(21.40 hodin)
(pokračuje Vostrá)

Pak by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu po písmenem E4 - pan poslanec Kalousek, změna rozsahu bonusového období. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem E4 již nebude hlasovat.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pana poslance Stanjury. Ten se týká rozšíření okruhu subjektů na všechny OSVČ. Opět pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D nebo E1 a E2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem F již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem F, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem G, I1 a I2, J, K a N.

Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana poslance Stanjury, což je rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2 nebo F, tak se pozměňovací návrh pod písmenem G již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem G, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2, J, K a N.

Dále se bude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem H - pan poslanec Stanjura, což je změna výše kompenzačního bonusu. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B nebo E3, tak se pozměňovací návrh pod písmenem H již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem H, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2 a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH1 a CH2 - pan poslanec Jurečka, změna definice předmětu zákona. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem C1, tak se pozměňovací návrh pod písmenem CH1 a CH2 již nebude hlasovat.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH3 - pan poslanec Jurečka, změna rozpočtového určení kompenzačního bonusu.

Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem CH4 pana poslance Jurečky, tj. stanovení formuláře žádosti vyhláškou.

Pak bychom hlasovali pozměňovací návrhy pod písmenem I1 a I2 pana poslance Jurečky, což je rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu. A pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, E3, F, G, H, tak se pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2 již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2 již nebude hlasován. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem I1 a I2, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem J, K a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu I3 - pan poslanec Jurečka, prodloužení prekluzivní lhůty pro podání žádosti z 60 na 90 dnů.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem I4 - pan poslanec Jurečka, zavedení pevné lhůty pro finanční úřad pro vyřízení žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu v délce 14 dnů.

Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem I5 pana poslance Jurečky, což je výslovné vyloučení použití kompenzačního bonusu na úhradu daně.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem J pana poslance Jurečky. Jedná se o rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o podnikatele provozující s. r. o. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, F, G nebo I1 a I2, tak se pozměňovací návrh pod písmenem J již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem J, tak se již nebudou hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem K a N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K - pan poslanec Onderka, což jsou legislativní korekce vyjasňující vztah k paragrafu 9 zákona o důchodovém pojištění. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, F, G, I1 a I2 nebo J, tak se pozměňovací návrh pod písmenem K již nebude hlasovat. Pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem K, tak se již nebude hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem N.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem L - pan poslanec Stanjura. Jedná se o elektronické podání bez datové schránky a uznávaného elektronického podpisu.

Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem M - pan poslanec Stanjura, osvobození dotace od daně z příjmů.

Pak budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem N - pan poslanec Skopeček, rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance a změna výše bonusu. Opět pokud bude přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1 a E2, E3, F, G, H, I1 a I2, J nebo K, tak se pozměňovací návrh pod písmenem N již nebude hlasovat.

Za 24. budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem O paní poslankyně Kovářové - zpětvzetí žádosti o přerušení samostatné výdělečné činnosti.

Pak bude následovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem P paní poslankyně Šafránkové - změna výše kompenzačního bonusu v případě OSVČ, jejíž činnost byla zcela přerušena. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, E3, H, I1, I2, N, tak se pozměňovací návrh pod písmenem P již nebude hlasovat.

Dále se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem Q pana poslance Ferjenčíka - rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o zaměstnance, kompromisní znění. A pokud by byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem B, D, E1, E2, E3, F, G, H, I1, I2, J, K, N, P, tak se pozměňovací návrh pod písmenem Q již nebude hlasovat.

Takto bychom měli projít všemi pozměňovacími návrhy, měli bychom je prohlasovat. Pak by se mělo hlasovat o zákonu jako celku a čeká nás pak tuším pět nebo šest doprovodných usnesení.

Předpokládám, že již máte proceduru všichni rozdanou. Načetla jsem to, aby to tedy bylo na záznamu, a pan kolega Stanjura se hlásí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Viděl jsem přihlášku pana poslance Stanjury a pana poslance Kalouska. Mám také přihlášku kolegy Dominika Feriho, ale toho tady nevidím, takže ta přihláška propadá. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Než navrhnu nějakou změnu, tak si potřebuji v tom ujasnit - myslím, že se shodneme na tom, že to není úplně triviální procedura. A mně se nezdá v mnoha případech vyloučení pozměňovacího návrhu jako nehlasovatelného v případě, že něco projde.

Začnu od začátku. Druhé hlasování pod písmenem B - pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka, který vlastně zavádí bonus i pro DPP a DPČ. Já v jiném pozměňovacím návrhu navrhuji, aby bonus byl pro všechny OSVČ. Ty návrhy se nevylučují, ty se doplňují. Přesto je napsáno, že pokud projde DPP, DPČ, nemůže se hlasovat o všech OSVČ. Já si myslím, že to není dobře. Takže minimálně v tom bodě, jak je bod dva, pokud projde bod B, tak určitě se dá hlasovat o písmenu G, což je můj pozměňovací návrh pod číslem 4792, hlasování číslo deset.

My jsme včera už vedli předběžnou debatu na rozpočtovém výboru, že si myslíme, a myslím, že jsme se shodli, že nebudeme mít ten striktní výklad legislativy, protože je něco doplnění a těch návrhů je plno, a legislativa říká, když projde jedna z těch variant, ostatní padají pod stůl. A já si myslím, že to není pravda, a proti tomuto postupu protestuji. Pokud Sněmovna projeví svou vůli u všech pozměňovacích návrhů, tak výsledek bude stejný bez toho, že bychom se hádali, jestli se o něčem hlasuje, nebo ne. Tak moje doporučení je, ať projdeme všechny pozměňovací návrhy, a výsledek bude stejný. A nemusíme se dohadovat o tom, jestli něco hlasovatelné je, nebo není. Pokud na tom bude shoda, tak si ušetříme čas debatou a můžeme jít hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, rozumím tomu. To znamená, že váš návrh je takový, abychom prohlasovali, že to není v kolizi.

Nyní pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Měl jsem stejnou zdvořilou námitku jako pan předseda Stanjura, takže ho jenom podporuji.

A mám prosbu. Pozměňovací návrhy pana poslance Kalouska nejsou. To jsou ty společné návrhy, které byly zadány z Kalouskova počítače, protože to bylo společné dílo, ale v podrobné rozpravě se k nim přihlásil pan poslanec Skopeček. Je to sice formalita, ale formalita důležitá. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP