(14.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

A poslední můj návrh, třetí návrh, je moje prosba o zařazení bodu po bloku třetích čtení na středu 24. 5., a to zákona, který je návrhem poslanců Romana Váni, Milana Chovance, Igora Jakubčíka, Zuzky Bebarové Rujbrové, Bronislava Schwarze, mě za klub ODS a mnohých dalších kolegů a kolegyň na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., sněmovní tisk 1021, jsme ve druhém čtení. Je to ten ústavní zákon, který se týká změny ústavního zákona ve vazbě na držení legálních zbraní legálními držiteli, zákona dbalými občany České republiky. Je to skutečně návrh, který byl tady několikrát deklarován, že má podporu napříč politickým spektrem, a myslím si, že bychom to měli prokázat, že skutečně ta podpora tady je a že nebudeme ustupovat jako Česká republika Evropské komisi ve vazbě na schválenou evropskou směrnici, která tyto legální držitele zbraní, legální držitele zbrojních průkazů chce odzbrojit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, u těch prvních dvou bodů jste hovořila o pátku 19. 5. jako první a druhý bod. Znamená to tedy ještě před zákon o civilním letectví ve třetím čtení. Rozumím tomu správně?

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, přesně tak. Ten středeční návrh na 24. je první bod po bloku třetích čtení - zbraně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tomu rozumím. Děkuji. Prosím pana poslance Zemka. Připraví se pan poslanec Vilímec. (V sále je obrovský hluk.)

 

Poslanec Václav Zemek: Hezké odpoledne. Já bych si dovolil navrhnout po konzultaci se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu vyřazení bodu 46 z programu této schůze. Jedná se o sněmovní tisk 408 a je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 46. Ano vyřadit. Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi opětovně, nevím pokolikáté již, načíst pevné zařazení bodu 52 návrhu této schůze. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403 poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to ve třech variantách.

První variantou by bylo úterý 23. května jako třetí pevně zařazený bod po bodech 27 a 28, tedy před bod 22, což je zákoník práce, kde lze očekávat velmi dlouhou diskusi. Druhou variantou by byl pátek 26. května jako první bod po třetích čteních a již navržených pevně zařazených bodech. A třetí variantou by bylo úterý 6. června, to je variabilní týden, po již pevně zařazených bodech, jsou tam pouze dva body ve druhém čtení a jsem přesvědčen, že jejich projednání nebude až tak zdlouhavé.

Já jsem skutečně mnohokrát již žádal vás, vážené kolegyně a kolegové, o pevné zařazení tohoto bodu. Tentokrát volím návrh ve třech variantách, poněvadž je zjevné, že pokud tento návrh zákona nebude ve druhém čtení projednán na této schůzi, tak nebude projednán už vůbec v tomto volebním období, a byla by to velká škoda, poněvadž aplikace zákona ukázala určité legislativní nedostatky, které je třeba v té či oné podobě odstranit.

Jenom podotýkám, že ani jeden ze dvou výborů, rozpočtový a ústavněprávní, tuto novelu neodmítl, ústavněprávní výbor přijal jeden pozměňovací návrh. Ve druhém čtení, pokud k němu dojde, bude ještě jeden návrh zřejmě načten. Pouze opakuji, že projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Od té doby uplynulo neuvěřitelných 11 měsíců. Prodlužování projednání této novely dle mého soudu není odpovědné i ve vztahu k legitimnímu očekávání oprávněných osob, že se alespoň v těch nejspornějších věcech znění zákona změní.

Věřím také, že projednání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času. Děkuji za pozornost, vstřícnost a podporu mého návrhu, alespoň jedné z mých předložených variant. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera, který je dalším přihlášeným. Připraví se paní poslankyně Nováková. (V sále je stále obrovský hluk a neklid!)

 

Poslanec Karel Fiedler: Už jen krátce k mému návrhu. Když jsem procházel obsáhlý návrh programu této schůze a pročítal jsem si, co tam je za body, tak by se tam dalo najít těch zajímavostí určitě mnohem více. Ale zaujal mě bod 302 této schůze, sněmovní tisk 907, který má název Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce - a to je právě to podstatné - 2015.

My jsme v roce 2017. Jen pro osvěžení, kolegové. My jsme tento bod již dvakrát projednávali, už se dvakrát dostal na pořad schůze a vždycky to bylo před polední pauzou, vždycky na to vyšlo myslím jednou pět a jednou možná necelých deset minut. Bylo to 14. 9. 2016, pardon, to ten tisk došel do Sněmovny, to znamená, po devíti měsících přišla zpráva a projednáváno to bylo 27. 10. 2016 poprvé a 8. 12. 2016 podruhé. Vždy to bylo přerušeno po velmi krátké době a od té doby jsme se k této zprávě za rok 2015, zdůrazňuji, nedostali.

Já jsem si vědom toho, že jsme se tady snažili tuto problematiku prosadit na program této schůze a také došlo k nějakému projednávání, bohužel bylo z hlediska pana premiéra pojato velmi tradičně a formálně a odpovědi byly vždy na něco jiného, než jaký byl název tohoto bodu. Já si proto myslím, že když už jsme v polovině roku 2017, tak bychom se měli zabývat zprávou o migraci a integraci cizinců za ten podle mého názoru zlomový rok 2015. To se tím má zabývat nová Poslanecká sněmovna? Ta už se tím asi zabývat nebude. Tak potom řekněme, že tyto zprávy, a já se domnívám, že jsou to zprávy podstatné, bychom měli znát, jaké jsou situace, jaké jsou dopady. Mě by třeba velmi zajímalo, jak dopadla kauza syrských křesťanů u nás na Těšínsku, kolik jich dnes pracuje. Mám takové tiché informace, že je to velmi žalostné procento, že tato akce se asi příliš nevyvedla, ostatně o tom asi napovídá, že kdyby byla úspěšná, tak bychom to určitě četli v médiích a bylo by to hojně prezentováno, ale protože je klid po pěšině, tak se obávám, že úspěšnost této integrace byla velmi malá, nebo problematická.

Já tedy navrhuji jednoduchou věc, abychom bod 302, který jsme už dvakrát měli otevřený, konečně projednali, abychom zprávu vlády slyšeli, a navrhuji zařazení na tento čtvrtek na 11. hodinu a alternativu na příští čtvrtek na 11. hodinu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP