(18.50 hodin)
(pokračuje Válková)

A jinak opakuji, mám sama velký zájem na tom, aby se pomohlo těm, kteří nikoliv vlastním zaviněním se dostali do nedobré situace, ve které se nyní ocitli, a myslím si, že samozřejmě prodlužování doby a váhání třeba při projednávání tady ve Sněmovně by mohlo vést k tomu, že by se jejich situace výrazně právě ještě v době nouzového stavu zhoršovala.

A ještě jedna poznámka, protože když se dívám na tabuli, tak se obávám, že už je to stejně jedno, protože jsme si neodhlasovali prodloužení po 19. hodině. Myslím si současně, že naše veřejnost ocení, že se tímto tiskem zabýváme tak důkladně, že to není tak, že by řekli, že něco zdržujeme. Já si také myslím, že pokud budeme chtít, v klidu druhé čtení v blízké době ukončíme a i některé pozměňovací návrhy, které můžou znít jako překvapivé, budeme mít dostatek času projednat.

Takže vám děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem byla možná trošku obsáhlejší, ale myslím si, že to stálo za to se tady tomuto tématu, a v tom se naprosto shoduji s Patrikem Nacherem, věnovat důkladněji než tématům jiným. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek, poté se připraví pan poslanec Novák v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý podvečer.

Jenom jsem chtěl v krátkosti říci, že mi přijde irelevantní od paní kolegyně, co tady teď předvedla, a to jsou statistiky, jak si kdo myslí, že by se mělo chovat vůči dluhům a podobně. Víte, když právní systém - Patriku (k poslanci Nacherovi), omlouvám se, mluvím na paní předřečnici - umožnil, aby se lidé tímto způsobem zadlužili, když právní systém umožnil, aby takto bylo postupováno vůči těm lidem, tak je jasné, že většinová populace, která nedluží, logicky řekne ve výzkumech, že každý má splatit svůj dluh. Tak jste to řekla v těch výzkumech, že to vyšlo, ale právní systém to umožnil. Já si myslím, že jsme patnáct let pozadu v tom, jak jsme měli ochránit ty lidi a vůbec ten systém, aby se to nedělo. Takže prosím, nepoužívejme statistiky, které fungují na modelu něčeho, co je iracionální, a iracionální bylo, že se to celé vůbec stalo. Takže prosím, neházejme tady ta čísla, protože to není úplně věcné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Budou další faktické poznámky. Pan poslanec Navrkal, poté paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Bohužel došlo na má slova a vypadá to, že bychom to normálně teď doprojednat nestihli, ani tento bod, tak já navrhuji aspoň tento bod dokončit i po 19. hodině. Děkuji. Je to jménem klubu Pirátů a STAN.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já mám za to, že takový návrh již padl.

 

Poslanec František Navrkal: Jestli se nepletu, tak padl návrh na to doprojednat oba dva body, nikoliv jenom tento bod. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Neprošel obecný návrh. Jestli neprošel obecný návrh, tak můžeme otestovat návrh jenom na tento bod. Je zde žádost o odhlášení. Já vás všecky odhlásím, svolám kolegy do sálu. Poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, uvidíme, jestli dosáhneme hlasovacího kvora. (Předsedající gonguje.) Já bych vás znovu všechny poprosil, abyste se přihlásili svými kartami. Věřím tomu podle obsazenosti sálu, že je nás tady dostatek. V tuto chvíli nemáme dostatečné kvorum na to, abychom mohli hlasovat, nicméně stále ještě přibývají nějaké přihlášky a přicházejí poslanci. Znovu opakuji, o čem by se hlasovalo. Hlasovalo by se o tom, že doprojednáme tento bod i po 19. hodině, čistě tento bod. Nicméně nevidím, že bychom měli dostatečné kvorum. Přestávku na to, aby se shromáždili zbývající poslanci, se mi vzhledem k času dělat nechce, takže v tom případě můžeme maximálně... Přibývají další poslanci. (Výzva ze sálu ke gongování.) Já už jsem gongoval mnohokrát. Ještě nám přišli nějací poslanci. Ještě dva. Pohledem do sálu bych řekl, že by nás tady měl být dostatek. Pan poslanec Kaňkovský. Ještě jeden. Zkontrolujte si všichni, že jste přihlášeni, prosím. Pan poslanec s přednostním právem. Ještě dva jdou. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já toho drobně využiji, než případně ještě kolegyně doběhnou nebo dojdou, protože chápu, že někdy je to delší sprint. Já bych možná poprosil na zvážení, jestli by do budoucna nestálo za to v takových momentech mít možnost promítnout na tabuli, ze kterých klubů jsou jaké počty poslanců přihlášených, pak se to okem i líp konfrontuje s realitou v tom sále, takže to by podle mě do budoucna nebylo od věci. Dávám to jako podnět na vedení Sněmovny, technicky to podle mě jde určitě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já věřím, že stálá komise pro práci Sněmovny může takový podnět případně probrat. Samozřejmě bych mohl udělat nějaké orientační hlasování, ale nevím, jestli by z toho bylo něco poznat. Pan poslanec a předseda stálé komise se vyjádří k návrhu.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, samozřejmě podnět od kolegy Jurečky vnímám jako velmi vážný podnět a určitě by to zkvalitnilo, řekněme, celkové projednávání, protože jestli je někdo anonymně odhlášen, nedá se to veřejně nějak moc posoudit. Takže v tuto chvíli jako předseda stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny na nejbližší schůzi jako svůj podnět tento návrh přednesu. Já teď nevím, jestli to technicky jde nebo nejde, jsa v tomto oboru celkem nevzdělán, nechám to na těch, kteří tomu rozumějí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Vypadá to, že jsme dosáhli potřebného kvora, tedy můžeme hlasovat. A ještě jednou zopakuji pro ty, kteří doběhli, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že tento bod projednáme i po 19. hodině.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování pořadové číslo 5 jsou přihlášeni 72 poslanci a poslankyně, pro 36, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

První jsem viděl pana poslance Výborného, že se hlásí, poté pan poslanec Farský. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Takže aby bylo známo, ne tady v sále, ale hlavně veřejnosti, ten, kdo zablokoval dokončení druhého čtení exekučního soudního řádu, je hnutí ANO. Nebyl jediný důvod, proč bychom tady nemohli setrvat ještě zhruba dvacet minut, abychom po všech vystoupeních, je tady jedno jediné, mohli toto dokončit, posunout to do ústavně-právního výboru. Čili ten, kdo nechce tyto věci řešit, je bohužel, je mi to líto, hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec Farský mimo rozpravu.

 

Poslanec Jan Farský: Co doplnit jiného? Snažíme se sem dostat na program dva vládní návrhy, o kterých pan premiér už roky prohlašuje, jak je to vládní priorita, zatočit s těmi hroznými exekucemi a insolvencemi, ale teď se ukazuje, co je vaše priorita, udržet lidi v dluhovém otroctví a nepustit je ven, dál je dojit po stovkách a pro pár lidí z toho tahat miliardy. To je vizitka vašeho hnutí, to je vizitka dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Navrkal, poté pan poslanec Nacher, vidím paní poslankyni Valachovou. Pana poslance Nachera jsem vyzval prvního. (Neklid v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP