(16.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Já bych chtěla říct, že turista se nerozhoduje podle toho, zda pojede do Prahy, do Španělska, nebo zda si vybral Karlův most či něco jiného, podle vratky DPH. To si myslím - u zboží, které si koupí jako suvenýr. To si myslím, že podle toho se určitě nerozhoduje, ale už pro něj může být zajímavé to, že jsme v rámci protikrizového daňového balíčku snížili DPH na ubytování, což se vlastně může projevit na zlevnění ubytování, a projevuje, jak slyším kolem sebe, a to si myslím, že je pro něho mnohem zásadnější než to, kolik ušetří na nějakém balíčku.

Takže to jsou asi moje argumenty, proč jsem byla proti snížení tohoto limitu, a na těchto argumentech setrvávám. Děkuji vám za pozornost. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní vicepremiérce a ministryni financí Aleně Schillerové. Nyní je v rozpravě přihlášený pan zpravodaj a poté se hlásí zástupce navrhovatelů, pan kolega Janda. Prosím pana kolegu Kytýra, který se přihlásil do rozpravy. A opět žádám sněmovnu o klid! Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, s odkazem na svoji zpravodajskou zprávu si dovoluji navrhnout zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jakub Janda v rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Já bych tady chtěl reagovat na paní ministryni. Paní ministryně, vy jste mě asi špatně poslouchala. Já jsem o neschopnosti Celní správy vůbec nemluvil. Já vám řeknu, o čem jsem mluvil: neschopnost státu zajistit takovou službu nemůže být argumentem. Nemluvil jsem o Celní správě. Vy jste mi řekla při mé minulé interpelaci, že tento systém se vyvíjí, nebo už měl být vyvinut minulý rok v říjnu. Poté jste mi slíbila, že mě tam dokonce vezmete a ukážete mi, jak ty elektronické stánky fungují. Hned ten den po interpelaci jsem vám napsal a vy už jste se neozvala. To jsou vaše sliby. (Hluk v sále trvá. Velmi špatná slyšitelnost.)

Dále - nerovnost mezi členy Evropské unie a mimo Evropské unie. Tak mi řekněte, jaká ta nerovnost je třeba v Německu, na které se díváme, když tam je nula. V Polsku je myslím nula. V Estonsku je nula. Tak tyto státy se chovají nerovně? My to děláme proto, abychom se připravili ne na dnešek, ale abychom se připravili na budoucnost. Nebo tu zase budeme za tři čtyři roky, kdy tato krize skončí, stát, kdy už ten obchod pojede a my řekneme: my jsme v tom nic neudělali. A kdo v tom nic neudělal? Vy v tom nic nechcete udělat.

Podle mého nabouráváte odbornost lidí pohybujících se v cestovním ruchu celý život. Já jsem vám jmenoval asociace, které tady o to bojují už delší dobu, a když to předložíme, tak vy se tady domluvíte s panem zpravodajem a navrhnete zamítnutí v prvním čtení. To je nefér! Postavte se před ty voliče a řeknete: my vlastně do budoucna nic udělat nechceme, my si počkáme, jak se to vyvine, a pak budeme všechny zachraňovat. Ale až tato krize skončí, tak vy už tady třeba nemusíte být.

Dovolil bych si taky jeden procedurální návrh. Navrhuji zkrátit dobu na projednání ve výboru o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Jakubu Jandovi. Ten byl zatím poslední přihlášený. Nyní vidím další přihlášku z místa pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. My vidíme tento tisk jako nosič pro zásadní změnu, co je potřeba, a to je zvýšení limitu u plátců DPH na 2 miliony, protože to je skutečně potřeba. Chceme, aby se to projednávalo, a tak podpoříme propuštění této technické změny, která sama o sobě není extra významná, do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě někdo do rozpravy? Ano, vidím pana poslance Vojtěcha Munzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, já nejprve zareaguji na ta slova pana kolegy Ferjenčíka. Bude ještě jedna příležitost, předpokládám, že zítra bude ve druhém čtení paušální daň, kde já mám připravený pozměňovací návrh, který jsem tady už předkládal několikrát, na zvýšení DPH na 2 miliony.

Ale kvůli tomu jsem se nehlásil. Spíš jsem chtěl zareagovat na pana zpravodaje, který tady vyjádřil o tomto návrhu mého kolegy Jakuba Jandy určité pochybnosti. Já si myslím, a on to pan navrhovatel řekl, že to samozřejmě nezvýší nějak dramaticky nákupní turistiku, ale zvýší to podle našeho názoru uvažování těch turistů, kteří sem přijedou, a může to být podnět pro zvýšení jejich spotřeby u našich obchodníků, u našich řemeslníků. A já si myslím, že zrovna v této době je to potřeba, tak mi dovolte, abych vyjádřil podporu tomuto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Munzarovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. V tom případě můžeme přejít k návrhům na hlasování.

Prvním návrhem na hlasování je návrh na zamítnutí návrhu. Pokud neprojde, budeme hlasovat o přikázání a o zkrácení lhůty k projednání. Nyní tedy zagonguji, pokusím se tedy, jestli už to funguje. (Funguje.) Ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na zamítnutí v hlasování pořadové číslo 250. Počet přihlášených se stabilizoval. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 250 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 250 z přítomných 158 pro 88, proti 52. Návrh byl přijat.

 

To znamená, že projednávání tisku 662 skončilo. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod č. 210.

 

Vzhledem k tomu, že není 17 hodin, můžeme pokračovat bodem

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 880/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Už jsem upozornil, že bychom měli vyslovit souhlas v prvním čtení. Ale hlásí se předseda Pirátů Ivan Bartoš. Máte slovo. (Sluk v sále trvá.)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den. Já se omlouvám, že teď ještě trošku mimo program schůze si vezmu přednostní právo, ale vidím, že paní ministryně Schillerová je na odchodu. A my bychom i vzhledem k tomu, že zítra má být schůze, kde má vláda oznamovat parametry nouzového stavu, a pan premiér tady není a i pan předseda Vondráček, kterému jsme spolu s předsedy opozičních stran tento dopis adresovali, tak já bych ho zde předal paní ministryni Schillerové, která je zde i z pozice vicepremiérky. Je to žádost stran zastoupených v Poslanecké sněmovně o vysvětlení konkrétních plánovaných kroků. Je to vlastně zadání na to, co by se měla zítra Poslanecká sněmovna dozvědět ve věci zdůvodnění potřeby nouzového stavu.

Já to vezmu jenom v rychlosti. Obracíme se na pana předsedu s tím, že vláda tedy zvažuje nouzový stav, a občané tudíž mají obavy z možných nových omezení, která je připraví o zdroje příjmů a přidají jim nové povinnosti komplikující život. Je tedy asi naším společným zájmem zvládnout pandemii, snížení reprodukčního čísla, zachování zákonnosti při využití nástrojů vlády a udržení ekonomiky a společnosti v chodu bez vypínání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP