(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Než požádám o slovo paní zpravodajku, tak zde mám přihlášku s přednostním právem - pan předseda Kalousek. (Hovořil z místa.) Dobře, rozumím.

Takže tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 3/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením, které přijal na své 4. schůzi rozpočtový výbor 11. prosince 2017 k střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020. Po úvodním slově náměstka ministra financí Paveleka, zpravodajské zprávě poslankyně Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. projednal střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 podle sněmovního tisku 3;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu podle § 4 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, bere na vědomí střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020;

III. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, odpusťte, já vím, že je pozdě, ale přece jenom je to střednědobý výhled finančního hospodaření a měli bychom si o něm pár slov říct. Je tu ve Sněmovně, pokud vím, 125 nových poslanců a ti by si zasloužili jednu informaci.

Když v roce 2015 minulá vláda předkládala návrh rozpočtu na rok 2016, tak také musela předložit střednědobý výhled na léta 2017 a 2018. Pokládám řečnickou otázku, jestli by někdo uhádl, o kolik ten rozpočet na rok 2018, který jste před chvílí schválili, byl ve výdajích vyšší než ten střednědobý výhled z roku 2015. Nebudu vás zkoušet, dámy a pánové, je to 77 miliard.

Střednědobé rámce a z nich plynoucí výdajové limity podle staré legislativy byly ukotveny do zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky - Romane, já tě nepřekřičím (k poslanci Onderkovi) - byly ukotveny v roce 2001 jako jedno z významných opatření fiskální disciplíny. Ono to skutečně, když se to dodržuje, tak to svůj význam má veliký, protože se predikují nějaké výdaje na tři roky dopředu a nesmí se ty výdaje překročit, ani když se ekonomika vyvíjí hůře, než predikce příjmů předpokládá. Ale když se ekonomika vyvíjí lépe, než předpokládala predikce příjmů, tak ani tehdy proti vyšším příjmům nesmí být zvýšeny výdaje a ty vyšší příjmy jdou ve prospěch nižšího salda. To byl vždycky smysl výdajových limitů, proto byly zavedeny a svým způsobem to kopíruje i nová legislativa v rámci nového zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Problém je, že se ta vláda takhle taky musí chovat. Od toho roku 2001 se takhle chovala jenom Topolánkova a Nečasova vláda a všechny ostatní ty výdajové limity vesele překračovaly. Ten výdajový rámec z roku 2016 na rok 2018 do té chvíle, než jste před chvílí ten státní rozpočet schválili, jste změnili čtyřikrát a navýšili ho o 77 miliard. Nemáme důvod si myslet, že se budete v následujících dvou až třech letech chovat jinak. Proto prostě nemůžeme brát to, co nám předkládáte, vůbec vážně. A já se divím paní ministryni, že když to tady předkládá, tak se tváří jako vážně, že ta čísla takhle budou ty tři roky. Ona samozřejmě taky ví, že nebudou.

Před chvílí jste schválili doprovodným usnesením významnou prioritu celé Sněmovny, myslím si, že jsme pro to hlasovali všichni, o snaze navýšit platy v regionálním školství na 130 % průměrné mzdy. Tak se prosím pěkně podívejte na specifické ukazatele kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kapitola 333, jak se tam předpokládá pohyb jednotlivých specifických ukazatelů, poměrně důležitý. Na regionální školství jsme si na rok 2018 teď schválili závazně 120,5 miliardy. Střednědobý výhled na rok 2019 předpokládá překvapivě 120,5 miliardy a na rok 2020, kdybyste si mysleli, že tam někdo předpokládá nějaké navýšení, se rozpočtuje 120,5 miliardy. Podobný pohyb mají peníze na vysoké školy, to znamená žádný, a rozpočtované prostředky na výzkum, experimentální vývoj a inovace v této kapitole, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dokonce klesají o 4 miliardy příští rok i přespříští rok.

Paní ministryně férově uvedla, že v tom výhledu není zahrnut nárůst platů, že bude stanoven po sociální dohodě. No ale když tam není zahrnut ani rezervován, tak dopředu říkáme, že ta čísla neplatí a platit nebudou. Ty celkové výdajové rámce, kdybychom zákon o rozpočtové odpovědnosti schválili ústavní většinou, jak byla marná snaha Nečasovy vlády a snad se o to poctivě snažil i bývalý ministr financí, ale nakonec se to schválilo jako běžný zákon, to znamená, jakákoliv většina ve Sněmovně si s těmi limity z roku na rok udělá, co bude chtít.

Říkám to z jediného důvodu - abych vám jako kolegům z Poslanecké sněmovny řekl, že vláda předložením tohoto střednědobého výhledu nám předkládá něco, čemu ani ona nevěří, že dodrží. Nemůže tomu věřit, protože ta čísla jsou absurdní, ale přesto chce, abyste jí to schválili, protože legislativa předpokládá, že jí nějaká čísla schválíte, a ono to pak bude jinak - za tři roky o 77 miliard.

Promiňte, takovéhle komedie se poslanecký klub TOP 09 nezúčastní a zdrží se. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku - ano s přednostním právem do rozpravy pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že můžeme pokročit v té historii projednávání tohoto materiálu kupředu. Zhruba před rokem předvedl tehdejší ministr financí stejně profesionální projev - a teď to nemyslím ironicky, teď to myslím opravdu vážně - jako před chvílí paní ministryně. Ale je to marnost nad marnost. Tváříme se tady všichni - vy, kteří tvoříte vládu, jak je to důležité, my jako opozice to budeme kritizovat, ale efekt je skutečně velmi nízký nebo velmi sporný. My jsme usilovali o to, abychom schválili ústavní většinou, abychom skutečně měli finanční ústavu a ne takový zákon, který nakonec z toho zbyl. Musím říci, že díky přístupu levicových poslanců v minulém volebním období jsme tu většinu nenašli, protože my jsme ji našli s hnutím ANO, nenašli jsme ji s ČSSD a s komunisty, takže jsme tu ústavní většinu nebyli schopni vytvořit. Je to škoda, uvidíme. V programovém prohlášení se o tom nic nepíše. Rozumím tomu, že tam byl zatím nadpis Návrh programového prohlášení, tak uvidíme, jaký bude finální tvar.

Na druhé straně mě zarazilo, když vedeme obecnou debatu o rozpočtové politice státu, zaznamenal jsem první vystoupení pana premiéra v Bruselu, kde říká, že je připraven urychleně ratifikovat fiskálkompakt v Poslanecké sněmovně. To je velká změna. Protože zase, musím ho pochválit, společně jsme tomu bránili v minulých čtyřech letech. Nás ještě nikdo v Bruselu po těch zádech nepoplácal, takže jsme nezměnili státnický názor na fiskálkompakt. Možná bychom si o tom mohli v této rozpravě, paní ministryně, něco říct, jaký bude přístup nové vlády k fiskálkompaktu. Nevím, co se změnilo od situace, kdy jsme úspěšně odkládali projednávání, já nevím, jestli na 30 schůzích. Nakonec na to podle našeho názoru správně nedošlo, protože to je přesně ta salámová metoda, kdy postupně se přišlo k tomu, že bychom platili a ručili i za dluhy jiných. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP