Pořad 4. schůze

4. schůze (12., 15., 19. prosince 2017)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (15. prosince 2017)
Projednávání, část č. 2

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 2017)

3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Projednávání (12. prosince 2017)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2017)
Projednávání, část č. 2

5. Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 /sněmovní tisk 3/

Projednávání (19. prosince 2017)

6. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/

Projednávání (19. prosince 2017)

7. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020 /sněmovní tisk 9/

Projednávání (19. prosince 2017)

8. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 /sněmovní tisk 25/

Projednávání (19. prosince 2017)

9. Dotační programy zemědělství pro rok 2018 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/

Projednávání (19. prosince 2017)

10. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. prosince 2017)

11. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání (12. prosince 2017)

12. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Projednávání (12. prosince 2017)

13. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Projednávání (12. prosince 2017)

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

Projednávání (12. prosince 2017)

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Projednávání (12. prosince 2017)

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Projednávání (12. prosince 2017)

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Projednávání (12. prosince 2017)

18. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu

Projednávání (12. prosince 2017)

19. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Projednávání (12. prosince 2017)

20. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (12. prosince 2017)

21. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (12. prosince 2017)

22. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (15. prosince 2017)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (19. prosince 2017)
Projednávání, část č. 4
Projednávání, část č. 5

23. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání, část č. 1 (15. prosince 2017)
Projednávání, část č. 2

24. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk 4/

Projednávání (12. prosince 2017)

25. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/

Projednávání (12. prosince 2017)

26. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 /sněmovní tisk 7/

Projednávání (12. prosince 2017)

27. Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/

Projednávání (12. prosince 2017)

28. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 14/

Projednávání (12. prosince 2017)

29. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD /sněmovní dokument 46/

Projednávání (12. prosince 2017)

32. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (15. prosince 2017)

33. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Projednávání (15. prosince 2017)

34. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Projednávání, část č. 1 (19. prosince 2017)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3Přihlásit/registrovat se do ISP