(13.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Pokud se týká komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, České správy sociálního zabezpečení, tady jsem byl ujištěn o tom, že to fungovat v praxi bude, že na to budou reagovat. Samozřejmě musím věřit tomu, že to tak bude, ale to je tak u každého zákona. To znamená, bude na nás, na poslancích sociálního výboru, abychom toto akcentovali v době účinnosti tohoto zákona, pokud Senát také tento návrh zákona podpoří. Tolik asi za mě v tuto chvíli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková chce ještě reagovat v rozpravě. Vidím, že dorazil pan ministr jako pověřený člen vlády, takže můžeme pokračovat. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Jenom rychle, Ministerstvo práce a sociálních věcí samozřejmě je připraveno být transparentní, je snaha, zas tak, jak to říkal pan kolega Kaňkovský, řešit i tu spoluúčast. Jenom poznámku: bylo jednáno už s organizacemi, které zřejmě paní kolegyni Richterovou upozorňovaly na tyto věci, a je tam dohoda, že bude upřesňováno podzákonnými normami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To by byli všichni přihlášení v rozpravě, takže pokud se nikdo již nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Zájem nevidím, kolegy jsem svolal do sálu, a nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil k nim stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající, bude to velmi jednoduché, máme pouze jeden pozměňovací návrh, kompletní pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové a pana poslance Kaňkovského, na kterém panovala na výboru pro sociální politiku shoda, a na mně je, abych jako zpravodaj tohoto tisku doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení právě o tomto návrhu podaném, a to v následujícím pořadí. Ještě předešlu, že návrh na zamítnutí podán nebyl, takže navrhuji tuto proceduru - hlasovat nejdříve návrhy legislativně technických úprav podle § 95 přednesené ve třetím čtení, další hlasování by bylo právě o tomto kompletním pozměňovacím návrhu pana poslance Kaňkovského a paní poslankyně Gajdůškové a poté hlasování o návrhu zákona jako o celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, mám za to, že legislativně technické návrhy nezazněly, takže ta procedura bude vskutku jednoduchá, budeme hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu a poté o zákonu jako celku.

 

Myslím, že procedura je jasná, nicméně je zvykem si ji odhlasovat, takže já nechám hlasovat o proceduře.

Zahajuji hlasování číslo 241. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 241, je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 91, proti nikdo. Takže návrh procedury byl přijat.

 

Prosím pana zpravodaje, aby tedy přednášel jednotlivé návrhy a sdělil k nim stanovisko výboru.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Takže v tuto chvíli budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Gajdůškové a pana poslance Kaňkovského pod číslem 7302, výbor má doporučující stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Doporučující.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 242. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 242, je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 80, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

To by měly být všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak, výborně.

 

Takže přednesu návrh usnesení, protože budeme hlasovat už o návrhu jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 896, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." To by byl návrh usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 243. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Hlasování číslo 243, je přihlášeno 93 poslanců a poslankyň, pro 93, proti nikdo. Takže já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli. (Zpravodaj: Také děkuji.) Nemám zde již další návrhy, které bychom měli vypořádat, takže projednávání tohoto tisku končím. Vidím, že se mezi body hlásí s přednostním právem místopředseda poslaneckého klubu Pirátů.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl požádat jménem klubu Pirátů o přestávku v délce 15 minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Nezbývá nic jiného než vám vyhovět. Jednání Sněmovny by pak sice mohlo pokračovat, nicméně je zvykem ve 14 hodin končit a nevidím naději, že bychom se tady sešli, takže mně nezbývá než přerušit dnešní jednání. Sejdeme se zde ve variabilním týdnu, to znamená, v úterý 23. 3., kdy máme zařazeny jako první body ve 14 hodin body 3 a 1 schůze, což jsou návrhy krizového zákona, jedno je senátní vratka, druhé je první čtení, potom bychom pokračovali podle schváleného pořadu schůze. Já vám děkuji, přeji příjemný víkend a uvidíme se o výborovém týdnu.

 

(Jednání skončilo ve 13.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP