(10.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Byla učiněna dohoda již v minulém volebním období, podle které se jednou za dva roky předkládá zpráva v té obsáhlé podobě. V lichých rocích pak jsou předkládány zprávy stručnější. Tahle naše zpráva za rok 2017 patří k těm stručnějším. Je to zhruba šedesát stránek a nikoho z nás nebude příliš obtěžovat do ní nahlédnout a případně celou si ji prostudovat, případně to, co nás z ní bude zajímat podle našeho zaměření, si přečíst a pak třeba případně v rozpravě při projednávání vystoupit.

Je tady hlavní sdělení, které ta zpráva předkládá, které říká, že díky technologickému rozvoji a implementaci elementárních opatření zátěž životního prostředí za rok 2017 klesla, a to i přesto, že česká ekonomika rostla, což je samozřejmě potěšující jev, který je možná v ostrém rozporu s tím, čím nás mnozí ekologičtí a klimatičtí alarmisté straší. Jakýmsi kolapsem klimatu, kolapsem životního prostředí a fatálními důsledky, které to bude mít pro život společnosti.

Já bych ještě jednu věc chtěl zmínit, která je podle mne důležitá. Tu zprávu předkládá vlastně organizace, která je organizací Ministerstva životního prostředí, CENIA, agentura pro zjišťování stavu životního prostředí, která dostává v rozpočtu, který navrhuje Ministerstvo financí, každým rokem zhruba 60 milionů korun na svůj roční provoz. Agentura tu zprávu připravila poměrně pečlivě a zasloužila by si, abychom její práci ocenili tím, že její návrh tady řádně projednáme. Návrh jsem řekl, doufám, že jej, pane místopředsedo, zaznamenáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Jan Bauer. Ještě než se dostaví, konstatuji došlou omluvu paní poslankyně Terezy Hyťhové a pana poslance Dominika Feriho z dnešního jednání do konce jednacího dne.

Nyní tedy pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás požádal o jednu změnu v pořadu probíhající schůze. Myslím si, že tento návrh by mohl najít vaši podporu jak na opoziční, tak i vládní straně, protože má své ratio.

Navrhuji předřadit rodičovskou, což je sněmovní tisk číslo 490, jako dnešní první superbod, v uvozovkách, dnešního jednacího dne. Aniž bych chtěl jakkoliv snižovat význam a důležitost jednotlivých legislativních norem, ať už vládních, nebo poslaneckých, tak vidím v aktuálním pořadu schůze dva zákony, které já osobně považuji skutečně za klíčové a zásadní, a to z jednoho prostého důvodu. V případě, že budou schváleny oba dva tyto zákony, okamžitě a zásadním způsobem ovlivní každodenní život lidí v ČR.

Tou první normou je daňový balíček, kterým chce vláda zvýšit daňové zatížení v ČR a vybrat lidem z kapes více peněz, tou druhou normou je novela zákona o státní sociální podpoře, která konečně po měsících slibů zvedá rodičovský příspěvek rodinám s dětmi. Z hlediska důležitosti jde o normy zásadní. Z hlediska jejich podpory a procesu projednávání je však mezi nimi opravdu propastní rozdíl. Zatímco u daňových otázek lze ještě očekávat dlouhou debatu nad jednotlivými navrhovanými změnami a politický střet mezi vládou a opozicí, u rodičovské je ta situace diametrálně odlišná. Tady má vláda už od počátku zajištěnou podporu opozice a věřím, že rodiče potěšíme zvýšenou rodičovskou společně bez rozdílu, zda sedíme v parlamentu za vládní, nebo za opoziční stranu.

Samozřejmě i ke zvýšení rodičovské proběhne podle mého názoru debata, a to zejména s ohledem na fakt, že z vlády do Sněmovny nakonec doputovala její osekaná varianta, která je pravděpodobně na hraně ústavnosti a dost možná za ní. Z nároků na nově stanovenou částku rodičovského příspěvku totiž vylučuje přibližně kolem dvaceti procent rodin, které měly tu smůlu, že už rodičovskou ve zrychleném režimu vyčerpaly, přestože vychovávají stejně staré dítě s nárokem na podporu jako rodiny, které rodičovský příspěvek stále čerpají. Důvodů, které je k rychlejšímu čerpání přiměly, je obrovské množství a liší se v každém konkrétním případě, tak jak jsem měl možnost s nimi mluvit. Vůbec ale neplatí, že maminky z takových rodin už jsou automaticky zpátky v práci a vydělávají si. Budeme se muset proto vypořádat ještě s debatou nad jednotlivými pozměňovacími návrhy, které se snaží tento stav napravit a docílit rovnějšímu a spravedlivějšího modelu zvýšení rodičovské, anebo i jiným způsobem korigují. Tady mám samozřejmě na mysli nejenom svůj vlastní pozměňující návrh, který řeší právě tento problém, ale i další návrhy, například návrh paní kolegyně poslankyně Richterové, paní poslankyně kolegyně Golasowské, včetně kolegy Juchelky a dalších.

Rád bych také připomněl, že debata se dost možná omezí nejen na rodičovskou, protože byly podány i dva pozměňující návrhy k úpravě výplaty příspěvku na bydlení a zamezení jeho zneužívání. Budeme se muset rozhodnout, zda a který z návrhů podpoříme, zda to bude návrh kolegyně Jany Pastuchové, anebo návrh kolegyně paní poslankyně Richterové. Také nad zákonem o státní sociální podpoře nás proto čeká možná ještě dlouhá debata. Bude to ale podle mého názoru debata věcná a věřím, že racionální, a bude vedena naší společnou snahou zvýšenou rodičovskou projednat a odsouhlasit. Ostatně čekají na to tisíce rodin a maminek.

Z tohoto důvodu, jak jsem řekl na začátku, navrhuji předřadit vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, je to sněmovní tisk 490, před dnes první a pevně zařazený bod vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, sněmovní tisk číslo 509.

Milé dámy a pánové, já vám předem děkuji za případnou podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bauerovi za jeho návrh. Je poznamenán.

Budeme pokračovat přihláškou pana poslance Petra Gazdíka. Připraví se pan poslanec Jan Farský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás požádat o dodatečné předřazení tohoto návrhu zákona. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, je to sněmovní tisk 292, a žádám, aby byl zařazen na pořad této schůze na příští čtvrtek.

Rád bych ale předeslal, a tím zdůvodnil žádost o předřazení tohoto sněmovního tisku, že není jisté jeho projednání, přičemž se česká vláda k němu kladně vyjádřila už loni v listopadu, takže bezmála rok jsme si na něj neudělali čas. O to víc mě mrzí, máme-li nyní ve velkém spěchu schvalovat daňový balíček, s jehož schválením tato vláda počítá již ve svém návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podotýkám, že návrh zákona, který bych chtěl předřadit, návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., má své opodstatnění, a zvlášť ctihodnou paní ministryni financí bych rád upozornil, že ani v tomto případě nejde o žádnou opoziční ani senátorskou špínu, ale o zcela racionální návrh zákona. Jeho podstata je vcelku jednoduchá. O to víc je nepochopitelné, proč jsme na této půdě ještě vůbec projednávání nezačali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP