to je asi omyl, takže jsem ji vymazal. A nyní tedy vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, nikoho jiného přihlášeného nemám. Hlásí se někdo další? Ne, tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jenom stručně. Jsem podepsán pod tím pozměňovacím návrhem se svým kolegou Vojtěchem Munzarem. Jenom musím férově říct, že nám přišly i maily od realitních makléřů, kteří s tím postupem nesouhlasí, protože to stihli, a vlastně upozorní na takový ten český nešvar, že ti lidé to vždycky nechávají na poslední chvíli, známe to třeba u výměn řidičáků nebo daní apod.

Nicméně my jsme se o tom bavili na hospodářském výboru a bylo by dobré, aby to tady takhle zaznělo, že to je sice pravda, na druhou stranu teď je skutečně mimořádná situace, kterou my tady žijeme, a jsou tady skutečně případy, kdy by ti lidé, kteří nesplnili ty kvalifikační povinnosti, které jim ukládáme, z důvodu covidu a mimořádných událostí, tak by se dostali prostě do prekérní situace. Takže jsme se dohodli, že to posunutí na konec roku bude poslední, s tím, že i ten pozměňovací návrh do určité míry zpřísňuje, tak by to bylo takto fér. My jsme se domluvili, že to takhle zazní na mikrofon.

My tím samozřejmě neříkáme, aby všichni všechno nechávali na poslední chvíli, ale zároveň že ctíme mimořádnost situace vzhledem k tomu, že po někom chceme nějakou novou povinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli někdo další se chce vyjádřit. Nikoho dalšího nevidím, proto končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova - není, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Nikoho přihlášeného nemám, končím tedy podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Nikoho nevidím, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Takže děkuji. To byl fičák.

Před projednáváním

 

492.
Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
/sněmovní tisk 1178/ - zkrácené jednání

bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu, nikdo se nehlásí, takže pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování. (Gong.)

 Přednesu návrh usnesení. Už mezitím gonguji. "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňující dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021, sněmovní tisk 1178, ve zkráceném jednání." Já ještě radši zagonguji, tak ale moje gongování nemá moc odezvu.

Zahájím hlasování. Kdo je tedy pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 284, přihlášeno 90 poslanců, pro 44, proti 1. To znamená, návrh usnesení nebyl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP