(16.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

To, že Ministerstvo financí připravilo a tato vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně deficitní státní rozpočet, má jasný důvod. Příjmy se nastavují konzervativně. To, že je nikdo nenafukuje - nemůže si dovolit ministr financí nafouknout příjmy. A pan exministr Kalousek to určitě velmi dobře ví. Notabene od 1. ledna 2018 hlídá toto ještě nezávislý orgán Výbor pro rozpočtové prognózy. Ministerstvo financí bylo tím, kdo inicioval vznik tohoto výboru včetně Národní rozpočtové rady. Nemuseli jsme tak učinit. Tu povinnost ze zákona doposud nemáme. Tuto povinnost mají pouze země eurozóny. My jsme tak učinili, protože jsme chtěli nezávislou konzultaci. Chtěli jsme někoho, nějakou autoritu, která řekne, jak si naše čísla stojí. A ta opakovaně řekla, že jsou realistická.

Takže konzervativní příjmy a oproti tomu jdou maximální výdaje. Proto už několikátý rok ve výsledku dopadáme lépe, než je plán. To není projev nepokory, nepokory a neúcty vůči této Poslanecké sněmovně. Připravovali jsme rozpočet s maximální přesností a s maximální odpovědností. To je výsledek právě těchto poměrů: konzervativní příjmy, maximální výdaje. A samozřejmě do toku peněz vstupuje celá řada neznámých. Loni nás zaskočil dvojnásobný ekonomický růst. Letos nás zaskočil obrovský růst objemu mezd. A samozřejmě tou největší neznámou je tok evropských peněz. My nejsme schopni přesně ovlivňovat tento tok, který vstupuje. Proto já říkám, že i letošní rozpočet, který je plánován, myslím rok 2018, s padesátimiliardovým deficitem, tak věřím tomu, samozřejmě pořád ještě čekáme na kompletní peníze evropské, tak věřím tomu, že se přiblížíme velmi nule.

Jsou napadány výdaje, růst výdajů. My nemůžeme v žádném případě porovnávat absolutní částky. Proč? No protože nám v důsledku růstu průměrné mzdy roste valorizační vzorec pro důchody, rostou nám mandatorní výdaje. A to je přece logické. Tak snížíme důchody? Toto je největší částka mandatorních výdajů včetně dalších výdajů ze sociální oblasti. Takže nelze posuzovat absolutní částky. Ale co lze posuzovat, je procento vůči HDP. (Ukazuje grafy.) A to je nižší. Máme nižší procentuální výdaje oproti procentu HDP.

Pořád je tady citován, nebo opakovaně citován, vlastně růst výdajů, co se týče výdajů vlády. Já jsem to tu ukazovala už při prvním čtení, pouze to zopakuji, abych připomněla tato fakta. Já jsem si provedla - protože vláda naše přistoupila jako první, přistoupila k tomu, že provádí redukci míst ve veřejné správě. Redukovali jsme takzvané mrtvé duše podle určitého vzorce, který jsem vysvětlovala. Ponechali jsme pouze na fluktuaci 3 %. V "neobsazená místa" ve výši 3 až 5 % procent vážeme peníze až na obsazení tohoto místa a nad 5 % jsme všechna místa škrtli. Získali jsme tím úsporu 1 300 míst, což odpovídá částce 3,4 miliardy. Ale nelze to prostě vydělit, protože samozřejmě jsou do toho započítány i ty peníze, které budou nabíhat postupně.

Já samozřejmě v tomto úsilí hodlám pokračovat. Už v lednu vyzvu svoje vládní kolegy k dalším úsporám. A jenom pro sebe jsem si a pro tuto ctěnou Poslaneckou sněmovnu jsem si udělala srovnání míst mezi rokem 2013, který bývá tak často zaklínán, a rokem 2019: 47 % nárůstu jsou zaměstnanci Úřadu práce (ukazuje graf), a to proto, a opakuji to, říkala jsem to tu v říjnu při prvním čtení, protože se jim přidala agenda, která odešla z municipalit. Začali prostě vykonávat agendu, kterou převzali, a proto prostě tam byl takový nárůst, protože zase tato agenda odpadla jednotlivým municipalitám.

Když si udělám rozklad jednotlivých míst nárůstu meziročního mezi rokem 2019 a 2018 (ukazuje graf), počtu míst ve veřejné správě, tak je to nárůst přesně o 16 000 učitelů. Ptala jsem se vás při prvním čtení: potřebujeme učitele? Odpovídali jste mně nahlas, hlavně z levého spektra: potřebujeme. Souvisí to se zabezpečením reformy regionálního školství. Tu jsme v podstatě zdědili - naše vláda. Byla schválena minulou Poslaneckou sněmovnou a shodovali jsme se tady většinově a zaznívalo to i ze strany opozice, že prostě musíme regionální školství a reformu zabezpečit, a to samozřejmě bez peněz nejde.

Já tu mám ještě celou řadu dalších grafů, mám tu hodnocení České republiky, mám tu grafy vývoje, tak jak se vyvíjely vlastně jednotlivé dluhy, jednotlivá strukturální salda v průběhu deseti let, přebytky veřejných financí. Ale celá řada z vás si to pamatuje.

A jenom poslední větu. Státní dluh je letos na úrovni zhruba asi 32,6 % HDP. Příští rok to odhadujeme na 30 % HDP. Takže ve všech těchto směrech se nám daří a naše veřejné finance si dovolím označit za zdravé.

Ještě ke složené daňové kvótě. Složená daňová kvóta, pro posluchače, o které hovořil pan poslanec Skopeček, neznamená, že rostou daně. Tím, že ona roste, tak to znamená, že my ty daně lépe vybíráme. Jak minulá, předvolební vláda, tak tato vláda daně snižuje. A pokud se nám zítra podaří posunout novelu zákona o EET do dalšího čtení, tak součástí této novely je velmi významné snížení DPH, které prezentuje propad v příjmech, které zůstanou v kapsách plátců; 3,4 miliardy. A celou řadu kroků ke snížení daní máme v daňovém balíčku, který v pátek budeme projednávat ve třetím čtení. To je složená daňová kvóta, která roste. Vybíráme lépe daně, a proto si je můžeme dovolit snižovat.

A poslední věta... (Z místa předseda Stanjura: To už je druhá.) Poslední druhá věta - děkuji, pane předsedo Stanjuro. Toto není rozhodně nejhorší rozpočet. Nejhorší rozpočty už tato země zažila. A zažila i ministry financí, kteří nejvíc zadlužili tuto zemi. Je mi líto, že musím říct, že tím, kdo zadlužil nejvíc tuto zemi, byl bývalý ministr financí, současný pan předseda Kalousek. A já rozhodně nechci být tím, kdo by v tomto trendu pokračoval. Já chci jít cestou opačnou.

Děkuji vám za pozornost. (Delší potlesk v levé a střední části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Upozorním, že již nejsme v rozpravě, že toto bylo závěrečné slovo navrhovatelky, takže bohužel faktickou pana poslance Skopečka nemůžu přijmout. Hlásil se mi s přednostním právem, předpokládám, pan předseda Kalousek, jestli tedy míní vstoupit do závěrečných slov. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Opravdu vás nebudu dlouho zdržovat. Jenom krátká poznámka. Padlo tady od paní ministryně financí hodně hezkých a částečně přesvědčivých slov s odvoláním na naše sousedy, jak Německo a jak Slovensko a podobně. Dovolte, abych řekl informace, které si všichni můžete zjistit v otevřených zdrojích. Německo již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet. Slovensko, byť roste pomaleji než my, sestavuje na příští rok vyrovnaný rozpočet. Jenom Česká republika, které se výjimečně daří, ne díky této vládě, ale díky podnikatelským aktivitám naší ekonomiky, sestavuje deficitní rozpočet.***
Přihlásit/registrovat se do ISP