(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Reagovat bude - na faktickou se přihlásil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Je dobré, že si to tady vyjasníme. Já jsem se díval na zprávu dozorčí komise, pokud mluvíme o Leica Gallery. A tam jsem zjistil, že jsou tam dvě obchodní smlouvy, jedna na 1 000 korun a jedna na 1 500 korun. Takže za osm let najdeme dvě obchodní smlouvy mezi Leica Gallery a Českou televizí, nevím, jestli to bylo, že se tam natáčelo, jedna na 1 000 korun a druhá za 1 500 korun. To jsou jediné obchodní smlouvy za osm let, které na Leica Gallery byly. To je všechno, o čem se bavíme, nic víc jsem nenašel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku bude reagovat pan poslanec Lubomír Volný. A do stenozáznamu, paní poslankyně Červíčková ruší omluvu, jelikož je zde. Pan poslanec Volný dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu ministrovi kultury za to, že mi připomněl jeden z těch bodů, na které jsem ve svém úvodním příspěvku nestihl zareagovat. Ano, Leica Gallery neplatila České televizi za reklamu. Leica Gallery tuto reklamu dostávala zdarma. Dneska jsem se od vás nově dozvěděl, že možná za 2 500 korun. Jaká je skutečná hodnota reklamy, kterou dostávala zdarma společnost, jejíž majitelkou je manželka generálního ředitele České televize, se dozvíme až v případě zpracování nějakého jasného znaleckého posudku. Do té doby já to vidím jako střet zájmů, kdy pomocí metody product placement ve vysílání České televize získávala firma manželky generálního ředitele České televize neoprávněné plnění zdarma. A vidím v tom jasný střet zájmů, protože Rada České televize nikdy nepotvrdila, že o tomto střetu zájmů byla informována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zareaguje pan ministr kultury Zaorálek a připraví se na faktickou paní poslankyně Nevludová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, ale já jsem četl informaci, a teď mě opravte, jestli se mýlím, že rada říká, že o tom vždycky informaci měla. Není pravda, že nebyla informována. A rozumíte, je to za osm let. Já jsem v té galerii jednou byl, takže si ji vybavuju. Běžte se na to podívat. To je malá fotografická galerie, poměrně známá v Praze. Patří mezi takové ty čtyři. Paní pana Dvořáka, pokud vím, tam už pracovala dlouho předtím. A běžte se podívat a řekněte si, kolik se tam točí peněz. To je trochu legrační. To není žádný byznys. To je malá fotografická galerie. A smlouvy, o kterých jsem mluvil, mluví za všechno, jedna za 1 000, jedna za 1 500.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mám tři faktické poznámky, takže paní poslankyně Nevludová, pan předseda Volný a pan poslanec Plzák. Paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo. Trošku si ujasníme ty vlastnické vztahy. Společnost Leica Gallery vlastní společnost LGP Services a tam to má pan Dvořák napůl s manželkou, každý je vlastníkem 50 %. Možná se ještě nestačili sejít, protože já jsem se dívala do Sbírky listin, jaké tam mají výkazy zisků a ztrát a rozvahy. Chybí jim tam rozvaha za 2018, výkaz zisků a ztrát, takže asi ještě neuspořádali doma valnou hromadu. Nicméně při dalším zkoumání jsem taky zjistila, že pan Dvořák by měl možná vyměnit svoji paní účetní, protože tam dochází ke kopírování přílohy z roku na rok a v roce 2017 paní účetní ani nepřekopírovala hlavičku, jsou tam i nějaké údaje, které tam zůstaly z roku 2016. Takže to asi tak jen pro pobavení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní na faktickou poznámku... Pane ministře, budete muset chviličku počkat, protože je tady nejdřív pan poslanec Volný, pan poslanec Plzák a pak tedy pan ministr. Takže pan poslanec Volný na faktickou, připraví se pan poslanec Pavel Plzák. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Já bych chtěl požádat vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana ministra kultury, aby nám teď odcitoval z toho záznamu, který má k dispozici z toho našeho semináře, kde a jak byl dotázán pan generální ředitel o tom, jestli informoval o střetu zájmů Radu České televize. A chtěl bych, aby mi tady odcitoval přesně, kdy došlo k tomu a kým, že Rada České televize potvrdila, že byla oficiálně informována o střetu zájmů generálního ředitele. Máte to k dispozici, neustále tím argumentujete, tak já bych vás chtěl poprosit, abyste mi to teď přečetl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jinak ministra můžete oslovovat přímo, poslanci se oslovují prostřednictvím předsedajícího. Takže ministr nás poslance a poslanec ministra může oslovovat přímo. Takže nyní pan poslanec Pavel Plzák.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Pan kolega Volný řekl to, co jsem chtěl říct já. Vždyť tam byla spousta svědků, která byla svědkem toho, že na přímý dotaz, zda byl informován předseda rady a ostatní radní, zda ví o tomto střetu zájmů, tak pan předseda rady řekl - já jsem o tom někde slyšel. Ale na přímý dotaz řekl, že informován nebyl. A všichni, co na tom semináři byli, to můžou dosvědčit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan ministr, prosím.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Já řeknu jenom jednu věc, která mi připadá zásadní. Když jsem se díval, tak informace z těch výročních zpráv Leica Gallery znamenají, že galerie realizuje každý rok navzdory všemu sponzoringu půlmilionovou ztrátu. Takže má půlmilionovou ztrátu každý rok navzdory sponzoringu. Já myslím, že by nám tohle mohlo docela stačit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktickou poznámku tady zatím nemám. A naskočila. Takže pan poslanec Lubomír Volný. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych jenom chtěl říct, že s půlmilionovou ztrátou dokázali běžně hospodařit velice úspěšní podnikatelé, kteří si uměli tu půlmilionovou ztrátu zařídit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní tedy nemám další faktickou poznámku, proto dávám slovo panu poslanci Lubomíru Španělovi a připraví se pan poslanec Milan Feranec. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Po panu poslanci Španělovi se připraví pan poslanec Janulík, protože se přihlásil na faktickou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě než se pustím do toho, co jsem si připravil, tak budu taky krátce reagovat na pana ministra Zaorálka, který už ve svém dopoledním vstupu říkal, že Česká televize je rarita v počtu kanálů. Ale pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ptal se někdo koncesionářů, kolik chtějí zřídit vůbec kanálů? Dobře, tak jim zřiďme 20 kanálů a koncesionářský poplatek bude 1 000 korun měsíčně. Můžeme nařídit cokoli a pak donutit zákonem lidi to platit. Takže takhle bych to neviděl. Dneska je takový přetlak kanálů, že nevím, proč by měla mít Česká televize více a více kanálů.

A teď k věci. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také něco řekl ke zprávám České televize, obzvláště ke zprávě o hospodaření, a to na základě dojmů právě z proběhlé konference nebo setkání se zástupci České televize, vedené generálním ředitelem, a bylo tam několik zástupců rady pro televizní vysílání.

Otázek padalo mnoho, přeskočím všechny, které se zabývaly jistě velmi zajímavým večírkem v Karlových Varech pořádaným za peníze koncesionářů nebo třeba různými střety zájmů a podezřelými vazbami na některé firmy. Mě osobně zaujala jiná z nich. Ne že by ty ostatní byly bezvýznamné, to ani náhodou, ale je to na jinou, obsáhlejší debatu. Ta otázka padla v průběhu debaty a zněla zjednodušeně asi takto: Jak vlastně vzniká taková zpráva o hospodaření České televize, něco jako časová osa? Po pravdě řečeno, na otázce samotné by nebylo nic zvláštního. Zajímavá byla odpověď, kterou pověřil předseda rady jiného kolegu, jméno sice vím, ale nyní není podstatné. Řekl to přibližně takto: Management České televize vždy připraví osnovy zprávy. - Uznejte sami, že již toto zní velmi věrohodně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP