(19.00 hodin)
(pokračuje Kozlová)

Knihovny přispívají k prohlubování znalostí v různorodých oblastech lidského vědění a slouží dnes k tak potřebnému rozvoji kritického myšlení. V obcích jsou knihovny často poslední funkční společenskou institucí. Aproximační strategie Ministerstva kultury do položky veřejné informační služby knihoven VISK počítá se sumou 100 milionů korun. V rozpočtu na rok 2019 ale dochází po stagnaci na 60 milionech ke snížení na 38 milionů korun s tím, že 22 milionů korun je převedeno přímo pod položkou financování příspěvkových organizací ministerstva. I kdybychom tuto argumentaci přijali, tak stále chybí 40 milionů. Věřím, že se zde nabízí možnost za relativně nízké náklady dosáhnout velké změny a výrazně pomoci našim knihovnám a kultuře, obzvlášť na menších obcích. Navrhuji proto navýšení v této rozpočtové položce o 71,8 milionu z obsluhy státního dluhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dalším, kdo bude vystupovat v rozpravě, bude pan předseda Bartošek. Připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se přihlašuji ke třem pozměňujícím návrhům. První jsou dokumenty 1927 a 1925. Jsou to pozměňovací návrhy, které řeší platy u policie. Pozměňovací návrh 1925 zvyšuje celkovou částku na platy u policie o 765 746 392 korun. A druhý, ten je víc symbolický, ale určitě platům u policie pomůže, ten je ve výši 39 853 440 korun.

Jedná se o to, že se policie dlouhodobě potýká s tím, že nemůže doplnit svoje stavy. A já jsem pevně přesvědčen a vyplývá to z toho, že je to způsobeno nízkým odměňováním policie především v prvních pěti letech, a to nejenom policie, ale i hasičů. To znamená, jedná se o posílení ve mzdové oblasti u příslušníků obou sborů, tzn. jak policie, tak Hasičského záchranného sboru. A je to o dvě procenta objemu prostředků na platy. Oba tyto sbory slouží veřejnosti a jejich úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu, provádět činnost kriminalistickou, technickou, pyrotechnickou, znaleckou, vědeckovýzkumnou, vysoce specializovanou činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, speciální potápěčské činnosti, chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou např. rozsáhlé průmyslové havárie, požáry velkého rozsahu, povodně, hrozba mezinárodního terorismu a věcné poskytování humanitární pomoci. Jsem přesvědčen, že pro to, abychom zastabilizovali policii, je potřeba navýšit platy a uvolnit na to prostředky. Z toho důvodu podávám tyto dva svoje pozměňovací návrhy.

Ten třetí je sněmovní dokument 1927... tak a teď jsem to popletl, je to sněmovní tisk (dokument) 1929. Navrhovaná změna souvisí s posílením investic u Hasičského záchranného sboru o 460 mil. korun. Jedná se o to, že od roku 2011 došlo k rozsáhlým vládním škrtům, které mají za důsledek výrazné snížení rozpočtu Hasičského záchranného sboru, což je patrné právě v této oblasti, a od tohoto roku se již nepodařilo navýšit rozpočet tak, aby byl na úrovni roku 2010. Zásadní rozpočtová nedostatečnost je evidentní v oblasti stavebních a strojních investic.

Já vám děkuji a budu rád v případě, že se rozhodnete tyto pozměňující návrhy podpořit. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Kupka. Pan poslanec Dolínek - je tady, takže může vystoupit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Já se tímto přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 1721, což je pozměňující návrh k rozpočtu, který předkládám za podpory paní poslankyně Černochové z klubu ODS. A je to věc, která by mohla trošičku připomínat minulost Poslanecké sněmovny, a to když se na nějaký konkrétní případ nějakého města uvolňovaly peníze z rozpočtu. Dohodli jsme se už dávno, že to není úplně populární, ale až vám představím, o co jde, tak pevně doufám, že pochopíte, že takováto věc se musí nějakým způsobem řešit, a toto je jedna ze zoufalých cest, jak se snažíme tuto věc vyřešit.

Jedná se tedy o to snížit výdaje v kapitole 396 Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu, o 250 mil. korun a zvýšit výdaje v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa, titul 298D22 akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády České republiky. A nová položka celková rekonstrukce sportovního areálu a kulturní památky - a teď je to důležité, kdy pochopíte, že to nelze řešit jednoduše, a to je Tělovýchovná jednota Sokol Praha, Královské Vinohrady, ulice Polská 1a, Praha 2, katastrální území Vinohrady, hlavní město Praha.

Jak jistě asi všichni víte, i dnes jsme o Sokolu zde hovořili. Tato sokolovna se dá považovat za největší jestli ne na světě, tak ve střední Evropě. Má pohnutou historii, je to zároveň kulturní památka. A tam samozřejmě nejprve bylo cvičeno sokoly, za druhé světové války, jestli se nepletu, tak SS zabralo pro své muže tuto sokolovnu a docházelo tam k jejich sportovním aktivitám. Za komunistů to tam asi dvakrát moc nemohlo vzkvétat. A od těch 90. let sokolové, především místní jednota, ať se snaží, jak se snaží, je zde řada pražských poslanců, kteří to určitě znají, tak prostě sbírá peníze po milionech, po desítkách milionů, ale ten dům při své velikosti, při tom, že to je památka, při těch účelech, je tam i bazén, je tam několik sálů, zázemí je skutečně zastaralé, potřebuje jednu velkou investici, aby se dal dohromady a mohla ta sokolovna do budoucna fungovat.

Myslím, že je symbolické i to, že je letos sto let Československé republiky. Zároveň víme, že sokolové deklarovali při svém sletu zásadní odkaz svůj a zásluhu o to, že Československá republika vůbec byla založena. A toto je taková cesta, jak jim poděkovat a ukázat jasnou spolupráci. Pan ministr zde již není, ale byl jsem u něj v minulosti, i u pana ministra Plagy, řešit tuto situaci. Městská část Praha 2 to rozhodně ze svých peněz nedokáže vyřešit. Kdyby tam tyto peníze poslalo hlavní město Praha, tak v zásadě pošle polovinu peněz na sport pro celou Prahu do jedné investice. Proto k tomu přistupuji tímto způsobem. S panem ministrem jsme se bavili, tak ministerstvo nemá takovýto dotační program, aby jednorázově mohlo vyřešit takto zásadní areál. A zároveň bych chtěl podotknout, že tím nevzniká nový fotbalový stadion, nevzniká tím nějaké národní hokejové centrum, ale opravdu se staráme o kulturní památku, která má určitě nejenom v historii Prahy, ale České, potažmo Československé republiky své pevné místo.

Takže doufám, že chápete tento návrh, a pevně doufám, že až se o něm budete bavit na klubech, tak najdete pochopení pro tento ne úplně typický návrh pro dnešní jednání, kde jinak jsou samozřejmě daleko jiné závažné a systémové návrhy, které zde zazněly.

Děkuji a přeji příjemný zbytek dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Kupka, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych vám rád představil svůj pozměňovací návrh a zároveň návrh kolegů Jana Skopečka a Vojtěcha Munzara k návrhu rozpočtu na příští rok, který je uložen v systému pod číslem dokumentu 1917. Ten návrh předpokládá snížení výdajové kapitoly 396 Státní dluh, a to v položce obsluha státního dluhu, o částku 300 mil. korun a zároveň zvyšuje výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v programu, který řeší podporu vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí o tu zmíněnou částku 300 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP