(14.40 hodin)
(pokračuje Adamec)

Takže ono je to velmi komplikované. Ale já tvrdím, že ta cesta je správně. Ta cesta je správně, protože jiná cesta v tuto chvíli neexistuje. A můžeme se bavit o elektroautech na úplně jiné půdě, v jiných případech, můžeme zkoumat tyhlety věci. Ale myslím si, že tenhle návrh zákona prostě reflektuje tu skutečnost a přípravu na budoucnost.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A v tuto chvíli poslední faktická poznámka, pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Já bych chtěl požádat kolegy ve Sněmovně, abychom v příštích měsících nevyvolávali zde ducha velkého bratra. Ten důvod je velmi jednoduchý. U všeho se dá hledat, ano, ale v Praze přes dva roky funguje systém parkování přes espézetky, které jsou snímány, dokonce soukromou společností, která ty údaje předává pražské firmě. Za dva roky nebylo zaznamenáno jediné zneužití dat informací načtení espézetek v celé Praze. Nikdo si tu stížnost nepodal, nic se takového u soudu neřeší, nikde nebyla žádná podaná stížnost policii ve smyslu zneužití této informace. Takže prosím, nevzbuzujme zde tyto falešné stopy. Pojďme radši hledat cesty, které jsou jednoduché. Doma si sednu, nemusím na poštu ani na benzínku, zaplatím za sebe roční, desetidenní, nebo jak dlouhý bude kupon, a jdu od toho. Jsem cizinec, v angličtině bez problému na stránkách si to koupím, když jedu do té země, nemusím hledat nějakou benzínku před hranicemi. Pomozme těm řidičům. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tak, objevila se nám ještě jedna faktická. Pan poslanec Koten.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové. Mně to připadá celkem jako dobrý nápad, protože pokud se podíváme na Slovensko nebo Maďarsko, popřípadě i Chorvatsko, tak tam tento systém funguje. Dá se říct, že v tom Chorvatsku je to trošičku rozdílné, protože tam mají nějaké krabičky. Ale v případě, že to bude formou čtení státních poznávacích značek, tak jak to je v Maďarsku i na Slovensku, tak si myslím, že ten systém bude natolik automatický - na nás je asi pouze to, abychom zabránili zneužití informací o pohybu vozidel. Až tady někdo z vás z kolegů vymyslí například, že bychom mohli měřit tímto způsobem úsekovou rychlost na dálnici, tak to bych si opravdu nepřál. A věřím tomu, že se tady najde spousta lidí, kteří by říkali, že by to bylo dobré, prospěšné. Ale to už bychom se opravdu sledovali na každém kroku a to by mi opravdu nevyhovovalo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pan poslanec Adamec chce reagovat s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já už velmi krátce, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, to už tady bylo, když jsme se bavili vlastně, že na těch mýtných branách kamery dávno jsou, a aby mýtné brány, až skončí jejich třeba hlavní funkce, to znamená snímání mýtného, aby nesloužily k měření rychlosti. Jasně jsme si tady řekli, že tak to nebude, tak to být nesmí. A já si myslím, že tady vzhledem k objemu těch aut nakonec, která tady budou jezdit po té dálnici, a snímání těch čísel, prostě toto není vůbec na pořadu dne a já bych byl první, který by proti tomu protestoval.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tak, ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho se hlásit nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova - ani paní navrhovatelka, ani paní zpravodajka. Návrh na vrácení či zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, zda je zde jiný návrh. Nikoho nevidím. (Gong.) Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 302: přihlášeno je 172, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Ptám se, zda je zájem nebo chce někdo navrhnout jiný výbor. Nikoho nevidím. Tím pádem jsme se vypořádali s veškerým hlasováním v prvním čtení a já končím prvé čtení tohoto bodu, tohoto tisku, a všem vám děkuji.

 

Otevírám body 37 a 38, kde byla odhlasována sloučená rozprava.

 


Sloučená rozprava k bodům 37 a 38
/sněmovní tisky 201 a 211/

Jedná se o návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 89/2019 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 201, prvé čtení (neklid a hluk v jednacím sále), a návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení číslo 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 211, prvé čtení.

Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 14. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo za skupinu navrhovatelů paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Výborný k tisku 211 nebo někdo jiný z navrhovatelů, pan poslanec je přítomen. Připomínám, že zpravodaji garančních výborů jsou poslanec Marek Novák a poslankyně Věra Procházková.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. O slovo se v tuto chvíli jako první přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura. (Předsedající vyčkává, až se sníží hluk v sále.) Já poprosím všechny diskutující, kteří potřebují něco dořešit, nechci jmenovat, dívám se spíše do levé části sálu. Ještě chvilku vydržte, pane místopředsedo. Čeká nás jistě velmi zajímavá a dlouhá rozprava k tomuto bodu. Tak já ještě jednou poprosím o klid. (Zvonec.) Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, ještě před deseti lety bychom se srdečně zasmáli myšlence, že manželství není svazek muže a ženy. Koneckonců pro gaye a lesbičky bylo proto vymyšleno registrované partnerství. A veřejnost byla vehementně ujišťována, že tohle je konečný požadavek stejnopohlavních párů. Proti registrovanému partnerství my v SPD nic nemáme. Ve světě jsou dokonce o krok dál. Mají už i třetí pohlaví. I když se přiznám, že takové pohlaví jsem ještě nikdy neviděl. (Smích z levé části sálu.) A myslím, že ho nikdo nikdy ani neuvidí, protože prostě neexistuje. Neexistující třetí pohlaví ovšem už bylo uzákoněno v Německu.

Vrtá mi hlavou, kdo konkrétně z vás poslanců, kteří navrhujete zrušení manželství jako svazku muže a ženy, psal tento váš návrh, kde v části páté ve změně zákona o specifických zdravotních službách čtu něco o poruše sexuální identifikace. No, řeknu to na plná ústa. Zrušení manželství jako svazku muže a ženy tady navrhují poslanci hnutí ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů, TOP 09 a STAN. To aby voliči přesně věděli, kdo prosazuje takové nápady.***
Přihlásit/registrovat se do ISP