Pořad 9. schůze

7.03.2018 14 - 16 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.