Sněmovní tisk 408
Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 408/0 dne 20. 2. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1392/14, PID KORN9PAGUHL3.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 668).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 408/2 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2400Antonín Seďa07861-10349.odt (18 KB) / PDF (87 KB, 1 strana) 27. 5. 2015 v 12:29:27
2506Antonín Seďa07967-10523.odt (22 KB) / PDF (52 KB, 2 strany) 16. 6. 2015 v 13:59:23
2993Antonín Seďa08454-11424.docx (13 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 15. 10. 2015 v 18:07:26
2994Antonín Seďa08455-11425.docx (14 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 15. 10. 2015 v 18:10:08
3049Antonín Seďa08510-11483.docx (16 KB) / PDF (309 KB, 2 strany) 21. 10. 2015 v 18:27:37
4144Jana Černochová09605-13089.doc (41 KB) / PDF (320 KB, 2 strany) 13. 4. 2016 v 14:33:55
4145Jana Černochová09606-13090.doc (42 KB) / PDF (325 KB, 3 strany) 13. 4. 2016 v 14:37:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod zahraniční, Poplatky, Zákon trestní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: kontrola vývozu, obchod se zbraněmi, obchodní licence, vojenské vybavení, zahraniční obchod

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)