(18.50 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Tak já jenom říkám, že partnery těch, co jsou v těch veřejných funkcích, velmi lituji, protože pak se dostáváme do takové situace, kde jsme, byť chápu, že nějaký formalismus, má být naplněn. Jestli nebyl, je to potřeba řešit, ale nechme prosím stranou především ty partnery, kteří často nějakou práci potřebují dělat, protože my neplatíme ty partnery v platu těch manažerů.

A co se týká toho, co zde zaznělo od pana kolegy Španěla. Víte, ty zprávy jsou ve výboru projednávány tak dlouho, dokud je chtějí členové výboru projednávat a mají dotazy. Pan Španěl tady aktuálně promluvil déle než za celý svůj pobyt ve výboru za dva roky. Tak jenom abychom si představili, jak to vypadá. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení na faktickou pana poslance Tomáše Martínka.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já bych chtěl využít té příležitosti, že tady máme takové odborníky na střety zájmů, jako je pan poslanec Janulík. A možná bych se tedy zeptal, abych dostal to objasnění, když už tady máme to hnutí ANO a pana Janulíka, jestli si myslí, že je střet zájmů, když máme třeba premiéra země, jehož firma, jíž je beneficientem, je absolutně nasátá na absolutní množství ministerstev v České republice a v České republice využívá zakázky, dosazuje lidi, kam potřebuje, kteří rozhodují o těch zakázkách. Jestli tohle je náhodou střet zájmů, nebo není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jiřího Kobzu a připraví se pan poslanec Lubomír Volný, zatím poslední dvě faktické přihlášky, které tady mám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Jako člověk, který měl malou firmu a podnikal prakticky od roku 1992, když jsem se vrátil do Čech, tak mě tady na informacích, které jsem tady slyšel, zarazila jedna věc. A sice pakliže Leica Gallery dostávala prostor na reklamu za velmi přátelskou cenu, tak by mě moc zajímalo, co na to říkala Finanční správa. Protože vím, že veškeré služby, které dáváte do svého účetnictví, musí být za přiměřenou cenu, a pakliže nejsou, tak potom do výše přiměřené ceny se to dodaňuje. A to, co tady slyším, pakliže ty informace se samozřejmě zakládají na pravdě, tak se musím přiznat, že mě docela překvapuje, protože aspoň co se týče mého podnikání, s námi se Finanční správa moc nepárala a tam jsme opravdu každou věc museli dokládat a každá věc musela být dodaněna. Takže mě tohle opravdu překvapuje. A pakliže vycházíme z Finanční správy, která de facto kryje daňové úniky, tak potom kde to jsme, pánové a dámy? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Luboše Volného na faktickou.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Dolínkovi. Já se tady nesnažím žádným způsobem informovat o střetu zájmů manželky generálního ředitele České televize. Já informuji o střetu zájmů generálního ředitele České televize, o kterém on prokazatelně neinformoval Radu České televize, protože jak jsme si četli, muselo by existovat doporučení řešení této situace od Rady České televize směrem ke generálnímu řediteli České televize a měl by existovat, já to tak vnímám, jasný a oficiální dokument, kterým se prokazuje, že generální ředitel informoval o tomto svém střetu zájmů - ne o střetu zájmů své manželky, ale o tomto svém osobním střetu zájmů - Radu České televize, která k tomu měla vydat doporučení.

A zbytek toho svého času využiji k tomu, abych požádal kolegy ze strany pirátské, kteří jsou specialisty na střet zájmů, jak se nám tady snaží prokázat téměř v každém svém vystoupení. Mají image protikorupční strany, jejímž heslem bylo "Pusťte nás na ně", i když třeba mnohdy v Praze dneska to vypadá spíš jako "Pusťte nás mezi ně", což se vám povedlo. A já vás prostě žádám, abyste nebyli pokrytci, a když vidíte a slyšíte tady informace o tom, že dochází ke střetu zájmů a že dochází k potenciálně korupčnímu chování, abyste nechránili Českou televizi jenom proto, že je s vámi ideologicky spřízněná. Abyste byli stejně objektivní a měřili všem stejným metrem. Prostě dělejte si svou práci, jakou byste dělali vůči premiérovi této země. Pokračujte v obojím. Mě nevadí ani jedno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní o faktickou poznámku požádal pan místopředseda Tomio Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zareaguji na pana poslance Dolínka z ČSSD, aby tomu všichni rozuměli, protože to video si vychutnáme, až ho budeme šířit.

Vy jste říkal a chlubil jste se, poslanec Luboš Španěl z SPD vystupuje méně než vy na výboru, nebo tak něco podobného, to není důležité, tak jste to říkal, a že vidíme, jak to je ohledně práce. Tak já tady říkám - já vystupuju mnohem častěji než všichni poslanci ČSSD! Takže to vidíme, jak to je s tou vaší prací! Nepracujete tady asi tím pádem vůbec, podle vašich poměrů!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. (Hluk v sále.) Pane místopředsedo, vyvolal jste další faktickou poznámku pana poslance Petra Dolínka. Prosím o klid ve Sněmovně. Před kolegou Ferancem se o faktickou poznámku přihlásil pan Petr Dolínek. Máte slovo. Pokud chcete diskutovat z lavice, tak vás budu muset vykázat do předsálí.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. To mě mrzí, pane místopředsedo prostřednictvím pana předsedajícího, že došlo k nedorozumění možná. Já jsem nehodnotil práci jednotlivých členů. Myslím, že pan předseda Stanjura zde i poměrně explicitně včera nebo předevčírem řekl, jak je to s hlasováním procedurálním, a hrát si na ty statistiky, že to je takový nesmysl. Já jsem zastánce toho, že statistiky opravdu nevykazují činnost poslance.

Já jsem pouze řekl, že když tady pan poslanec Španěl oznámil, že se takřka těm zprávám nevěnujeme, že to je formalismus na výboru, tak jako zpravodaj jsem řekl, že se jim věnujeme jenom tak dlouho, dokud jsou k tomu dotazy, dokud se k tomu diskutuje, a následně pan předseda Berkovec nechává hlasovat. A projev pana kolegy Španěla ke zprávě zde byl obsáhlejší než na výboru. Kdyby pan kolega Španěl tyto otázky otevíral na výboru, tak se mohlo stát, že se třeba projednávání zprávy přerušilo, ten váš formalismus, jak to nazýváte, by se neděl, jak vy se cítíte, a já se tak necítím, protože mně bylo vždycky na všechno odpovězeno, a mohla se třeba za měsíc nebo za čtrnáct dní projednávat ta zpráva dále, a že by se zodpověděly dotazy, které vy zde kladete, že jsou obtížné.

Ale víte, ten výbor má ještě jednu zásadní roli. Na tom výboru sedí jak management, tak Rada České televize. Takže tam se opravdu dá jít k meritu věci. Zde sedí zpravodajové, kteří znají velmi dobře ty zprávy, ale nejsou zaměstnanci té instituce ani nejsou v radě a nemohou znát veškeré postupy. Je zde ministr, který reaguje v rámci svých znalostí a možností, ale proto jsou ty výbory a proto výbor něco doporučuje.

Takže to byla moje reakce. A s panem Okamurou se měřit nechci, protože přece jenom on má vždycky velmi brilantně ta vystoupení připravena předem a takto já nefunguji. Každý máme svůj přístup k věci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou chce zareagovat pan Lubomír Španěl. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Pane Dolínku prostřednictvím pana předsedajícího, když jsem zahájil svou řeč, tak jsem řekl, že mám úplně nové dojmy, poznatky a informace právě z proběhlého semináře. To, nakolik považuji projednávání na výboru nebo v radě za formální, berte asi tak, že žádný, žádný z nás, ač neodborník, není schopen za žádný půlden ani za hodinu vyhodnotit hospodaření za sedm miliard, prosím vás. A kdy já mluvím, nechte na mně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě vidím jednu faktickou poznámku, pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, pane předsedající. Ta debata mě už trošku začíná unavovat, protože se nám místo zprávy o činnosti a hospodaření České televize zvrhla v to, který poslanec pracuje více či méně. Já bych jenom upozornil na dvě okolnosti, které můžeme udělat v této Poslanecké sněmovně.

Máme zde zaparkované dva tisky, tisk 360 a 229, což je změna ústavního zákona ve vztahu k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. A kdyby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření České televize - a já nepředjímám, jestli s pozitivním, nebo s negativním výsledkem - tak bychom zde takovéto debaty nemuseli vést. Já upozorňuji na to, že kdo se seznámil s jakoukoliv zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu, vždy byla přesná, přehledná, byť se ne každému líbila, a já trvám na tom, že pokud umožníme rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, nebudeme muset řešit takovéto situace, a myslím, že nám poděkuje i generální ředitel České televize. Děkuji. (Potlesk v sále.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP