(Jednání pokračovalo v 11.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní vicepremiérko, jiné členy vlády tady zatím nevidím. Budeme pokračovat, uplynul čas na přestávku na poradu klubu TOP 09. (Gong.) A je před námi závěrečné hlasování o zákonu České národní bance. Je to náš bod číslo 328, jsme ve třetím čtení. Ještě jednou zagonguji. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených... Já vás tedy ještě odhlásím a požádám vás o novou registraci.

A přednesu návrh usnesení... (V sále je hlučno.) Prosím o klid. Vidím, myslím, poslední dva příchozí.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 532 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 281 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 281, přítomno 95 poslanců, pro 66, proti 24. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni a vicepremiérce Aleně Schillerové, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 328.

 

Budeme pokračovat ve třetích čteních, a to bodem číslo

 

333.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Děkuji panu poslanci Petru Dolínkovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a o totéž požádám pana poslance Martina Kolovratníka, který se stal náhradním zpravodajem, a kolega Bauer, který byl nemocen, tuto změnu respektuje i pro třetí čtení, a kolega Kolovratník se tedy ujme zpravodajské zprávy. Požádám ho, aby spolu s námi sledoval rozpravu ve třetím čtení.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 374/6, který vám byl doručen 22. ledna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 374/7. Ptám se navrhovatele pana poslance Petra Dolínka, jestli má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Má, je tomu tak. (V sále je silný hluk.)

Já vám dám hned slovo, jak se sněmovna uklidní, pane poslanče. Požádám kolegy a kolegyně, aby zaujali svá místa a případné diskuze o jiných návrzích, než je silniční provoz, přenesli do předsálí. Ještě chviličku, pane poslanče. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré dopoledne. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde opakované třetí čtení. Jednou jsem se už ze třetího čtení vraceli do druhého, tak dneska to snad bude úspěšné třetí čtení. Já bych chtěl říct, že když jsem předkládal tuto změnu zákona, která spočívá v tom, aby mohli městští policisté pokutovat přímo na místě v preferenčních pruzích pro hromadné prostředky a Integrovaný záchranný systém, tak jsem netušil, že se na to naváže tolik různých pozměňujících návrhů, o kterých teď krátce promluvím.

Já si myslím, že samotný smysl, ten pozměňovací návrh toho zákona, jsme zde vydiskutovali v prvním čtení přes tři hodiny, tak myslím, že není potřeba dnes ho do detailu rozebírat. Jde skutečně o to, aby městská policie mohla ulevit dopravní policii a mohla na místě v preferenčních pruzích dávat přímo pokuty. Jak jistě víte, pokuta přímo na místě udělená a zaplacená je určitě lepší než správní řízení a je to vůči řidičům, nechci říct výchovnější, ale v podstatě to tak samozřejmě je. A zároveň je to vyžadování respektu k těm ostatním řidičům, kteří spořádaně využívají pro sebe určené pruhy a neblokují ty zrychlené.

Já jsem původně zde chtěl hovořit o pozměňujícím návrhu pana poslance Kotta převzatého panem poslancem Ferancem na téma odtahy, ale bylo mi sděleno, že pan poslanec Feranec tento návrh dnes stáhne, proto já o něm nebudu hovořit a to téma vynecháme. Kdo by chtěl vidět diskuzi na toto téma, určitě se může podívat zpětně na hospodářský výbor, kde to bylo obšírně diskutováno.

Já bych se vyjádřil k dalším návrhům. Vítám, že kolegyně a kolegové tam načetli pozměňující návrhy, které se zabývají uznáváním řidičských průkazů pro traktory, zabývají se možností zrychleného návratu sanitky nebo vozu záchranné služby, i když neveze pacienta a podobně. To je dobré. Ale zároveň musím přiznat, že jsme ten zákon jak já, tak pan kolega Čižinský využili k tomu, že tam upravujeme legislativu, která se týká cyklistů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP