(10.30 hodin)
(pokračuje Juchelka)

Krom toho, že bych jim chtěl samozřejmě poděkovat, tak bych chtěl apelovat na MPSV, aby skutečně udělalo systém valorizací u III., IV., II. i I. stupně postižení, abychom se tady nemuseli opravdu nedůstojně pokaždé scházet a takhle se politicky handrkovat o to, komu a jak přidáme, a dokonce do toho dáme i diskuzi obědech. A samozřejmě moc prosím také o to, protože ty rodiny si ty peníze nenechají někde zašité v polštáři, ale potřebují to za sociální služby utratit (upozornění na čas), tak bych chtěl apelovat na ně i na MPSV ohledně sociálních služeb, jako jsou respitní a asistenční služby. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsem tolerance sama. Pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan kolega Čižinský, poté pan poslanec Bělobrádek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem původně reagovat nechtěl, ale to, co říkal kolega Stanjura... Vy mě znáte, já jsem liberálně smýšlející člověk, nicméně tady si musíme dát nějaký historický kontext. Příspěvek na péči se vyplácí od 1. 1. 2007, to znamená za vlád Mirka Topolánka, Petra Nečase, premiéra Fischera a potom premiéra Sobotky. Poprvé byl valorizován až v roce 2016 o 10 %, to znamená tedy za vlády minulé, kdy byl ministrem financí Andrej Babiše a premiérem Bohuslav Sobotka. A já bych tady připomněl, že dokonce, jestli si dobře vzpomínám, tak za předchozích vlád od roku 2007 se dokonce ten příspěvek v prvním stupni snižoval. To znamená, že když jste tu možnost měli, tak jste to nezvyšovali, dokonce u určitého stupně snižovali. Teď samozřejmě, když je ministryně financí Schillerová, která se musí k tomu chovat zodpovědně, tak tady ty návrhy létají sem a tam. Já to samozřejmě podporuji, ale je potřeba to vyvážit a je potřeba být konzistentní v té době. Takže já bych tady jenom tohle chtěl připomenout. Byly tady doby, kdy se dokonce ten příspěvek snižoval! (Potlesk poslanců ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Souhlasím s názorem, že příspěvek na péči je něco úplně jiného než obědy. Nedá se to vůbec srovnávat.

Rád bych podpořil názor pana předsedy Stanjury na průběh hlasování, aby se skutečně hlasovalo od té nejvyšší podpory k té nejnižší navrhované.

Ale ještě k těm obědům. Obědy vznikly v Praze proto, že ve třídách byly děti, které neobědvaly, a učitelé se na ně skládali, což určitě není v pořádku. Proto vzniklo konto, kde byly placeny obědy těm dětem, o kterých třídní učitelé a ředitelé věděli, že skutečně na ty obědy nemají. Co je správné, je rozšířit kritéria, protože v současné době to čerpají jenom rodiny, které jsou v hmotné nouzi, a ty ostatní - to je třeba na městských částech. Třeba moje městská část Praha 7, ta to platí skutečně všem, u kterých třídní učitelé řeknou ano, to dítě prostě potřebuje pomoc, přestože v hmotné nouzi není. Takže takto je to potřeba rozšířit, ale vůbec to neznamená, že se má platit plošně všem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek, také s faktickou poznámkou, a na řadu již se dostane paní kolegyně Aulická s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil říct, že tady zazněly některé věci. Já se nedomnívám, že to nemá žádný rozpočtový význam nebo že se to nemá brát v potaz. Samozřejmě že to má i ekonomické dopady, protože ta péče, která je hrazena nebo která je podporována přímo, o jednotlivé klienty, je podstatně levnější než nějaká ústavní péče. To tady je potřeba zdůraznit.

A druhá věc. Samozřejmě že je potřeba takovéto služby podpořit. Musím říct, že já osobně jsem, protože nám dožila babička i děda doma, přebaloval svoji babičku a jsem přesvědčen, že to je i ta nejlepší výchovná metoda. Je to otázka soudržnosti v rodině a také uvědomění si, co to je život a co k tomu patří. Takže i proto je potřeba podpořit to, aby lidé, když je to jenom trošku možné, byli podpořeni v tom, aby se o své blízké starali ve svém domácím prostředí, protože i většina lidí si přeje zemřít doma, nikoliv v nějakém ústavu, na nějaké eldéence.

A poslední, co mi dovolte k tomu říci - je velmi podstatné, že takováto péče je skutečně velmi výchovná. To je potřeba zdůrazňovat. (Potlesk poslanců KDU-ČSL a STAN.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Bělobrádkovi a dostaneme se k pořadí přihlášených. Nyní paní poslankyně Hana Aulická a připraví se paní kolegyně Radka Maxová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych i já pronesla stanovisko za klub KSČM, a jsem ráda, že jsem se tedy i dočkala. Už jsem se bála, že dáme aspoň do 12 hodin diskuzi ve faktických přihláškách. Každopádně musím zde trošku reagovat i na předchozí diskuzi, která tady proběhla.

Byla bych velmi nerada, abychom zde znova řešili srovnávání domácí péče s ústavní péčí, protože to jsou ekonomické ukazatele, které prostě nelze srovnávat. A nemyslete si, že ti lidé, kteří jsou v domácí péči, nevyužívají ostatní péči, jako je sociální nebo zdravotní, která je samozřejmě hrazena z jiných částí buď státního rozpočtu, nebo samozřejmě přes ministerstva, která tam spadají. To znamená, že tohle jsou úplně nesmyslné ukazatele, nehledě na to, že pokud je pobytová péče, tak jsou tam samozřejmě jiné aspekty, které ovlivňují tu výši a samozřejmě i kvalitu.

Za nás otevřeně říkám, že nám velice vadí, a my na to poukazujeme dlouho, a já jsem z Ústeckého kraje, takže bychom si o tom mohli povídat, že v domácí péči nemáme absolutně žádnou možnost kontroly vyúčtování příspěvku na péči. Nemyslím si, že úřady práce, které to mají v kompetenci, to nedělají, ale jejich kapacita opravdu na to nestačí, a vlastně dohled nad využíváním příspěvků na péči v reálu není téměř žádný, i když se o to samozřejmě snaží. Neříkám, že je zneužíván plošně, to v žádném případě, ale myslím si, že tak jak vystupují a musí vlastně pobytové služby dokazovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Já chápu, že to téma je trochu žhavé, ale pokud diskutujete něco jiného, tak prosím v předsálí, a každého, kdo vystupuje, nechte v klidu přednést jeho řeč, pokud mu bylo slovo uděleno. Ostatní opravdu diskuze v předsálí. Děkuji. Pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Každopádně bych jenom chtěla znova zdůraznit, že v pobytové péči musí opravdu každou korunu, kterou přijmou na péči klienta nebo pacienta, vyúčtovat a musí prokázat, jak byla vyúčtována, co se za ni nakoupilo a jak se využila. To v domácí péči nemáme. Je velké míře vlastně příspěvek na péči, a vy jste to tady, kolegyně, kolegové, i vlastně řekli, že je to jediný příjem v tu chvíli, pokud je ten člověk, ať už je nemocný, nebo hendikepovaný doma, tak je to vlastně téměř jediný příjem té rodiny nebo části rodiny, která se o něj doma stará, což si nemyslím, že je vlastně i systémové, a mělo by se nejenom MPSV zamyslet, jestli je opravdu i možnost příspěvku na péči o tak těžce nemocného nebo hendikepovaného člověka jediná, a že bychom opravdu měli řešit tu situaci i trošku jinak.

Pan kolega Stanjura vaším prostřednictvím, pane předsedající, měl pravdu, že se tady bavíme vlastně o nerovnosti, a proto i pan kolega Bauer podal svůj návrh na zvýšení příspěvku na péči nejenom v domácí péči, ale i v pobytové péči. My jsme na to upozorňovali od počátku a hovořili jsme o tom, že vlastně Senát, když přišel s tímto návrhem jenom ve čtvrtém stupni, v domácí péči, tak nám víceméně přišel, a teď to nemyslím nějak špatně, ale velice populistický, protože opravdu cílil na ty nejpotřebnější. Zároveň ale jsme říkali, že je to nesystémové řešení a že příspěvek na péči by se měl řešit opravdu komplexně, a i musím tedy souhlasit, nebo se nám líbil návrh paní kolegyně Adamové Pekarové, i když my jsme řekli, že u něj se zdržíme, protože i tu valorizaci bychom si představovali trošku jinak, a víceméně nám i ten návrh na valorizaci přišel trošku nesystémový dávat v tomto návrhu a chtěli bychom, aby to připravilo samotné ministerstvo dále s Ministerstvem financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP