(10.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já vím, že levice by nejradši řekla voličům, že tam je rovnítko, že socialistický rovná se sociální. Rozdíl sociálně konzervativního přístupu je, že pomáháme potřebným. Těm, kteří si nemohou pomoci. A ten socialistický, že to dělám bez testu na majetek. Rozdávám všem. Bez ohledu na to, zda to potřebují, nebo ne. Bez ohledu na to, jestli dochází ke zneužívání sociálních dávek, nebo ne. To je rozdíl mezi sociálním a socialistickým. Ale nechci tuhle debatu, velmi důležitou, zatěžovat touhle diskusí. Veďme ji jinde, veďme ji u rozpočtu příští týden ve třetím čtení, padají tam návrhy a můžeme si to říkat. Ale nezapomeňme na ty individuální projekty. Ti, kteří se oblasti sociální politiky věnovali, moc dobře vědí, když mluvíme o individuálních projektech v programovacím období 2007 až 2013.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A s faktickou poznámkou přece jen ještě bude reagovat pan poslanec Zaorálek. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Stanjurovi za to vysvětlení. Jenom ale jak jsem to poslouchal a pochopil, tak v tom případě, když je to rozdávání všem, ten socialistický způsob, tak pak ten váš návrh dneska chápu jako socialistický.

A jinak bych chtěl říci, že ještě co řekl předřečník, jak to bylo velice významné, to, co řekl pan poslanec Stanjura, je možné, že to bylo velmi významné. Já pro sebe pokládám teď za podstatnější ten reálný návrh, který byl podán panem Romanem Sklenákem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a pan předseda Stanjura ještě bude reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Čeština je opravdu hezký jazyk, tak já to řeknu přesněji. Všem, kteří to potřebují. Kdežto socialisté říkají: všem, a to i těm, kteří to nepotřebují. Tak si zvažme - 7,5 miliardy pro ty, kteří to skutečně potřebují. Nebo je tady někdo, kdo si myslí, že ti, kteří mají tak těžký hendikep, kteří nezvládají šest, sedm, osm nebo devět těch základních životních potřeb, tak to nepotřebují? Je tady někdo? Já jsem si jist, že tady není ani jeden! Tak se nemusíme chytat za slovo.

Ale například obědy všem zdarma, i těm bohatým rodinám, to je přesně ten případ. To není obědy zdarma těm, kteří to potřebují, a to umí vyřešit obec, škola, máme na to jiné programy. Ale obědy zdarma všem bez testu majetku, to je případ socialistického! Kdybyste propagovali obědy zdarma těm, kteří to potřebují, na tom se shodneme. Obědy zdarma všem je typické socialistické opatření. Ale nechtěl bych zavést debatu k obědům zdarma. Jenom příklad pro pana poslance Zaorálka. On dělá, že mi nerozumí, on je ale inteligentní, on mi rozumí. On jenom dělá, že mi nerozumí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a faktické poznámky nejsou ještě zcela u konce. S faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, poté paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Faktická poznámka k panu Stanjurovi: V případě školních obědů již brzy budeme projednávat náš poslanecký návrh, takže bude na to čas. A určitě doporučení: Koupit si letenku, popř. nějakým jiným dopravním prostředkem se dostavit do Velké Británie, navštívit Konzervativní stranu a mrknout na pár návrhů z dílny starého známého komunisty - kdybyste nevěděli, a jmenuje se David Cameron.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, jenom rychle. Je otázka samozřejmě na to, co zde zaznělo o potřebnosti, kdo tedy určí tu potřebnost. A v tom se určitě neshodneme. My si myslíme, že potřebná je většina lidí v této zemi. A jestli se bavíme o dětech, tak cokoli dětem pomůže, je potřebné. To je jedna věc.

A druhá věc ve vztahu k těm pobytovým sociálním službám a navyšování příspěvků i v této oblasti. Ano, v pobytových sociálních službách potřebujeme navýšit peníze především na zaměstnance těchto služeb. To je pravda. Ale ve vztahu k jejich klientům to je trošku jinak. Tam přece ti lidé dostávají další služby prostřednictvím toho, že ta pobytová služba vůbec existuje. Tam jdou dotace. Ti lidé na tom nejsou tak jako ti, kteří jsou doma a kteří dostanou skutečně jenom ten příspěvek, o kterém se dneska zde bavíme. Já jsem přesvědčena o tom, že je dobře návrh pana poslance Sklenáka i s tím časovým rozlišením. A já, byť mám jiný návrh, budu podporovat návrh pana poslance Sklenáka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Onderka. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího bych rád promluvil k panu Stanjurovi. Víte, jsou věci, které chápu, že nemůže každý sledovat. Ale například v Praze ti potřební obědy zdarma dostávají již poslední tři roky. Dostávají je bez problémů a ukázalo se, že to je natolik dobrý prvek, že chceme vyzkoušet, aby právě první stupeň, děti, které potřebují mít ty nejlepší návyky, aby je získaly, často od rodin, toho si vážím, ale jsou tam bohužel děti, které nemají od svých rodin, tak aby ty návyky jim pomohla získat škola. A tam my cílíme a říkáme, pojďme to zkusit a dejme obědy všem. Ale říkám, bylo to na základě toho, že praxe těm potřebným ukázala, že to je velmi přínosné pro celý systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ještě dvě faktické poznámky. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Jana Skopečka, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedajícího na paní Valachovou, která nás tady učí z pravicové politiky. David Cameron zaváděl obědy zdarma kvůli tomu, že byl v koalici s progresivními liberály, se kterými by si paní Valachová asi rozuměla víc než se svým poslaneckým klubem. Na straně druhé, socialisté si vždycky vyzobávají ta zrnka. Chci se zeptat paní Valachové, jestli se chce inspirovat britským školským systémem, který je velmi elitářský a kde platí bohatí rodiče už školné na středních školách. Tak jestli chce zavést britský školský systém, to bych se jí opravdu chtěl zeptat, nebo si vyzobává jenom ty drobky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Vojtěcha Munzara. A mám další čtyři faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zareagovat na předřečníka pana kolegu Dolínka vaším prostřednictvím, který tady řekl: Dejme ty obědy všem! No ono se hezky rozdává z cizího. To je ten socialistický přístup. Ony to nejsou obědy zdarma! Nic není zdarma! Je to přesun platby od rodičů k daňovým poplatníkům. A pojďme tedy vést debatu, ti, kteří to potřebují, ty rodiny, kde jsou ve finančních problémech, jak těmto lidem pomoci. Ale platit, aby daňoví poplatníci platili obědy "zdarma" všem, i těm rodinám, které to nepotřebují, to se mi zdá jako velice neefektivní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher a poté pan Jan Čižinský. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Moc děkuji, pane předsedající. Já jsem se odhlásil z rozpravy, protože to všechno pravděpodobně řeknu ve faktické poznámce, poněvadž pan kolega Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího mě k tomu inspiroval.

U těch pobytových služeb je to malinko rozdíl, a u těch, kteří jsou pečující doma. My tady na balkoně máme spoustu lidí, kteří doma pečují, pečují třeba o své děti ve třetím nebo ve čtvrtém stupni postižení, a oni si v tuto chvíli zaslouží samozřejmě navýšení jakékoliv. A já bych jim chtěl strašně moc poděkovat, protože kdyby měl den 27 hodin, tak 27 hodin pečovat budou. A když jenom z hlediska finančního si uvědomím, že máme takové třeba postižené dítě doma, co všechno čeká tyto rodiny a rodiče za doplatky na zdvihací systém, invalidní vozíky, koupací lůžka, koupací křesílka, na dalších x věcí, které musí ten člověk mít k tomu, aby mohl důstojně žít, tak se domnívám, že to zvýšení je skutečně namístě v tuto chvíli pro ty, kteří pečují o postiženého doma. A pobytové služby, jak říkal pan kolega Kaňkovský, tak se samozřejmě ještě do budoucna řešit budou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP