(18.40 hodin)
(pokračuje Španěl)

Nezůstalo však jen u osnovy. Management České televize poskytne čísla, to tak nějak vyplynulo z diskuse, takto to přesně řečeno nebylo, ale abych to prostě přiblížil. A nakonec management doplní i texty do zprávy. To řečeno bylo úplně přesně. Rada to údajně diskutuje a připomínkuje. V ten moment jsem zpozorněl a neubránil se podezření, že tady něco nehraje. Toto že má být kontrolní orgán, který dohlíží na instituci, která hospodaří s miliardami? Mě když jako živnostníka kontroloval například finanční úřad, tak po mně žádné osnovy nechtěli. Tvrdě mi prověřili účetnictví, a pokud našli chybu, tak mě nemilosrdně pokutovali.

Pak ještě zazněla ze sálu další otázka, nebo spíš výzva na přítomné členy rady, aby každý stručně popsal svůj podíl na zprávě o hospodaření. Všichni, kdo tam byli, tak víte, že radním se do toho zjevně moc nechtělo, ale po nějaké chvíli se do toho nesměle pustili. Hodně odpovědí bylo ve stylu: Mám v radě jiné úkoly, spíše k činnosti. Upřímně, ono se to dá pochopit, v radě většinově nejsou ekonomové. Ale proč tedy vydávají tyto zprávy za svoje dílo? Kdo tyto zprávy skutečně vypracovává, jsme se za celý den v podstatě nedozvěděli.

Nyní jsem měl takovou větu, kterou mi kolega cenzor vyřadil. Já ji řeknu právě na základě projevu pana Faltýnka, když už se usmíváte. Vy jste říkal, že taková rada studuje zprávu o hospodaření 20 minut -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Oslovujte se prosím jako poslanci vzájemně prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslanec Lubomír Španěl: - prostřednictvím pana předsedajícího. A já jsem sám členem volebního výboru, a odpustí mi předseda Standa Berkovec, že řeknu, že my se tou zprávou zabýváme no dobře, budiž, dvě hodiny, myslím, že ne. Takže ano, teď řeknu tu větu. Ptám se: Jsou tyto zprávy fraška, aby se vlk nažral a koza zůstala celá?

Dámy a pánové, uvědomujete si, že Česká televize hospodaří s penězi koncesionářů, tedy s penězi většiny občanů České republiky? Pro pana profesora Válka prostřednictvím pana předsedajícího - domácností. Tito občané platit musejí, protože jim to ukládá zákon. Otázkou je, zda samotná rada má na to, aby ohlídala hospodaření s těmito penězi za občany tak, jak jí velí zákon. Proč jsem měl já a mnozí další přítomní na semináři pocit, že ředitel ČT a předseda rady hájí stejnou branku? Jako by ani nešlo o kontrolu a kontrolovaný subjekt. Ptám se: Nenazrál čas pověřit kontrolou hospodaření České televize Nejvyšší kontrolní úřad? Nenazrál dokonce i čas změnit způsob financování veřejnoprávních médií?

Co říci závěrem? Ano, otázek padlo mnoho, odpovědi buďto žádné, nebo vyhýbavé. Mě osobně seminář nepřesvědčil, a proto zprávy o hospodaření ČT nepodpořím. A pevně věřím, že odvahu najdou i další poslanci napříč Sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Španěl. A nyní tady mám přihlášky na tři faktické poznámky. Takže nejprve pan poslanec Janulík, připraví se pan poslanec Volný a potom ještě pan poslanec Dolínek. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Dobrý večer, kolegové. Tak já jsem na semináři nebyl, ale taky jsem si samozřejmě přečetl ty záznamy. Nebyl tam ani pan ministr Zaorálek, ale mně s veškerou úctou připadá úplně komické, že pan ministr tak super dělá advokáta nějaké takové pidigalerii tady někde - to je jeden pohled na věc.

Z mého fochu, což je gynekologie, řeknu: Říkáte, že galerie měla ztrátu a tak a že to není zas až takový střet zájmů. No ten buď je, anebo není. Žena buď je těhotná, nebo není těhotná! Prostě nemůže být málo těhotná, nebo hodně. Prostě buď je, nebo není. Toto je střet zájmů, jako že opravdu par excellence. A vůbec nechápu, že generální ředitel, který, já si tedy myslím, že je docela chytrý chlap, proč takovou blbinu vůbec dělá. Proč? Proboha, má to zapotřebí? zní moje otázka. Proč dělá takovou, vždyť to je tak triviální dohledatelná věc. A na druhou stranu vy říkáte, však oni tam patnáct set korun a tak. No já bych chtěl mít takovou reklamu a takový product placement na tu moji pidifirmičku jednomužnou v České televizi. To bych se tedy prohnul. To by praskly tři moje roční obraty na to, abych to tam dostal.

Takže já si myslím, že už je zbytečné to rozšlapávat, že prostě věc je jasná. Tady se bavíme přece jenom o těch penězích, o ničem jiném, o té výsledovce. Já jsem taky řídil nějaké organizace. A když se podívám na tu výsledovku - no přátelé, já bych chtěl mít takový vegáč, jako má pan ředitel Dvořák, a řídit sedmimiliardový rozpočet, jako že lala a nikdo mě moc nekontroluje a já si tam budu dělat, co chci. To je prostě sen každého manažera v takovém státním či polostátním podniku, že máte takto zajištěné příjmy, ty vám prostě chodí, protože my to všichni musíme zaplatit, protože na to je zákon. A pak - (Upozornění na čas.) A tak dál.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Dále pan poslanec Martínek, pan poslanec Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já bych chtěl panu kolegovi Janulíkovi poděkovat, protože mi krásně připravil půdu. Na druhou stranu bych ho chtěl varovat, aby se nestal obviněným v kauze předsudečné nenávisti, protože Brusel nám možná hodně rychle vysvětlí, že otěhotnět může i muž. A možná že i jenom částečně.

Nicméně abychom všichni věděli, o čem se tady všichni bavíme, tak já vám přečtu Kodex České televize čl. 22.1. Střet zájmů zaměstnanců a externích spolupracovníků České televize je nepřípustný. Osoby pracující pro Českou televizi musí vyloučit, aby osobní zájem ovlivňoval vysílání nebo nevysílání určitých sdělení či pořadů. Každý, kdo by se mohl vystavit pochybám, pochybám o střetu zájmů v určité otázce, je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému a vyčkat jeho rozhodnutí. Generální ředitel v případě své osoby o takovéto skutečnosti informuje Radu České televize a vyčká jejího doporučení. - Kde je to doporučení? Střet zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestrannosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejno zda mezi diváky, či subjekty, o kterých jsou získávány informace. Pochyby o nestrannosti nebo předpojatosti vznikají zejména, když určitá osoba získává informace - ne, moment - když určitá osoba členským, smluvním nebo konfliktním poměrem případně od takového subjektu přijímá nebo přijímala určité výhody či požitky nebo se jinak účastnila na jeho činnosti. Uvedené spojení nastane také tehdy, jestliže se může týkat bezprostředního lidského okruhu člověka podílejícího se na přípravě zprávy. Například rodinní příslušníci, životní partner, popř. nejbližší členové.

Takže já bych chtěl vědět, kde ve výročních zprávách České televize je uvedeno rozhodnutí o doporučení Rady ČT směrem ke generálnímu řediteli ČT (upozornění na čas), který informoval o svém střetu zájmů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Dolínka a připraví se pan poslanec Martínek na faktickou poznámku. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já vždycky lituji manželky těch politiků, manažerů a ředitelů, že asi kdyby dělaly uklízečky, je to jediná práce, aby to všechny uspokojilo. Protože paní Witowská byla na paškále, když její manžel dělal šéfa Dopravního podniku v Praze, jestli má právo vůbec dělat rozhovory. A myslím, že nikdo paní Witowskou jako profesionálku nemůže zpochybnit. Moje žena svého času byla řadu let tisková mluvčí České spořitelny, když jsem byl aktivní na městě a město tam mělo miliardy, dopravní podnik miliardy. Já nevím, jestli moje žena, tisková mluvčí, mohla zabezpečit, že ty miliardy tam Praha měla. Měla je tam přede mnou, má je tam po mně a mohl tehdy někdo přijít a říct satr, ta jeho tisková mluvčí tam zabezpečila ty miliardy. Myslím, že tady každý potvrdí, že to je úplná hloupost. Těžko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP