(10.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Potom je pozměňovací návrh pana poslance Třešňáka. Jestli jsem dobře počítal, ten navrhuje v třetím a čtvrtém stupni 6 tisíc a v třetím stupni závislosti, ve čtvrtém stupni závislosti navrhuje zvýšit příspěvek na péči v pobytových zařízeních, v dětských domovech a podobně o 1 100 korun.

Potom je návrh paní poslankyně Dražilové, která navrhuje zvýšit příspěvek v třetím stupni o 4 tisíce pro péči v domácím prostředí - ale pozor! Je to první a jediný pozměňovací návrh, který snižuje příspěvek na péči pro ty nejtěžší případy. Já bych chtěl slyšet odpověď na otázku proč. Proč je to jediný pozměňovací návrh? Jaké jsou důvody, že se upravuje návrh Senátu a návrh je 4 tisíc ve čtvrtém stupni, a ne 6 tisíc?

Pak by byl asi návrh paní poslankyně Richterové.

A návrh paní poslankyně Pekarové Adamové je vlastně jediný, který přináší systémovou změnu. Chci jenom říct, že jsem přesvědčen, že pokud projde kterýkoli z těch pozměňovacích návrhů D, E, F, B, C, G a H, tam, kde jsou ty konkrétní cifry, můžeme hlasovat o části pozměňovacího návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové, který se týká příspěvku v prvním a druhém stupni. To je jediný pozměňovací návrh, který se týká příspěvku v prvním a druhém stupni. A to je vlastně všechno.

Buď projevíme konzervativní sociální přístup, přidáme těm, kteří to potřebují nejvíce, přidáme jim bez ohledu na to, kde je ta péče poskytována, čímž snížíme administrativní náročnost, anebo se budeme zaštiťovat tu rozpočtovými důvody, tu důvody s účinností, tu že jeden typ péče podpoříme, druhý ne.

Chtěl bych pak ještě požádat, pane předsedo, po ukončení obecné rozpravy o přestávku na jednání našeho klubu v délce 25 minut, abychom si mohli probrat postup při hlasování při jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ale již teď mohu říct, že náš přístup není tak, že buď projde náš pozměňovací návrh, nebo ne. Skutečně až se budeme bavit o proceduře, já navrhuji ten logický postup a věřím, že ho všichni podpoříte, protože není důvod, abychom nehlasovali od nejvyššího zvýšení po nejmenší. A ten, který má největší podporu, či většinovou podporu, bezesporu projde, ať už o něm budeme hlasovat jako o prvním, nebo o pátém.

Co nám to ale ztíží, a to je potřeba říct, ztíží nám to jednoduchou odpověď: no já jsem to nepodpořil, protože o návrhu tu pana poslance Bauera, nebo pana poslance Sklenáka se nehlasovalo. Přece návrh změny procedury, který přinesl pan poslanec Sklenák, žádným způsobem nezvyšuje počet poslanců, kteří ho podpoří. Jenom se pan poslanec Sklenák obává, že by mohl projít jiný návrh, horší z jeho pohledu, to je legitimní pohled, a o jeho by se už vlastně nehlasovalo. Takže já tomu rozumím. Kdyby pan poslanec Sklenák dal jako první hlasování o písmenu D pana poslance Bauera a druhé jako poslance Sklenáka, tak to má tu logiku a podpořili bychom to určitě bez problémů.

Nicméně je návrh na změnu procedury. Když neprojde, podpoříme změnu procedury, kterou navrhl pan poslanec Sklenák, že to sice nebude stoprocentně logické, ale bude to dejme tomu z devadesáti procent logické, že ty ostatní už budou seřazeny podle velikosti zvýšení příspěvku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Po skončení rozpravy 25 minut? (Ano.) Dobře jsem to zachytil. Děkuji.

Mám zde dvě faktické poznámky. Jako první s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský. Po něm se připraví pan poslanec Zaorálek. Máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne ještě jednou. Jenom bych fakticky reagoval vaším prostřednictvím na váženého kolegu Zbyňka Stanjuru. Myslím si, že politik má umět uznat pravdu, má umět uznat i omyl. Takže já uznám svůj omyl. Skutečně jsem ve svém vystoupení označoval pozměňovací návrh kolegy Sklenáka jako nejlepší. Pak jsem také řekl, že je ten, který podle mého názoru má největší šanci na to, aby prošel. Nicméně dám za pravdu kolegovi Stanjurovi, že skutečně, pokud bychom se bavili o tom, co by přineslo největší profit těm osobám, které mají nejtěžší zdravotní postižení, tedy příjemcům příspěvku na péči ve třetím a čtvrtém stupni, tak je nejlepším návrhem návrh kolegy Stanjury, a to i z toho důvodu, že řeší situaci klientů pobytových služeb.

Ale politik by měl umět také zkritizovat a teď to udělám s velkou noblesou. V tom výčtu pozměňovacích návrhů kolegy Stanjury, tak jak by měly logicky jít po sobě, kolega zapomněl, a vím, že to nebylo zlou vůlí, na pozměňovací návrh H7 až H9, který jsem přednášel já, a to je navýšení ve třetím stupni o 4 000 Kč, tedy stejně, jako má sociální demokracie, s tím rozdílem, že tam není ta vůle odložit od 1. 7., ale bylo by to s účinností zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka - pan poslanec Zaorálek, poté pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuju. Dobré ráno, dámy a pánové. Já se sice tak nevěnuji sociální tematice, ale teď mě docela oslovilo, když mě pan poslanec Stanjura vyzval, abych teď reagoval na ten konzervativně sociální přístup Občanské demokratické strany. Tak to mě zaujalo, protože jsem do té doby netušil, že tady je někdo, kdo bere ty věci tak vážně. A jenom jsem se podíval, jak to vlastně je.

Ten návrh, který tady pan poslanec Stanjura vysvětloval, těch deset kritérií posuzování péče, ten bych chtěl připomenout Sněmovně, že vznikl v roce 2006. V roce 2006, takže to byla vláda Jiřího Paroubka, která tento nový koncept vlastně zavedla. A tuším, že asi od roku 2007 byl potom skutečně zaveden. Jenom chci připomenout Sněmovně, že v celé té dlouhé době potom tady působily vlády tuším pana Topolánka, Nečase a podobně. Ale tento nový přístup, zavedený v roce 2006, byl valorizován až v roce tuším 2015 nebo 2016 za vlády Bohuslava Sobotky. Takže má otázka na poslance Stanjuru je, kde celou tu dobu spal konzervativně sociální přístup Občanské demokratické strany. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Možná bych i u takových polořečnických otázek požádal, abyste se obracel na kolegu mým prostřednictvím. Ale není to nic závažného.

Faktická poznámka - pan poslanec Válek. Poté chce reagovat pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuju, pane předsedající. Já jsem chtěl k vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího kolegy Stanjury velmi poděkovat, že jsme se začali racionálně bavit o variantách, o faktech a o datech. Trochu mě prostřednictvím pana předsedajícího zděsilo vystoupení mého předřečníka, který se od toho vzdálil. Myslím si, že o tom, co kdy bylo, co kdo provedl, je naprosto nesmyslné se v této fázi bavit, protože se bavíme o lidech, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují podporu. A bavíme se o tom, která z těch variant je pro ně nejvýhodnější. A bavíme se o tom, jak zabránit podobným diskusím v budoucnosti. Pojďme se o tom bavit seriózně a racionálně. A to vystoupení prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Stanjury z tohoto pohledu bylo nesmírně významné, pro mě zásadní, protože se bavíme o tom, co je optimální z vyššího principu mravního, a to je bezesporu to, co řekl prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Stanjura. Já tady toto velmi podporuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní tedy bude reagovat pan Stanjura na předchozí řečníky.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mně opravdu nevadí, když pan poslanec Zaorálek se na mě obrací přímo, beru to úplně v pohodě, jsme z jednoho volebního kraje, roky se známe.

Ta odpověď je jednoduchá. Vy jste si vlastně odpověděl sám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího. Nechci zavádět debatu do minulých let, ale mohu reagovat velmi rychle. Já jsem nikdy nespal. Ale tím, že jste se nevěnoval oblasti sociálních služeb a sociální politiky, tak v té době taky běžely velké evropské projekty, které přinášely těm poskytovatelům i na tu péči výrazné peníze, to zaprvé.

Zadruhé, podívejte se, jaká byla průměrná mzda, a porovnejte to. To je přece důležité, jestliže jednáme o valorizaci, pokud nemáme nějaký automatizovaný systém, který navrhuje paní poslankyně Pekarová nebo který případně připraví ministerstvo, tak je přece velmi důležité, zda to projednáváme v období recese, nebo v období konjunktury. A já jsem říkal, že máme plus 150 miliard meziročních příjmů navíc, že rozdíl, a já to klidně řeknu, pokud chceme tu debatu mezi sociálním a socialistickým, já vnímám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP