Úterý 7. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

1.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 808/ - zkrácené jednání

Budeme se zabývat třetím čtením. Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujaly svá místa místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá.

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém a my jsme přerušili pro projednání druhých čtení, toho dnešního bloku, všechna druhá čtení po jejich ukončení, můžeme zahájit třetí čtení tohoto tisku.

Požádám zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby spolu se mnou sledovala od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tím otevírám, rozpravu ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí, jako že nikoho nevidím, mohu rozpravu ve třetím čtení skončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Ne. V tom případě bych požádal paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování a potom bychom o jednotlivých návrzích hlasovali. (V sále je velký hluk a neklid.) Ještě požádám sněmovnu o klid. Budeme rozhodovat ve třetím čtení, abychom všichni sledovali jednotlivé návrhy.

Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhla proceduru hlasování ke sněmovnímu tisku 808.

Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A přijatém na rozpočtovém výboru, což se jedná o komplexní pozměňovací návrh upravující zejména rozšíření okruhu OSVČ, kterým vznikne nárok na kompenzační bonus.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh 4765 pana poslance Ferjenčíka a týká se to rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, pak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem D, což je 4777, E1 a E2 - 4788, E3, to je 4788, F - 4791, G - 4792, H - 4794, I1 a I2 - to jsou pozměňovací návrhy 4804, 4816, 4826, J, což je 4805, 4818, K - 4827 a N - 4834.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C paní poslankyně Kovářové, což je změna definice předmětu zákona.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C1, to je 4776, pak se již nebude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH1 a CH2, což jsou pozměňovací návrhy 4802 a 4819.

Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem C2, což je 4776 paní poslankyně Kovářové, týkající se změny rozsahu bonusového období.

Pokud bude pozměňovací návrh pod písmenem C2 přijat, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem E4.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, který byl pod č. 4777 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tak se pozměňovací návrh pod písmenem D již nebude hlasovat, ale to už jsem říkala.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem D, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem E1 a E2, F, G, I1 a I2, J, K a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E1, E2 - to je v systému návrh 4788 pana poslance Kalouska, týká se rozšíření dopadu kompenzačního bonusu na právnické osoby a další osoby.

Pokud bude přijato B, tak se nebude písmeno E1 a E2 hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem E1 a E2, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem F, G, I1 a I2, J, K a N.

Sedmé hlasování se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E3 pana poslance Kalouska, což je změna výše kompenzačního bonusu a hrazení fixních nákladů podnikatele.

Zase pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, tak se pozměňovací návrh pod písmenem E již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem E3, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem H, I1 a I2 a pod písmenem N.

Pak by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu po písmenem E4 - pan poslanec Kalousek, změna rozsahu bonusového období. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem E4 již nebude hlasovat.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Stanjury. Ten se týká rozšíření okruhu subjektů na všechny OSVČ. Opět pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D nebo E1 a E2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem F již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem F, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G, I1 a I2, J, K a N.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana poslance Stanjury, což je rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2 nebo F, tak se pozměňovací návrh pod písmenem G již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem G, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2, J, K a N.

Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H - pan poslanec Stanjura, což je změna výše kompenzačního bonusu. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B nebo E3, tak se pozměňovací návrh pod písmenem H již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem H, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2 a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH1 a CH2 - pan poslanec Jurečka, změna definice předmětu zákona. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C1, tak se pozměňovací návrh pod písmenem CH1 a CH2 již nebude hlasovat.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH3 - pan poslanec Jurečka, změna rozpočtového určení kompenzačního bonusu.

Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH4 pana poslance Jurečky, tj. stanovení formuláře žádosti vyhláškou.

Pak bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2 pana poslance Jurečky, což je rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu. A pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, E3, F, G, H, tak se pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2 již nebude hlasován. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem J, K a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu I3 - pan poslanec Jurečka, prodloužení prekluzivní lhůty pro podání žádosti z 60 na 90 dnů.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem I4 - pan poslanec Jurečka, zavedení pevné lhůty pro finanční úřad pro vyřízení žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu v délce 14 dnů.

Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem I5 pana poslance Jurečky, což je výslovné vyloučení použití kompenzačního bonusu na úhradu daně.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J pana poslance Jurečky. Jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o podnikatele provozující s. r. o. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, F, G nebo I1 a I2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem J již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem J, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem K a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K - pan poslanec Onderka, což jsou legislativní korekce vyjasňující vztah k paragrafu 9 zákona o důchodovém pojištění. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, F, G, I1 a I2 nebo J, tak se pozměňovací návrh pod písmenem K již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem K, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem L - pan poslanec Stanjura. Jedná se o elektronické podání bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu.

Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem M - pan poslanec Stanjura, osvobození dotace od daně z příjmů.

Pak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem N - pan poslanec Skopeček, rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu. Opět pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, E3, F, G, H, I1 a I2, J nebo K, tak se pozměňovací návrh pod písmenem N již nebude hlasovat.

Za 24. budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem O paní poslankyně Kovářové - zpětvzetí žádosti o přerušení samostatné výdělečné činnosti.

Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem P paní poslankyně Šafránkové - změna výše kompenzačního bonusu v případě OSVČ, jejíž činnost byla zcela přerušena. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, E3, H, I1, I2, N, tak se pozměňovací návrh pod písmenem P již nebude hlasovat.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem Q pana poslance Ferjenčíka - rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance, kompromisní znění. A pokud by byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1, E2, E3, F, G, H, I1, I2, J, K, N, P, tak se pozměňovací návrh pod písmenem Q již nebude hlasovat.

Takto bychom měli projít všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom je prohlasovat. Pak by se mělo hlasovat o zákonu jako celku a čeká nás pak tuším pět nebo šest doprovodných usnesení.

Předpokládám, že již máte proceduru všichni rozdanou. Načetla jsem to, aby to tedy bylo na záznamu, a pan kolega Stanjura se hlásí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Viděl jsem přihlášku pana poslance Stanjury a pana poslance Kalouska. Mám také přihlášku kolegy Dominika Feriho, ale toho tady nevidím, takže ta přihláška propadá. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Než navrhnu nějakou změnu, tak si potřebuji v tom ujasnit - myslím, že se shodneme na tom, že to není úplně triviální procedura. A mně se nezdá v mnoha případech vyloučení pozměňovacího návrhu jako nehlasovatelného v případě, že něco projde.

Začnu od začátku. Druhé hlasování pod písmenem B - pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka, který vlastně zavádí bonus i pro DPP a DPČ. Já v jiném pozměňovacím návrhu navrhuji, aby bonus byl pro všechny OSVČ. Ty návrhy se nevylučují, ty se doplňují. Přesto je napsáno, že pokud projde DPP, DPČ, nemůže se hlasovat o všech OSVČ. Já si myslím, že to není dobře. Takže minimálně v tom bodě, jak je bod dva, pokud projde bod B, tak určitě se dá hlasovat o písmenu G, což je můj pozměňovací návrh pod číslem 4792, hlasování číslo deset.

My jsme včera už vedli předběžnou debatu na rozpočtovém výboru, že si myslíme, a myslím, že jsme se shodli, že nebudeme mít ten striktní výklad legislativy, protože je něco doplnění a těch návrhů je plno, a legislativa říká, když projde jedna z těch variant, ostatní padají pod stůl. A já si myslím, že to není pravda, a proti tomuto postupu protestuji. Pokud Sněmovna projeví svou vůli u všech pozměňovacích návrhů, tak výsledek bude stejný bez toho, že bychom se hádali, jestli se o něčem hlasuje, nebo ne. Tak moje doporučení je, ať projdeme všechny pozměňovací návrhy, a výsledek bude stejný. A nemusíme se dohadovat o tom, jestli něco hlasovatelné je, nebo není. Pokud na tom bude shoda, tak si ušetříme čas debatou a můžeme jít hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozumím tomu. To znamená, že váš návrh je takový, abychom prohlasovali, že to není v kolizi.

Nyní pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Měl jsem stejnou zdvořilou námitku jako pan předseda Stanjura, takže ho jenom podporuji.

A mám prosbu. Pozměňovací návrhy pana poslance Kalouska nejsou. To jsou ty společné návrhy, které byly zadány z Kalouskova počítače, protože to bylo společné dílo, ale v podrobné rozpravě se k nim přihlásil pan poslanec Skopeček. Je to sice formalita, ale formalita důležitá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan poslanec Dominik Feri se hlásí elektronicky k faktické poznámce, kterou mu dát nemohu, ale beru to jako přihlášku z místa do rozpravy k proceduře. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Chtěl bych propříště poprosit legislativu, jestli by bylo možné to posílat elektronicky. Tady jde o každou minutu, nebo od vás, jestli by bylo možné propříště, u všech dalších návrhů, aby to bylo poslané elektronicky, a až pak roztištěno. Nám jde skutečně o každou minutu. Nejsme schopni ty návrhy všechny zprocesovat. Díky. Já tomu rozumím, paní předsedkyně, ale přece jenom to, co se tady tiskne, tak nám mohlo být posláno. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To není k proceduře.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Souhlasím s návrhem pana kolegy Stanjury. Prohlasujeme všechno. Nevidím v tom problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme hlasovat proceduru v té verzi výkladu, jak ji předložil pan poslanec Stanjura. To bude první hlasování. Když to neprojde, budeme hlasovat podle procedury, jak navrhla paní předsedkyně, tzn. s vyloučením. Rozumíme si? Teď hlasujeme pro proceduru, která byla navržena, ve verzi pana poslance Stanjury. Zahájil jsem hlasování číslo - aha, odhlásím vás, dobře, všechny. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

A o proceduře hlasování podle varianty Zbyňka Stanjury rozhodneme hlasováním číslo 28, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 28, z přítomných 101 pro 76, proti 10. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat tímto způsobem, že nebudeme vylučovat hlasování, které je obdobného znění. Můžeme začít, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Můžeme. Jenom poprosím, aby mě kolegové sledovali, kdybych náhodou něco vynechala, samozřejmě se k tomu vrátíme. (Předsedající: Tak jedem.)

První hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, který doporučil rozpočtový výbor. Byl tam přijatý. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh upravující zejména rozšíření okruhu OSVČ, kterým vznikne nárok na kompenzační bonus.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Je to výborový návrh. Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 29, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 29, z přítomných 102 101 pro, proti nikdo, návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Ferjenčíka a jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? Nebylo přijato. Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 30, 102 přítomných, 47 pro, 48 proti, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C1 paní poslankyně Kovářové. Jedná se o změnu definice předmětu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 31. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. Hlasování číslo 31, ze 102 přítomných pro 46, proti 49, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C2 paní kolegyně Kovářové, jedná se o změnu rozsahu bonusového období.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování - pardon, odhlásil jsem vás všechny. Neodhlásil. Tak je to dobré. Odhlásil. Tak se přihlaste znovu identifikačními kartami.

 

A budeme hlasovat v hlasování číslo 32, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 32, 101 poslanec, pro 46, proti 52, návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D paní poslankyně Kovářové. A jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním číslo 33, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. - Paní ministryně, stanovisko prosím. (Nesouhlasné.) - Ano. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 33, 102 přítomných, pro 46, proti 48, tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1 a E2. Jedná se o rozšíření dopadu kompenzačního bonusu na právnické osoby a další osoby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 34. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 34, 102 přítomných, pro 48, proti 48, ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem E3, jedná se o změnu výše kompenzačního bonusu a hrazení fixních nákladů podnikatele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 35. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 35, přítomných 102, pro 48, proti 48, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem E4, změna rozsahu bonusového období.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 36. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 36, z přítomných 102 pro 48, proti 47, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Stanjury, rozšíření okruhu subjektů na všechny OSVČ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 37. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 37, 102 přítomných, 48 pro, 44 proti, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem G pana poslance Stanjury, rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 38. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 38, přítomných 102, pro 46, proti 46, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem H pana poslance Stanjury, změna výše kompenzačního bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 39. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 39, 102 přítomných, pro 48, proti 46, návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH3, pan poslanec Jurečka, a jedná se o změnu rozpočtového určení kompenzačního bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 40. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 40, ze 102 přítomných pro 47, proti 48. Návrh byl zamítnut.

 

Paní zpravodajko, ten dvanáctý bod CH1, CH2.. když jsme se dohodli potom, že...

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Určitě. Takže pozměňovací návrh pod písmenem CH1 a CH2, pan poslanec Jurečka, změna definice předmětu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozhodneme v hlasování číslo 41. Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 41. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 41, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď bychom tedy měli hlasovat bod 14, to znamená pozměňovací návrh pod písmenem CH4 pana poslance Jurečky. Jedná se o stanovení formuláře žádosti vyhláškou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 42. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 42, z přítomných 102, pro 46, proti 47. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2 pana poslance Jurečky a týká se to rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 43. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 43, z přítomných 102, pro 46, proti 48. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem I3 pana poslance Jurečky a jedná se o prodloužení prekluzivní lhůty pro podání žádosti ze 60 na 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 44. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 44, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem I4, pan poslanec Jurečka, a týká se zavedení pevné lhůty pro finanční úřad pro vyřízení žádosti a vyplacení kompenzačního bonusu v délce 14 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 45. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 45, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem I5 pana poslance Jurečky. Jedná se o výslovné vyloučení použití kompenzačního bonusu na úhradu daně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 46. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 46, z přítomných 102, pro 47, proti 47. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J pana poslance Jurečky, rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o podnikatele provozující s. r. o.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 47. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 47, z přítomných 102, pro 47, proti 44. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K pana poslance Onderky. Jedná se o legislativní korekci vyjasňující vztah k § 9 zákona o důchodovém pojištění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 48. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 48, z přítomných 102, pro 55, proti 39. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem L pana poslance Stanjury. Jedná se o elektronické podání bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 49. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 49, z přítomných 102, pro 101, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Hlásí se pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedo. V předminulém hlasování o návrhu pana poslance Onderky jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, uvádím to pro zvukový záznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy budeme pokračovat, a to, myslím, bodem 22.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Bodem 22, což je pozměňovací návrh pod písmenem M pana poslance Stanjury a týká se osvobození dotace od daně z příjmu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 50. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 50, z přítomných 102, pro 101, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem N pana poslance Skopečka a jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 51. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 51, z přítomných 102, pro 48, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem O paní poslankyně Kovářové a týká se to zpětvzetí žádosti o přerušení samostatné výdělečné činnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 52. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 52, z přítomných 102, pro 47, proti 46. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh pod písmenem P paní poslankyně Šafránkové a týká se změny výše kompenzačního bonusu v případě OSVČ, jejíž činnost byla zcela přerušena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 53. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 53, z přítomných 102, pro 47, proti 45. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem Q pana poslance Ferjenčíka. Týká se rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance v kompromisním znění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 54. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 54, z přítomných 102, pro 47, proti 39. Návrh nebyl přijat.

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 podle sněmovního tisku 807 (správně 808), ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 55 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 55 ze 102 přítomných 102 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Jurečka a máme ještě přihlášku. Pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, já bych na jedné straně samozřejmě chtěl říct, že spousta živnostníků v ČR má teď velkou radost. Ale je tady několik set tisíc živnostníků a lidí, kteří jsou na dohodách, lidí, kteří mají malá eseróčka, kteří prostě pořád jsou v situaci, kdy nevědí, jestli dostanou vůbec nějakou pomoc. Já chápu vládu, která prostě u těchto pozměňujících návrhů jednoznačně nás jako opozici smetává ze stolu. Tady zaznělo několik desítek, desetkrát od paní ministryně: ne. Ale nepochopím, když jsou ty pozměňující návrhy ze stolu i v takových případech, že se bavíme o věcech, které nemají žádný rozpočtový dopad. Které jsou ve prospěch klientských, uživatelských, vždyť těm lidem prodlužujeme lhůtu třeba pro podání té žádosti. Nebo naopak říkáme, dokdy ty peníze dostanou. Do jasných, ohraničených termínů, do 14 dnů a podobně. Tak nerozumím tomu, když se tady mluví o tom, jak máme tady táhnout za jeden provaz, být na společné lodi - včera pan předseda Vondráček večer v Událostech a komentářích říkal, že budou zvažovat podporu těchto návrhů -, že prostě nic z těchto návrhů až asi na dvě výjimky dnes neprošlo. Přiznám se, tomu opravdu nerozumím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než paní zpravodajka, potom paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady ještě návrh šesti doprovodných usnesení, s kterými bychom se měli rovněž vypořádat hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. (Hovor mimo mikrofon.) Kořánová, Kořanová. Omlouvám se, já jsem to popletl. Ještě jednou se omlouvám, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Jsem Kořanová, ne Ožanová, ale jsem zvyklá.

Já se omlouvám, že to přerušuji, nicméně chtěla bych se vyjádřit k hlasování číslo 50, kdy mám na sjetině, že jsem hlasovala proti, ale hlasovala jsem pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Barboře Kořanové za její vystoupení. Bude zaznamenáno ve stenozáznamu.

Pan předseda pirátského klubu.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Omlouvám se paní zpravodajce, že jsem vystoupil ještě před ní. Nicméně myslím si, že to hlasování dneska, jedno bylo zásadní, a to že pro 150 tisíc lidí, kteří pracovali na DPP a DPČ a odváděli sociální a zdravotní pojištění, tak teď jsme jim odepřeli tuto formu podpory. Já si myslím, že by si zasloužili opravdu vysvětlení, protože to pojištění platili, a je to velký segment a nemyslím si, že bychom měli zvýhodňovat některé a na některé se vykašlat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, máte slovo, já to komentovat nemohu.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, když dovolíte, budu načítat jednotlivá doprovodná usnesení, abychom věděli, o čem budeme hlasovat.

Takže doprovodné usnesení paní poslankyně Věry Kovářové: "Poslanecká sněmovna ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí vypracovat následující změnu dokumentu Cílený Program podpory zaměstnanosti Antiviru:

I. Změna režimu A tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 100 % z uznatelných výdajů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje dle stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.

II. Změna režimu B tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů a (nad) 250 zaměstnanců činila míra podpory 60 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje dle stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.

III. Žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti Antivirus podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují dle znění Programu podpory zaměstnanosti Antivirus ve znění přijatých změn. V případě, že dohoda byla uzavřena ještě přede dnem nabytí účinnosti přijatých změn, předloží Úřad práce ČR žadateli návrh na uzavření dodatku, kterým bude výše podpory sjednocena na úroveň vyplývající z přijatých změn."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Stanovisko paní ministryně k doprovodnému usnesení? (Nesouhlasné.)

Rozhodneme v hlasování číslo 56, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro doprovodné usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56, 101 přítomných, 44 pro, 38 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh doprovodného usnesení je od pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka. A zní následujícně: "Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu na extrémně obtížnou situaci řady osob zaměstnaných skrze pracovní agentury. Vyzývá vládu, aby připravila opatření na odvrácení hrozících sociálních a bezpečnostních dopadů, vysoké nezaměstnanosti stávajících agenturních pracovníků."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 57. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 57, ze 102 přítomných 45 pro, 35 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je od pana poslance Tomáše Martínka a zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby učinila potřebné kroky včetně předložení návrhu Poslanecké sněmovně k zavedení mechanismu dočasného nepodmíněného příjmu formou zvýšení a změny daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 na daňový bonus a umožnění jejího předčasného vyplácení, a to do dubna 2020."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 102 bylo 42 pro, 35 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další doprovodné usnesení, jeho návrh je od pana poslance Vojtěcha Munzara: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie COVID-19 odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 59, ze 102 přítomných 44 pro, 34 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je od pana poslance Petra Třešňáka a zní: "Poslanecká vyzývá vládu, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícímu (umožňujícího) pravidelné překračování hranic a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku bez nutnosti časových turnusů a karantén, založený (založeného) na chytrých ekonomických řešeních a průběžném testování."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 60, 102 přítomných, 40 pro, 40 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Je tam ještě něco?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, poslední návrh doprovodného usnesení od paní kolegyně Olgy Richterové, a zní: "Poslanecká sněmovna při vědomí toho, že dávka mimořádné okamžité pomoci může v následujících týdnech sloužit i k prevenci ztráty bydlení a bezprostřednímu zajištění základních životních podmínek pro desetitisíce obyvatel této země, a při vědomí aktuálních dobrých kroků Ministerstva práce a sociálních věcí v této oblasti vyzývá vládu, aby v praxi úřadů práce zajistila urychlené přiznávání mimořádné okamžité pomoci těm, kteří v důsledku opatření v nouzovém stavu přijdou o významnou část příjmů, které nelze nahradit jiným způsobem, přičemž za rozhodný příjem musí být považován příjem v aktuálním měsíci, a nikoliv až příjem za poslední tři měsíce."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 61. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 61 ze 101 přítomných 41 pro, 39 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Vypořádali jsme se všemi doprovodnými usneseními. (Zpravodajka: Ano.) Děkuji. V tom případě mohu ukončit bod číslo 1. Děkuji paní ministryni a místopředsedkyni vlády Aleně Schillerové, děkuji zpravodajce. A předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se budeme zabývat znovu bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP