(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Tak jak tehdy v době začínající bankovní, finanční a následně ekonomické krize na konci první dekády po roce (nesroz.) tvrdil Miroslav Kalousek - a popravdě nebyl sám, podobně se vyjadřovali v Poslanecké sněmovně i tehdejší premiéři ODS - že nám krize nehrozí, tak dnes argumentují tím, že výsledky současné vlády a jejího premiéra a ministryně financí jsou způsobeny jen světovým ekonomickým růstem.

Prosím vás, nechte té demagogie!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Přeji příjemný podvečer. Nyní tedy prosím s faktickou poznámkou pana poslance Dolínka a připraví se poslanci Bartošek a Kalousek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Jenom je tady vidět to nepochopení. Já jsem tady neřekl, že ten rozpočet Prahy je špatný. Já jsem naopak na něj hrdý. Jde tam nejvíc peněz v historii Prahy do veřejné dopravy. Jde tam opravdu nejvíc peněz do dalších věcí. Ten rozpočet byl připravený dobře. Já jsem řekl něco jiného. Nějaký váš kolega zde připravený písemný projev přečetl a měl tam namustrováno, že má zde odvykládat, že nejsou nějaké rezervy, když něco roste. A já říkám, vy sami nikde rezervy netvoříte. Nikde! Pište si ty projevy. Já už jsem to říkal dopoledne tady panu místopředsedovi. Pište si prosím ty projevy tak, aby to k vám sedělo, co jinde děláte. Nedělejte tady ze sebe něco, když jinde jste něco jiného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se mi s faktickou poznámkou přihlásil ještě předseda Stanjura, nicméně říkal jsem, že nyní půjde pan předseda Bartošek. Takže prosím. S faktickou.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já nežádám nic jiného, kolegyně a kolegové, než to, abychom se vrátili ke státnímu rozpočtu. Skutečně vás poprosím, gentlemani, vás, pražští gentlemani, abyste si toto nechali na Zastupitelstvo hlavního města Prahy a nepletli si Poslaneckou sněmovnu se Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Řešíme státní rozpočet, ne rozpočet hlavního města. Takže tomu upravte i svoje vyjadřování.

A jak už to v životě bývá, tak nejprve řešíme Prahu, teď, předpokládám, jsme řešili Kalouska. Tak teď je otázka, co budeme řešit dál. Vraťte se ke státnímu rozpočtu. O to vás žádám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní prosím pana předsedu Kalouska, kterého jsem měl s faktickou poznámkou dříve, a poté pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je před námi hlasování pravděpodobně o nejhorším rozpočtu za posledních 28 let existence České republiky. Nicméně reálně jsou před námi tři možnosti. Buď Česká republika bude mít dobrý rozpočet - ta možnost už se limitně blíží nule, to se nemůže stát. Nebo bude mít tak špatný rozpočet, jaký předkládá vláda Andreje Babiše, což je velmi špatná varianta. Anebo nebude mít žádný rozpočet, což je úplně ta nejhorší varianta z hlediska stability naší země a správy samospráv i vlády.

Bez ohledu na to, co si o tomhle rozpočtu myslím, a říkal jsem to mnohokrát ve veřejném prostoru i v téhle Poslanecké sněmovně, si přeji, abychom to rozhodnutí udělali ještě dnes. Proto si dovoluji dát procedurální návrh, abychom hlasovali o návrhu zákona o státním rozpočtu po 19. i 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za ten návrh. Jako procedurální návrh ho dám hlasovat hned. Tedy svolám kolegy do sálu. (Gong.) Žádost o odhlášení v tuto chvíli nevidím. Takže chvíli počkám, až kolegové dorazí. Zopakuji, že budeme hlasovat o tom, že budeme jednat dnes i po 19. a 21. hodině. Vidím žádost o odhlášení, tedy vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami.

Pan předseda chce upřesnit svůj návrh?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jménem poslaneckého klubu TOP 09 si dovoluji požádat o dvouminutovou přestávku. Já jsem někde ztratil hlasovací kartu. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane předsedo, je to neobvyklé, ale pokud nebude nikdo nic namítat, tak já vám vyhovím a uděláme si přestávku do 16.06 a poté budeme hlasovat o tom, že budeme hlasovat i po 19. a 21. hodině.

 

(Jednání přerušeno od 16.04 do 16.06 hodin.)

 

Děkuji všem, že už dorazili do sálu, a opakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že můžeme dnes jednat a hlasovat meritorně i věcně po 19. a 21. hodině. Předpokládám, že je to návrh alespoň dvou poslaneckých klubů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Je to hlasování číslo 132. Přihlášeno bylo 178 poslanců a poslankyň, pro 148, proti 23. Návrh byl přijat. Tedy budeme dnes jednat i po 19. a 21. hodině.

 

A nyní se vrátíme k rozpravě, kde mám s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru. Takže prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pan místopředseda jako by tušil, co chci říct. Myslím, že se, pane místopředsedo, mýlíte. Zatím jsme nerozhodli, že budeme jednat po 19. hodině, protože jste nechal hlasovat o návrhu, který nesplňoval zákonné povinnosti. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil. Nemůže přijít poslanec a říct: já navrhuji, abychom jednali po 19. hodině. To prostě nesplňuje zákonné povinnosti.

Ale když jsme u těch zákonů, tak je dobrým zvykem, že v návrhu státního rozpočtu se vychází z platné legislativy. A já bych se chtěl zeptat paní ministryně, kde v zákoně najdu Národní sportovní agenturu, že má kapitolu 362. Od rána jsem hledal ve Sbírce zákonů a představte si, že žádná instituce v legislativě České republiky, která by se jmenovala Národní sportovní agentura, není.

Takže paní ministryně, jak můžete navrhovat a podporovat zřízení kapitoly - i když je tam nula - instituce, která neexistuje. To bych tam mohl navrhnout kapitolu Ministerstva hospodářství, protože si myslím, že by měla vzniknout sloučením několika ministerstev. Takže bychom mohli hlasovat kapitola 363 Ministerstvo hospodářství. A tady se už fantazii meze nekladou. Každý z vás si může vymyslet název kapitoly. Například kapitola Podpora statutárních měst v Moravskoslezském kraji 364. Zatím nula, ale pak rozpočtovým opatřením bychom tam něco nasunout mohli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP