(13.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže na základě dohody poslaneckých klubů je to v pořádku teď? (Ano.)

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

hlasování číslo 320 přihlášeno 106 poslanců, pro 56, proti 50. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk poslanců ANO, ČSSD a KSČM.)

 

A prosím zpravodajku, aby uvedla návrhy doprovodných usnesení, a já při té příležitosti předám řízení schůze.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, já děkuji za slovo. Protože byl návrh zákona o státním rozpočtu schválen, budeme pokračovat doprovodnými usneseními tak, jak vzešla z jednotlivých výborů. A budeme to brát postupně. Máme čtyři, takže to vezmeme od jedničky ke čtyřce.

První návrh doprovodného usnesení je návrh hospodářského výboru a zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby s ohledem na potřeby zajištění obecné připravenosti státu na řešení krizových situací potvrzenou současným vývojem pandemie SARS-CoV-2 akcentovala výdaje na modernizaci pohotovostních zásob vytvářených Správou státních hmotných rezerv a zároveň zajistila personální posílení státních hmotných rezerv s cílem zajistit dostatečnou kapacitu logistických a distribučních činností pro práci státních hmotných rezerv v krizových situacích."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh usnesení. Já poprosím všechny o větší klid v sále, případně se zeptám, jestli je nějaký zájem o přihlášení nebo odhlášení, když sleduji ten pohyb, ale nic neslyším.

 

Takže já zahajuji hlasování o tomto doprovodném usnesení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 321 je přihlášeno 105 poslanců a poslankyň, pro 52, proti nikdo.

 

Pan poslanec Černohorský se hlásí.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. V posledním hlasování mám na elektronické sjetině zdržel jsem se, hlasoval jsem pro. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je námitka proti hlasování, o které tedy nechám hlasovat, pokud není ještě nějakých dalších námitek, které bychom měli vyslechnout. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování číslo 322 o námitce. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 322 je nás již přihlášeno 104, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že námitka byla schválena.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o předchozím usnesení. Je zde žádost o odhlášení, všechny vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. A zároveň bych se zeptal, jestli je zájem znovu načítat to usnesení, ale věřím, že jsme ho slyšeli nedávno, takže to není potřeba. Nikdo se nehlásí, že bychom to měli slyšet znovu. Počkám, až se nám počet přihlášených ustálí. Vypadá to, že jsou přihlášeni všichni, kteří přihlášeni chtějí být.

 

Takže já znovu zahajuji hlasování o doprovodném usnesení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V opakovaném hlasování číslo 323 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 53, proti nikdo. Konstatuji, že doprovodné usnesení bylo schváleno, pokud ještě někdo nemá nějakých námitek. Tak prosím další.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Můžeme pokračovat návrhem dalšího doprovodného usnesení, a to z volebního výboru, a to zní: "Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že v roce 2021 může skončit až osm členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud jim nebude obnoven mandát, bude nutné vyplatit odstupné celkem až 3,8 milionu korun, které nejsou v tuto chvíli zahrnuty v rozpočtu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh usnesení. Já tedy zahajuji hlasování číslo 324. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 324 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 1. Toto usnesení nebylo přijato. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Třetí návrh doprovodného usnesení je ze zemědělského výboru a má text: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v průběhu roku 2021 dále posilovala rozpočtovou kapitolu 329 Ministerstva zemědělství za účelem financování opatření realizovaných v souvislosti s klimatickou změnou."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh usnesení je jasný. Já zahajuji hlasování číslo 325. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 325 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 18, proti 16. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh doprovodného usnesení je návrh pana poslance Onderky pod sněmovním dokumentem 7002 a ten zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby veškeré v tuto chvíli postradatelné dotační prostředky ze státního rozpočtu ČR na rok 2021 směřovaly výhradně na podporu zdravotní, sociální a ekonomické péče o oběti pandemie a pro ohrožené cílové skupiny."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 326 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 46, proti nikdo. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: To byly všechny návrhy doprovodných usnesení, takže už nemáme o čem hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Tím bychom se tedy měli vypořádat se všemi návrhy a náležitostmi tohoto bodu. Já tedy končím tento bod. Děkuji velice paní zpravodajce, děkuji navrhovatelce.

 

A můžeme pokračovat v dnešním jednání, kde máme nyní zařazeny body souvisejí s návrhem rozpočtu. Jako první je to

 

338.
Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023
/sněmovní tisk 1068/

Je to bod 338, který otevírám, a prosím, aby tento materiál uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2022 a 2023, který byl vládou schválen dne 19. října 2020, a vláda ho dle zákona o rozpočtových pravidlech předkládá Poslanecké sněmovně na vědomí.

Základní údaje předloženého střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2022 a 2023 jsou předkládány v této podobě: pro rok 2022 -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, já vás přeruším a požádám o větší klid v sále. Z nějakého důvodu se nám rozproudily diskuze. Prosím, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Pro rok 2022 příjmy státního rozpočtu 1 378,6 mld. korun, výdaje státního rozpočtu 1 664,6 mld. korun, saldo státního rozpočtu minus 286 mld. Pro rok 2023 příjmy státního rozpočtu 1 431,4 mld. korun, výdaje státního rozpočtu 1 683,4 mld. korun, saldo státního rozpočtu minus 252 mld. Výdaje navržené ve střednědobém výhledu státního rozpočtu na léta 2022 a 2023 jsou v souladu s výdajovými rámci stanovenými v rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí ČR, kterou schválila vláda dne 30. dubna 2020, včetně povolených úprav vyplývajících ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a v roce 2020 i ze zákona č. 288/2020 Sb., kterým se stanoví termín předložení návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP