(21.30 hodin)
(pokračuje Šafránková)

V rámci epidemiologických opatření je omezení fyzických kontaktů klientů a pracovníků úřadů práce tam, kde to není nezbytné, rozumným krokem. Možnost nemuset dočasně prokazovat bezdlužnost zaměstnavatele pro účely stanovení výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh zohlednit v rámci poskytnutí příspěvku také náhradu mzdy poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele po dobu nouzového stavu taktéž vítáme. Je to v zájmu těchto zaměstnavatelů i jejich zdravotně hendikepovaných zaměstnanců. Touto problematikou se zabýváme dlouhodobě a jednáme s panem premiérem o dalších úpravách, které podpoří udržení pracovních míst našich zdravotně postižených spoluobčanů, což je pro ně zásadní nejen z ekonomického hlediska a nejen v době koronavirové pandemie.

Dále také podpoříme i pozměňovací návrh, který by zajistil, že dohody uzavírané na základě programu zaměstnanosti se budou považovat za smlouvy, které nabývají účinnosti okamžitě bez potřeby vyčkávat na jejich zveřejnění v registru smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času a nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, který je přihlášen do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL ke sněmovnímu tisku 809.

Poslanecký klub tento vládní návrh podpoří. Považujeme změny navržené v oblasti zaměstnanosti za velmi potřebné a jsem rád, že si výbor pro sociální politiku osvojil můj pozměňovací návrh, který má spíše technicistní ráz, a týká se to už zmíněné účinnosti smluv, které budou uzavírány mezi zaměstnavateli a úřadem práce. Mělo by to trošičku rozvázat ruce teď v tuto chvíli velmi přetíženým pracovníkům úřadů práce tak, aby nebyli nuceni okamžitě zanášet smlouvy do registru smluv. Účinnost smluv bude okamžitá, nicméně ta zákonná povinnost zanést smlouvy do registru smluv samozřejmě zůstává nedotčena. Budu rád za podporu tohoto pozměňovacího návrhu a věřím, že projde i celý návrh zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Končím obecnou rozpravu. Protože do ní nemám žádnou jinou přihlášku, ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Mohu otevřít rozpravu podrobnou, ve které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme postupovat stejným způsobem, to znamená, že navrhnu přerušení tohoto bodu až do ukončení bodu č. 5, tedy tisku 813.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 27, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 27 přítomen 101 poslanec, pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme tedy ukončit bod č. 7.

 

Máme přerušeny všechny body s tím, že máme ukončena druhá čtení. Vracíme se do bodu

 

1.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 808/ - zkrácené jednání

Budeme se zabývat třetím čtením. Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujaly svá místa místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém a my jsme přerušili pro projednání druhých čtení, toho dnešního bloku, všechna druhá čtení po jejich ukončení, můžeme zahájit třetí čtení tohoto tisku.

Požádám zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby spolu se mnou sledovala od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tím otevírám, rozpravu ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí, jako že nikoho nevidím, mohu rozpravu ve třetím čtení skončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Ne. V tom případě bych požádal paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování a potom bychom o jednotlivých návrzích hlasovali. (V sále je velký hluk a neklid.) Ještě požádám sněmovnu o klid. Budeme rozhodovat ve třetím čtení, abychom všichni sledovali jednotlivé návrhy.

Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhla proceduru hlasování ke sněmovnímu tisku 808.

Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A přijatém na rozpočtovém výboru, což se jedná o komplexní pozměňovací návrh upravující zejména rozšíření okruhu OSVČ, kterým vznikne nárok na kompenzační bonus.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh 4765 pana poslance Ferjenčíka a týká se to rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, pak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem D, což je 4777, E1 a E2 - 4788, E3, to je 4788, F - 4791, G - 4792, H - 4794, I1 a I2 - to jsou pozměňovací návrhy 4804, 4816, 4826, J, což je 4805, 4818, K - 4827 a N - 4834.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Kovářové, což je změna definice předmětu zákona.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C1, to je 4776, pak se již nebude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH1 a CH2, což jsou pozměňovací návrhy 4802 a 4819.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C2, což je 4776 paní poslankyně Kovářové, týkající se změny rozsahu bonusového období.

Pokud bude pozměňovací návrh pod písmenem C2 přijat, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem E4.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, který byl pod č. 4777 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tak se pozměňovací návrh pod písmenem D již nebude hlasovat, ale to už jsem říkala.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem D, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem E1 a E2, F, G, I1 a I2, J, K a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E1, E2 - to je v systému návrh 4788 pana poslance Kalouska, týká se rozšíření dopadu kompenzačního bonusu na právnické osoby a další osoby.

Pokud bude přijato B, tak se nebude písmeno E1 a E2 hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem E1 a E2, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem F, G, I1 a I2, J, K a N.

Sedmé hlasování se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E3 pana poslance Kalouska, což je změna výše kompenzačního bonusu a hrazení fixních nákladů podnikatele.

Zase pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tak se pozměňovací návrh pod písmenem E již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem E3, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem H, I1 a I2 a pod písmenem N. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP