(16.30 hodin)
(pokračuje Gajdůšková)

A pokud se týká rovnosti, jenom na trhu práce ženy v České republice vydělávají v průměru o 22 % méně než muži. Vysokoškolsky vzdělané ženy dokonce o 29 % méně než muži, což je rozdíl 15 tisíc hrubého měsíčně. Zdůrazňuji, že tyto statistiky se uvádějí za stejnou práci na stejném místě.

A další věci bychom mohli citovat. V mezinárodním srovnání je Česká republika tedy v oblasti rovnosti žen a mužů např. v žebříčku Světového ekonomického fóra, na což by ODS měla slyšet, hodnotícím genderové nerovnosti se ČR umístila na 88. místě ze 144 hodnocených zemí. A v obdobném žebříčku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů se ČR umístila na 25. místě z 28 zemí.

Myslela jsem si, že jsme v 21. století a chceme být civilizovaná země. A skutečně mě docela překvapuje to (Předsedající: Váš čas.), jak zástupce ODS tady věc nahlíží a prezentuje. (Předsedající: Děkuji.) Myslím si, že bychom měli spíš tyto organizace podpořit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za čas. Pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Jsem trošičku, nechci říct zděšen, asi jsem to mohl čekat, ale zaražen, jaký slovník, jaké škatulkování zde můžeme zažít v Poslanecké sněmovně. Aby tady z úst jakéhokoli relevantního politika zaznívalo extrémní levice, neomarxismus a já nevím, co všechno, u lidí, kteří jsou běžnými, normálními představiteli neziskového sektoru, mi přijde trošku zděšující. Také se tady nepouštím do hodnocení některých lidí, protože mi přijde, že to sem nepatří.

Samozřejmě věc druhá je, pakliže někdo nesouhlasí s některými projekty, bavit se o nich jinde než jednou za rok zde na tomto místě a jít aktivně do toho, bavit se, zda směřování a zadání programu je správně, nebo ne. Ostatně paralela je ve sportu, v mládeži, všude jinde, když se narazí na nějaké limity programů, tak se vždycky začíná s tím, že se baví o nastavení těchto programů.

A jedna věc ze všeho, mně to celé přijde poměrně nefér, jak to tady zaznívá, protože víme, že samozřejmě všechny neziskovky fungují na základě vícezdrojového financování, že ti lidé pracují na více projektech, že z těch projektů samozřejmě zabezpečují chod neziskových organizací a samotné projekty také zabezpečují. Bohužel český donátorský systém není na tak vyspělé výši, aby se řada věcí mohla přenést na soukromé donátory. Bohužel pořád ta kultivace zde není tak vysoká. Také bych si to uměl představit, ne v této oblasti, ale obecně u donátorství, v jiné podobě. Ale motivační prvky jsou na nás, abychom je dokázali do legislativy dostat, aby donátorství bylo věcí prestiže a toho, že lidé jsou připraveni to dělat.

Ale jedna věc byla absolutně nefér, a to říkat, kde sídlí organizace, které o něco žádají. Svaz pana kolegy poslance sídlí sportovní na Praze 6 v Cukrovarnické ulici, a aktivity svazu zde neprobíhají pořádně ani z 1 %, když neberu oddíl Lajdáček a pár dalších, které mají suchou přípravu tady. Proto prosím, neberme, kde mají svá sídla, berme, kde realizují projekty. Je to důležitější. Takto si vážím i jiných organizací, které holt někde sídlo musejí mít, a dívejme se (Předsedající: Váš čas.), jak prošla realizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Bartoš. Připraví se paní poslankyně Pekarová, Janda, Kasal, Nacher. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne. Jenom bych v rychlosti chtěl poděkovat svým dvěma předřečníkům prostřednictvím pana předsedajícího a reagovat na třetího předřečníka. Myslím si o sobě, že nejsem extrémní citlivka, ale to, co tady zaznělo, se mi jevilo dost nefér, a podle vašeho vyjádření, pane kolego, mi přijde, že těch peněz na to dáváme ve finále ještě málo.

Primární způsob, kterým se řeší domácí násilí, je otevřenost, zapojování, je to vzdělání. Vy jste tady házel ciframi. Na jednu stranu říkáte, že se tento sektor málo propaguje, a pak hodnotíte, jestli je hodně dát marketingovému specialistovi na PR na zvedání toho tématu ty finance. Hodnotil jste roční mzdy 160 tisíc. Tak to je 10 tisíc měsíčně. Napadat tuto věc v momentě, kdy v Čechách je velké procento domácího násilí a řeší se pouze vzdělaností, informovaností a otevřeností, je podle mě sprosté.

Velmi mě mrzí, já se těch akcí často i účastním, protože mě téma zajímá, myslím si, že rovnoprávnost je pouze deklarativní, není skutečná. A když jste hovořil o tom, že vyšla nějaká brožurka, já se schválně podívám do systému sněmovny, jestli to tam najdu, kolik stála ta naše slavná kartička ke 100 letům zasedání sněmovny v počtu 200 poslanců v krásném obalu a jaký byl její informační přínos pro mě, nebo třeba pro vás, když hovoříme o materiálech a nákladech na informační letáky. Nepřišlo mi to hodně fér. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Pekarová, připraví se pan poslanec Janda s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Od pana Jandy už to nepřekvapí, protože tuto diskusi už jsme si tady zažili i při projednávání rozpočtu v minulém roce. On si v tomto našel své téma. Budiž, každý se samozřejmě může věnovat, čemu uzná za vhodné. Ale mě z celého jeho dlouhého a velmi detailního projevu zaujalo to, že řekl, že se vůbec nediví, že neziskový sektor u nás ztrácí, řekněme, důvěryhodnost veřejnosti právě z těchto jemu možná logicky znějících argumentů, ale v některých případech mě až překvapující jeho nejenom rétorika, ale výrazy, které používá, ale i argumentace.

Chtěla bych se neziskového sektoru zastat, protože neziskový sektor, občanská společnost dělá obrovskou práci. Dneska máme mimochodem Mezinárodní den dobrovolníků, tak tímto vzpomínáme i na ty, kteří svůj čas, energii, věnují zcela bez nároku na honorář právě tomu, aby dělali svět lepším, ať už přímo tady, nebo kdekoli jinde v jiných zemích.

Já si tohoto velice vážím a vážím si všech těch, kteří se za často velmi nízké platy snaží věci posouvat k lepšímu. A vy naopak právě touto argumentací prostřednictvím předsedajícího právě děláte tu medvědí službu a naskakujete na tu vlnu, která se tady vytváří, a nebudeme tady asi v rámci faktické poznámky spekulovat, odkud všude tyto vlivy jsou, které právě neziskový sektor a občanskou společnost obviňují z kdečeho. Myslím si, že kdyby třeba i ostatní příjemci státních peněz byli pod takovým drobnohledem, pod jakým jsou právě neziskové organizace, tak by to bylo jenom ku prospěchu věci, protože oni opravdu nejenom ve výročních zprávách, ale ve všem, co dostanou, musí do posledního haléře dokladovat. (Předsedající: Čas.) Je to nefér vůči nim.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jakub Janda a připraví se pan poslanec David Kasal, s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na paní kolegyni Gajdůškovou a na pana kolegu Bartoše. Domácí násilí, ano, je velké téma. A já nezastírám, že toto téma se musí řešit. Musí se řešit. Je to velké téma. A já jsem tady - pak, až to vyjde ve stenozáznamu, projeďte si, co jsem k tomu řekl. Že tyto neziskové organizace, které jsem jmenoval, se za to jenom schovávají, loni jsem byl napadán, a vůbec se domácímu násilí nevěnují. To je to, co jsem k tomu chtěl říct. Domácí násilí je velké téma, domácí násilí se musí řešit, ale tyto neziskovky se za něj jenom schovávají a žádný projekt, který vytvořily, se domácímu násilí nevěnoval.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Rád bych reagoval na paní poslankyni Gajdůškovou vaším prostřednictvím, které si velmi vážím. Jenom k těm číslům. My už jsme to probírali na sociálním výboru. Já nezpochybňuji, že je určitá nerovnost, ale 22 %, která je uváděna, tak když jsem si nechal poslat základní čísla, a tím se i my sami dostáváme na 88. místo, tak nemůžeme porovnávat to, že porovnávám profese horníků a porovnávám profese v sociální oblasti. Protože rozhodně ženy nebudeme chtít, aby pracovaly v hornictví. To je jeden problém.

Druhý problém je, že jsou tam extrémní skupiny dobře placených úředníků, což je v bankovnictví. A když jsme si to potom probírali s dotyčným pánem z vládního výboru, tak si myslím, že by se to mělo trošku narovnat, ta statistika. Hovořím i z toho důvodu, že ve zdravotnictví v sociální oblasti máte tabulkové platy a tam ty rozdíly fakt nejsou takové.

Takže já tvrdím ano, nerovnost je, ale nesouhlasím s tím, že je 22 %.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP