(16.10 hodin)
(pokračuje Janda)

Vláda také poukazuje na to, že snížením limitu se rozevřou nůžky mezi výhodností nákupu pro turisty ze zemí Evropské unie a těmi mimounijními. To je sice pravda, pokud ale nemůžeme ulevit těm unijním, proč tak neučinit alespoň u těch ostatních? A především, podobná opatření nejsou ničím výjimečným. Naopak, jde o jakýsi globální standard, jehož výhody můžeme i my sami využívat v řadě zemí. A jestliže k tomu neexistuje společný evropský přístup, ať kritici návrhu tuto výtku směřují spíše do Bruselu. Nemám vůbec problém s tím, abychom vybočovali, pokud to bude ku prospěchu naší země. Jiní navíc vybočují ještě víc.

Vláda dále argumentuje zvýšením administrativní zátěže Celní správy a nedostatečnou elektronizací celého systému, což by zvýšilo riziko odvodů. To neberu. Neschopnost státu zajistit takovou službu nemůže být argumentem, a to ani v tomto, ale ani v žádném jiném případě. Snížení limitu vratky skutečně povede k většímu počtu formulářů, které budou muset celníci zpracovat, a tedy i mírně vyšší administrativní zátěž. Nicméně již loni byla naplánována elektronizace tohoto procesu, jak mě ubezpečila i sama paní ministryně financí, kterou jsem již v této záležitosti interpeloval. Předpokládám tedy, že tento elektronický systém již je k dispozici a funkční, a tím pádem není třeba se vyšší administrativní náročnosti obávat. Navíc opět platí, že budeme rádi, když se během několika let dostaneme na počet příchozích turistů z minulých let, což znamená, že celníci budou mít tak jako tak méně práce než dříve.

A do čtveřice. V nesouhlasném stanovisku se hovoří o tom, že zahraniční turisté, na které by úleva dopadla, se tak jako tak zajímají spíše o dražší a luxusnější zboží. To je ovšem definice kruhem, nebo rovnou "hlava 22", protože cílem novely je právě rozšířit sortiment zvýhodněného zboží i na levnější výrobky, často řemeslné výrobky nebo ručně vyráběné zboží. Zjednodušeně řečeno, nejen na módní zboží z Pařížské, jak už jsem o tom mluvil dříve, a právě na drobné zboží z krámků od českých výrobců.

Dámy a pánové, když to shrnu, navrhovaná změna není vůbec ničím radikální. Je to jen drobná podpora turistickému ruchu a zvláště našim živnostníkům a řemeslníkům, prostě menším podnikatelům. A i malá pomoc je pomoc. Doufám tedy, že mé argumenty vyslyšíte a změnu zákona číslo 235/2004 Sb. podpoříte, stejně jako to udělala Asociace krajů České republiky, Hospodářská komora, Sdružení zaměstnavatelských svazů, Svaz obchodu a cestovního ruchu a řada jiných organizací. Tímto gestem dáte najevo, že vám nejsou problémy a požadavky českých obchodníků či řemeslníků lhostejné, ať už zasedáte ve vládních, či opozičních lavicích.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi za navrhovatele. Nyní požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jaroslava Kytýra, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak bylo zástupcem předkladatelů uvedeno, cílem poslaneckého návrhu je úprava limitu nejnižší hodnoty zboží, kterou musí fyzická osoba ze zemí, které jsou mimo Evropskou unii, zaplatit u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni, aby jí při vývozu zboží z České republiky vznikl nárok na vrácení daně z přidané hodnoty. V návrhu současný limit 2 tisíce korun je upraven navrhovateli na částku tisíc korun.

S úctou k záměru předkladatelů podpořit turistický ruch a větší nákupy turistů ze zemí mimo Evropskou unii musím s tímto návrhem nesouhlasit. Bavíme se o spodní výši limitu pro osvobození od daně při vývozu. Bavíme se o výjimce, kdy při vývozu mimo Evropskou unii se vrací DPH a při vývozu do členských zemí Evropské unie se nic nevrací. Z tohoto důvodu považuji změnu této výjimky k nižší částce tisíc korun za nešťastnou podporu turistického ruchu, a to s plným vědomím, že je potřeba hledat řadu opatření v rámci této covidové krize k podpoře turistického ruchu, k podpoře podnikání a zlepšení podmínek pro jejich činnost. Zmíněná nákupní turistika je dle mého mínění zaměřena u turistů, kteří jsou mimo Evropskou unii, na hodnotné zboží, a proto pochybuji o naplnění cíle předkladatelů.

Stanovisko vlády, jak zde bylo uvedeno k poslaneckému návrhu, je nesouhlasné. Osobně vnímám tuto výjimku jako nespravedlivou, a proto v obecné rozpravě budu navrhovat zamítnutí v prvém čtení.

Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vaši zpravodajskou zprávu, pane zpravodaji. Eviduji vaši přihlášku do rozpravy. Obecnou rozpravu nyní otevírám. Jako první se hlásí o slovo paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já nebudu mluvit dlouho, jenom se pokusím obhájit negativní stanovisko, které jsem na vládě měla a ve kterém jsem setrvala, a možná vysvětlit některé nejasnosti, které, jak jsem poslouchala pana předkladatele, si myslím, že si z toho textu asi odnesl.

Vůbec to není o neschopnosti Celní správy. Celní správa určitě patří mezi orgány veřejné správy, které plní své povinnosti na jedničku. Co se týče systému veřejné správy v této oblasti v rámci České republiky, funguje naprosto bezproblémově.

To, že říkám, že vlastně elektronizace v této oblasti bude během jednoho až dvou roků - a já jsem reagovala v interpelaci, kterou jste na mě, jak jste správně uvedl, měl - tak není o neschopnosti Celní správy, ale o tom, že externí subjekty, to jsou třeba i ti obchodníci, kteří - vy jste řekl možná ne Celní správy, ale státu - tak je o tom, že to musí plnit -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí. Nechte paní vicepremiérku, aby v důstojném prostředí stejně jako předkladatel mohla vysvětlit své stanovisko.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji. Jde o to, aby externí subjekty dodávaly pravidelně tyto potřebné informace ze zahraničí, především z Německa, z Rakouska, a pak samozřejmě ten systém bude komplexní, a toto bude zabezpečeno v rámci EU vlastně až někdy během roku až dvou. Čili není to o tom, že bychom to nechtěli nebo neuměli zabezpečit. To je jeden argument.

Asi nejzásadnější argument - nebudu tady oponovat těmi rozpočtovými dopady. Ony se dost těžko počítají, protože se odhadují podle nějakého objemu obchodů, který může být časem menší, může být větší. Proto ten rozptyl je poměrně velký, 100 až 400 milionů, to je velký rozptyl, ale nejsme schopni to úplně přesně spočítat. Nicméně rozpočtové dopady, řeknu upřímně, nejsou to nejzásadnější. To zřejmě není částka, která by zničila rozpočet. Ale já si myslím, že je tam celá řada věcí. Zvýší se dál nerovnost mezi nákupy v Evropské unii a ze třetích zemí. Ta disproporce tam byla dlouho, zase se nám zvětší.

Komu zůstane část z této částky? Zprostředkovatelům. To je běžný jev. To jsme řešili v oblasti Celní, případně Finanční správy velmi často. Nehorázné provize zprostředkovatelů, kteří si tuto část nechávali. To je velký argument, kterému já rozhodně naslouchám, a z praxe ty zkušenosti prostě vidím a slyším.

Další věc je, co je ještě důležité říci, že v podstatě když hovořím o administrativní zátěži, tak nemám na mysli jenom administrativní zátěž na straně veřejné správy, vím, že tím nikoho nedojmu, takže tímto neargumentuji, ale mám na mysli administrativní zátěž všech, i těch samotných turistů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP