(15.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

V těchto souvislostech považuji za zcela legitimní debatu o tom, za jakých okolností a jaké finanční prostředky vynakládáme na důstojnou připomínku jednoho jediného místa. A tady je potřeba jasně říct, že tábor v Letech není nejvýznamnějším z hlediska připomínání obětí nacistické zvůle. Vynaložení finančních prostředků v případě tábora v Letech nepodpořil ani ministr financí minulé vlády a asi dobře věděl proč. Je to neprůhledná transakce, která znevažuje připomínku místa a zabraňuje vynaložit finanční prostředky na opravdu a zvýšení piety jiných míst, kde se mučilo a zabíjelo. Tato místa ale mají smůlu. Nejsou v centru pozornosti Sorosových neziskových organizací a s nimi spojených politiků, aktivistů a médií, kteří si přisvojili morální právo rozhodovat a uplatňovat pozitivní diskriminaci při hodnocení míry utrpení. Tam, kde byli u nás vražděni Slované, především Rusové, tam, kde byli vražděni partyzáni, čeští vlastenci, to je dnes méně zajímavé a méně potřebné připomínat, nebo dokonce je zájem takové skutečnosti ignorovat. Tam není zájem věnovat stamiliony. Naopak se drze objevují hlasy, jako bychom my Češi byli spoluzodpovědni za zločiny nacistického Německa. Opakuji, Češi, kteří měli svůj rozsudek konečného řešení a měli zmizet z mapy Evropy.

Je naprostou ironií, že politickou hru dnes rozehrává strana lidová, jejíž členové v pozici představitelů vlády České republiky navštěvují srazy sudetoněmeckých organizací a v nás chtějí vyvolat pocit viny. Tato zjevná politická kolaborace se přímo vysmívá historickým souvislostem. Je historickým faktem, že sudetští Němci byli jedni z autorů konečného řešení české otázky a pouze vítězství spojenců, zaplacené na našem území životy spojeneckých vojáků, především Rusů a Rumunů, nás uchránila od faktické biologické likvidace.

Vážené kolegyně a kolegové, musel jsem udělat krátkou a neúplnou historickou exkurzi, abych se jasně vymezil vůči nálepkování a manipulaci, která dnes na tato témata probíhá. Lidé, kteří hrají politické hry s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb, zneužívají utrpení lidí a zneužívají historii. Lidé, kteří chtějí vůči obětem uplatňovat princip pozitivní diskriminace, poškozují památku obětí všech bez rozdílu. Lidé, kteří tvrdí, že český národ je spoluzodpovědný za nacistický holocaust, lžou. Přestaňme zneužívat památku obětí nacismu k politickým cílům. Kolega Tomio Okamura neúplně interpretoval historická fakta. Tuto věc vyřešil. Politické soupeření nechť řeší voliči. Pokud kolegové ze strany lidové prosadí popření principu, na kterém Sněmovna začala pracovat, a to poměrného zastoupení podle výsledku voleb, je to samozřejmě součástí politické hry, která má zabránit vzniku stabilní vlády. Je to součástí cynického plánu, jak svázat ruce vítězi voleb a omezit jeho vyjednávací prostor. Naše hnutí se demokratického soupeření prostřednictvím voličů nebojí. Naopak. Lidé v této zemi mají plné zuby falešné politiky a mediální manipulace. V dalších volbách se o tom jistě přesvědčí i strana lidová.

Představitelé strany lidové mluví o Sudeťácích jako o milých, drahých krajanech. Dovolím si vám připomenout, že tito pro vás milí krajané jsou organizací založenou skutečnými nacisty a fašisty. Je nutné připomenout pány Rudolfa Lodgmana von Auen, zakladatele sudetoněmeckého politického hnutí, pana Waltera Bechera, pana Siegfrieda Zoglmanna. To nejsou produkty nálepkování. To jsou nacisté a fašisté kovaní hrůzou války a holocaustu. Tito lumpové a ideoví vrazi našeho národa jsou zakladatelé a bývalí mluvčí vašich dnešních milých krajanů. Součástí milých krajanů, pane Hermane, Bělobrádku a Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, je i organizace Witikobund. Je personálně jasně propojena se sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého Ministerstva vnitra z roku 2004: Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citace.

Nikdy bych si nedovolil ztotožňovat stranu lidovou s lidoveckými kolaboranty z let 1948 až 1989. Byli to lidé, kteří zradili demokracii a křesťanské hodnoty. Dnešní vedení strany lidové se také vykašlalo na demokratické hodnoty a také slouží lidem v Bruselu, kteří ohrožují demokracii a svobodu. Kolaborujete, podrážíte, škodíte, když můžete, a popíráte hodnoty, o kterých falešně tvrdíte, že je hájíte. Děláte to pro vlastní moc, peníze a cizí zájmy. Nemáte už žádný vlastní program pro Českou republiku a naše lidi. Jste jako buben. Děláte hluk a uvnitř není nic. Tahle muzika už lidi otravuje. Pošlou vás do politických dějin.

Vážené dámy a pánové, je třeba, aby se Sněmovna vrátila ke své práci, začala pracovat v zájmu občanů, kteří tuto Sněmovnu zvolili, a k této práci ctila ústavní zvyklosti. Pevně věřím, že zde je dostatek kolegyň a kolegů, kteří odmítnou tancovat jako medvědi podle bubínku strany lidové. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Bartoš. Po něm je přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, já bych tady chtěl v krátkosti, i když to úplně po tom, co jsem si teď vyslechl, není lehké, co se tady stalo. My dlouhodobě nemusíme souhlasit s tím, jakým způsobem vystupuje pan Tomio Okamura, popřípadě další členové či představitelé SPD ve veřejném prostoru v době voleb mimo Poslaneckou sněmovnu. Dá se to řešit samozřejmě cestou trestních oznámení, pokud ta rétorika poruší nějaké zákony stávající České republiky. Ovšem pokud byl pan Tomio Okamura zvolen jako místopředseda Poslanecké sněmovny, on je zastoupení poslanců celé Poslanecké sněmovny.

My s touto rétorikou nesouhlasíme. Omluva v tomto případě není dostatečná. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího apelovat i na členy SPD. Pokud máte v názvu své strany to slovo "demokracie", a dokonce ve vašem programu hovoříte o zodpovědnosti politiků, a tu trestněprávní rovinu jsem již vyřešil a zde evidentně jsou i nějaké žaloby na místopředsedu Okamuru, tak přece to je ta role té Poslanecké sněmovny. Politik, který něco provede, něco i třeba závažného, a já považuji tyto výroky za závažné, by měl předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a mít tu odvahu se z toho zpovídat, vysvětlit to nám všem zde, nikoliv pouze na klubu ANO, které tedy má takovouto sílu v Poslanecké sněmovně. To je podle mě odvaha politika, to je ta demokracie, když hovoříme o tom, že se někdo staví čelem k občanům v přímé demokracii, tak postavit se 200 poslancům v Poslanecké sněmovně, to je ten správný krok a to je politik, který tvrdí, že je politik, který hájí svoje zájmy, stojí si za svou pravdou. To by zde pan Okamura měl podstoupit. Mně přijde... ne teatrálně šokující. Mně přijde velmi problematické, když se podařilo sehnat 86 podpisů na to, aby se tato věc projednávala na poslaneckém plénu, že již při předchozím navržení tohoto bodu na jednání schůze vlastně bylo přehlasováno takto velké množství poslanců, kteří to navrhli, koalicí ANO, KSČM, SPD.

Já bych vás tedy chtěl požádat, a i tedy vás ze strany SPD Tomia Okamury, abyste umožnili tuto věc projednat, schválili jednání této mimořádné schůze a podívali se skutečně na to, co to je ta demokracie. Protože sněmovna dala, sněmovna vzala. A právě zde probíhá ta demokratická diskuse a poslanci mají právo si vyslechnout tu obhajobu a následně rozhodnout o tom, jestli pan Tomio Okamura má být, nebo nemá být nadále místopředsedou Poslanecké sněmovny, protože je to reprezentativní funkce a nereprezentuje pouze vás, z vaší strany, z které prochází, ale reprezentuje i v zahraničí celou Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm je přihlášen pan předseda Kováčik. Máte slovo, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP