(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Poprosím, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: René Číp ze zdravotních důvodů, Vlastimil Gabrhel ze zdravotních důvodů, Miroslav Grebeníček z důvodu zahraniční cesty, Stanislav Grospič z důvodu zahraniční cesty, Olga Havlová ze zdravotních důvodů, Pavel Holík - zdravotní důvody, David Kádner - pracovní důvody, Zuzana Kailová - pracovní důvody, Rom Kostřica - pracovní důvody, Helena Langšádlová do 12 hodin z pracovních důvodů, Miroslava Němcová z důvodu zahraniční cesty, Josef Novotný do 13.00 z pracovních důvodů, Martin Novotný z rodinných důvodů, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Marie Pěnčíková od 14.30 z pracovních důvodů, Anna Putnová od 10 do 16.00 z pracovních důvodů, Adam Rykala z osobních důvodů, Antonín Seďa od 13.00 do 14.30 z pracovních důvodů, Josef Šenfeld od 16 hodin z osobních důvodů, František Vácha z pracovních důvodů, Pavel Volčík - osobní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Radek Vondráček od 11.30 z pracovních důvodů, Zelienková Kristýna z pracovních důvodů, Jiří Zemánek z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Bohuslav Sobotka od 11.00 z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek od 10 do 12.30 a 15.45 do 16.45 z pracovních důvodů, Richard Brabec z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, Michaela Marksová od 14.30 z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Martin Stropnický od 9.30 a od 15.00 do 16.30 z pracovních důvodů, Dan Ťok z dopoledního jednání z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek z pracovních důvodů.

Mezitím ještě dorazila omluva pana poslance Josefa Zahradníčka, který se omlouvá od 10 hodin a dne 25. 5. po celý jednací den z důvodu jiných jednání.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 260 a 261, sněmovní tisky 1053 a 853 z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Dále bychom projednávali další pevně zařazené body 347, 66, 13, 14, 15, 45, 17, 18, 19 a 195. Současně připomínám, že ve 12.45 hodin máme pevně zařazené volební body 296 až 298.

V tuto chvíli eviduji jednu přihlášku na změnu schváleného pořadu jednání od pana poslance Augustina Karla Andrle Sylora, kterému tímto dávám slovo. A poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady opět a opět žádám o změnu programu. Žádám o zařazení bodu číslo 940, státní svátky, významný den české státnosti 14. květen, Karel IV. a Eliška Přemyslovna. Jenom podotýkám, že už tento návrh prošel i Senátem v loňském roce a že by bylo, myslím si, velice rychlé to projednání, takže vás prosím o to, abychom to zařadili. A to za prvé dnes na konec jednání jako poslední bod a zítra 25. 5. ve čtvrtek v 11 hodin jako první bod jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Měl jsem problém slyšet pana poslance, co žádá. Tak opravdu poprosím o klid v sále.

Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl nový bod našeho jednání s názvem Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách. V sociálních službách pracuje více než 50 tisíc pracovníků, kteří pobírají tabulkové platy, které nepřevyšují 20 tisíc hrubého. Nastavení fungování sociálních služeb od terénních po pobytové... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Prosím kolegyně a kolegy, aby ztišili své hovory.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nastavení fungování sociálních služeb od terénních po pobytové se řídí zákonem o sociálních službách. Tento zákon nastavuje velmi přísná pravidla pro to, jak mají jednotlivé služby fungovat. Nicméně ani zákon, ani paní ministryně se nestará o to, jak zaplatit zaměstnancům, kteří mají sociální služby vykonávat. Stát chce kvalitu, kterou vymáhá pod sankcemi, ale není za tuto kvalitu ochoten zaplatit. V terénu není dostatek asistentů, ambulantních služeb je velký nedostatek, a co je nejhorší, tam, kde jsou lidé umístěni v pobytové službě, není díky neúměrně nízkým platovým podmínkám dostatek personálu. Tedy tam, kde musíme zajistit nepřetržitý provoz 365 dní v roce. O čem je řeč? O domovech pro seniory, o domovech pro osoby se zdravotním postižením... (V sále je hluk, předsedající zvoní.)

Tak ještě jednou - mluvím o domovech pro seniory, o domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo o domovech se zvláštním režimem. Podobné domovy znám, mnohé z nich jsem navštívil, mnohokrát jsem debatoval, a to i v poslední době, se zástupci těch, kteří sociální služby poskytují. A z těch debat vyplynulo jediné - mají dva zásadní problémy. První jsou platy a druhý přebujelá administrativa. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice, která v průběhu letošního května udělala průzkum ve 140 zařízeních sociálních služeb, 70 % z nich má personální problémy. V sociálních službách chybí zhruba pětina personálu, a to nejenom odborného. Chybí ale i zdravotní sestry, které vykonávají tzv. ošetřovatelskou péči v sociálních službách. Zaměstnanci ve velkém odcházejí, protože v supermarketech dostávají vyšší plat než v sociálních službách a tam nepracují pod takovým tlakem a nikdo po nich nechce žádné povinné vzdělávací aktivity. Pracovník v sociálních službách totiž, aby si udržel svou odbornost, musí prokázat minimálně 24 hodin vzdělávání ročně.

Paní ministryně se možná bude bránit tím, že pracovníkům v sociálních službách už bylo několikrát za fungování této vlády přidáno. Nicméně neříká, že se přidává k základnímu tarifu, tedy zvedne-li se plat o 3 % tarifu, ve skutečnosti se zvedne zhruba o 2 %. Tedy nárůst mezd je pomalý a důsledkem je velký odchod nejen pracovníků v přímé péči, ale samozřejmě ještě dalšího personálu, bez kterého sociální služby fungovat nemohou - kuchaři, pradleny, údržbáři, řidiči, speciální pedagogové a podobně.

Paní ministryně dlouhodobě slibuje, že nastane změna ve financování sociálních služeb od 1. července letošního roku, ale z posledních zpráv z veřejného prostoru mám pocit, že se k 1. červenci nic nestane. Slibovala, že zaměstnanci postoupí o jednu třídu změnou metodiky, tedy zhruba by se zvýšila mzda o necelý 1 000 korun.***
Přihlásit/registrovat se do ISP