(13.30 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

Já bych vás ráda nyní požádala o podporu toho komplexního pozměňovacího návrhu a samozřejmě celého návrhu novely zákona, protože pozměňovací návrh novelu věcně upřesňuje a rozšiřuje osoby, kterým bude moci pomoct, a já si velmi vážím toho, že mám tu čest spolu s panem kolegou Kaňkovským ten pozměňovací návrh předložit. Doba není lehká určitě pro nikoho, pro osoby se zdravotním postižením je o to těžší. Proto prosím, pomozme jim, jejich rodinám, tím, že jim otevřeme možnost získat pomůcku, která jim jistě může život ulehčit. Já vám všem děkuji předem za vstřícnost k tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Richterová, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou v rozpravě. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové... Jenom hledám zástupce vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nikoho nevidím. Někteří tu mají věci, tak předpokládám, že jsou ve sněmovně. Samozřejmě pokud je zde potřeba, aby byli přítomni jednání, jak to je ostatně v usnesení Sněmovny, tak by mi nezbylo nic jiného než přerušit jednání. Ale záleží, jestli někdo takový požadavek vznese.

 

Poslankyně Olga Richterová: Budeme doufat, že se to splní v řádu minut, pouze mi přišlo záhodno na to upozornit. Já bych velice ráda, abychom to stihli, takže rozhodně chci jenom vznést pár otázek, které přece jenom pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové vyvolává.

Jde o to, že je to oblast, které já se za Piráty dlouhodobě věnuji, protože to vystavování průkazů pro osoby se zdravotním postižením je i téma lidí, kteří mají zdravotní postižení, jsou v invalidním důchodu, ale nedostanou průkaz, takže potom nemají nárok na další benefity, třeba slevu na jízdném. Jenom si dovolím toto uvést, protože to je velká věc, že máme špatně nastaven celý systém podpory osob se zdravotním postižením, že finanční benefity jsou vázány na fyzická postižení, na postižení určitého typu a lidi se zdravotním postižením, kteří nemají nárok na takzvaný průkaz ZTP, tak tito lidé jsou mimo rámec finanční podpory. Interpelovala jsem s tím opakovaně pana premiéra. Jde totiž o součinnost s Ministerstvem dopravy, nejenom o Ministerstvo práce, případně Ministerstvo zdravotnictví, ale nic se nestalo. Na tom chci ukázat, jak je ten systém komplikovaný a jak tady není vůle ho narovnat, aby byl spravedlivý ke všem včetně těch, kteří často mají invalidní důchod bez přiznání vyplácení. Mají pouze přiznán nárok, ale jsou u nás desetitisíce lidí, kteří potom de facto žijí z dávek hmotné nouze. Tohle vše je potřeba uvést jako klíčové východisko.

A potom se tady objeví pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové, který - samozřejmě to paní poslankyně jistě ráda upřesní, ale předpokládám, že ho psalo ministerstvo a že je zkrátka jaksi ministerský - a ten říká nově: "Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 1 000 korun." A tady je potřeba si říct tu právě hrozně důležitou věc, že nejčastější hodnota pomůcek, co lidé potřebují, je právě do 10 000 korun a u těchto pomůcek s cenou do 10 000 bude ten člověk hradit minimálně tisícovku. Ale často to tedy znamená, že si tu pomůcku zaplatí úplně celou. A proto jsem připomínala, že máme tak nevhodně nastavený celý systém invalidních důchodů a jejich výplaty, že jsou lidé, kteří přesto, že jsou ve třetím stupni postižení, že jsou plně lékařsky uznáni invalidními, tak žijí z velice, z velice omezených zdrojů, žijí z hmotné nouze. A těmto lidem nyní říkáme, že svou zdravotní pomůcku si mají minimálně na úrovni 1 000 korun platit sami.

Já na to prostě upozorňuji, protože to... Já se prostě ptám, jestli opravdu jste si jisti, že je to takhle správně nastaveno, a překvapuje mě, že to není nijak vysvětleno, proč to takhle má být, proč je tam tohle zastropování, že u těch do 10 000 tam musí být ta tisícikoruna, protože dnes tam je, tady reaguji, 10% spolufinancování. (Poznámka poslance Kaňkovského.) Dobře, pan poslanec Kaňkovský říká, že už dneska to tam takto je. Já to prostě považuji za důležité vypíchnout, že ta situace je takováhle.

A druhá věc, která je tam nově: je tam potřeba jasně komunikovat s příjemci dávek o takzvaných procesních zjednodušeních, jak je to v tom pozměňovacím návrhu prezentováno, ale tam to může klienty dostat do pasti nesplnění nějaké lhůty. A zase, já se ptám, jestli jste si jisti, že máte připravenu tu komunikaci s klienty, s příjemci těch dávek tak, aby opravdu dostali jasné instrukce, aby dostali podklady na příkladech, aby prostě dostali jasné pokyny, co mají dělat. O co mi jde? Často totiž bohužel ministerstvo a úřady práce používají jazyk zákona, citace ze zákona i pro komunikaci s běžnými občany, s lidmi, kteří kvůli svému zdravotnímu postižení potřebují ty dávky. Takže to je moje druhá otázka.

A znova, já chci, aby se to schválilo, nechci to protahovat. Ale prostě vedle toho tisícikorunového limitu mám ještě otázku na to, jestli opravdu máte připravenu - protože v případě tohoto zákona tam přibyla kromě povinnosti hlásit do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro příspěvek také povinnost do osmi dnů hlásit skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část a skutečnosti rozhodné pro posouzení vzniku povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část - jestli máte připravenu komunikaci, která bude pro lidi srozumitelná. O to mi jde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský chce reagovat, bohužel jsem byl upozorněn, že tu stále nejsou přítomni členové vlády, a to už i ze sálu, a situace nebyla napravena, takže mi asi nezbude nic jiného než následovat usnesení Sněmovny a konstatovat, že tedy přítomni nejsou, vyzvat vedení vládních klubů, aby tuto situaci napravili. Pan předseda Chvojka se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, já je sháním. Je tady určitě v budově pan ministr Zaorálek, má tady koneckonců svoje věci. Přijde v co nejbližší době. Myslím si, že můžeme jednat dál, že nám určitě zákon nezakazuje, nebo jednací řád, že nemůžeme jednat, pokud tady není ministr, nebo že nemůžeme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zákon nám to nezakazuje, máme pouze usnesení Sněmovny, které nám to přikazuje. Pokud není námitek, tak já tedy v jednání nechám pokračovat a nechám reagovat pana poslance Kaňkovského. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne. Já bych krátce zareagoval na dotazy paní poslankyně Richterové. Jsem rád, že to tady zazní, protože mně ty maily kolem spoluúčasti chodily také, a je dobře, aby to tady zaznělo na mikrofon. Už ve stávající platné verzi zákona je dáno, a já jsem si to tady našel: je to tak, že v tuto chvíli vlastně každý, kdo má nárok na tu pomůcku, musí složit minimálně 10 % z ceny té pomůcky, nejméně 1 000 korun. Tak to je ve stávající verzi zákona a já upřímně musím říci, že souhlasím s argumentem paní poslankyně Richterové, že celá řada těch pomůcek se vlastně pohybuje v té kategorii do 10 000. Týká se to osob, které mají nízké příjmy, to znamená, je to trošku filozofická otázka, zda do budoucna to nějakým způsobem nezměnit, to znamená, u těch nejlevnějších pomůcek spoluúčast buď úplně odstranit, anebo ji udělat jiným způsobem.

Nicméně tak jak jsme měli tu ambici v tomto zákoně, pokud bychom ještě k tomuto přistoupili, museli bychom to vrátit do druhého čtení, a to už jsme v tuto chvíli nechtěli. Ale je to spíše záměr dlouhodobější. Souhlasím s tím, je velký rozdíl, jestli pomůcka stojí 350 000 a je tam nějaká spoluúčast, anebo jestli je to pomůcka, která stojí 5 000 a ten člověk skutečně nemá příliš dobré finanční podmínky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP