(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já samozřejmě nechám hlasovat o tom vašem návrhu, protože je hlasovatelný, jenom upozorňuji, že na tento čtvrtek v 11 hodin je pozvaná paní eurokomisařka. Ale samozřejmě, pokud trváte na svém návrhu, tak o tom nechám hlasovat.

 

Poslanec Karel Fiedler: Tak zkusíme po paní eurokomisařce. Obávám se, protože to nebude krátký bod, ale uvidíme. Potom ta alternativa další týden.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře, děkuji. Prosím paní poslankyni Novákovou a potom prosím pana poslance Kalouska.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, opět přicházím s tím, abychom se pokusili jako Sněmovna, v níž nejméně polovina lidí je podobného názoru, vím o tom, abychom se pokusili napravit to, co se nepodařilo při posledním projednávání školského zákona, a sice velice energickou intervencí paní ministryně v Senátu, kde byl podobný návrh a kde byl akceptován i výborem pro vzdělání, tak na základě intervence paní ministryně školství ten návrh nebyl přijat.

Jedná se o to, abychom to, co odkazujeme následující nejen Sněmovně, ale následujícím létům v naší společnosti, abychom jednali tak, že víme, že prevence je lepší než potom řešení nějakých problémů. Abychom věděli, že naše děti jsou vychovávány v tom, že jsou tolerantní, respektují všechny světové kultury, respektují základní svobody všech lidí, ale přesto ony vědí, k jaké kultuře patří. A tato kultura je kultura evropská. A tato evropská kultura má jasné kořeny. Těmi kořeny je antika, židovsko-křesťanský odkaz a humanismus. A toto by našim dětem vedle toho, že mají dostat kvalitní informaci i o dalších světových kulturách, aby je mohly respektovat, toto by našim dětem mělo být předáváno. Škola je jediný prostor, kterým musí projít všichni, kteří žijí, ať už jsou z jakékoli země a z jakékoli kultury, je to jediný prostor, kterým musí projít všichni obyvatelé na našem území. Proto má právě ten úkol společnost spojovat.

A ta druhá změna, která je obsažena v novele, kterou jsme podali už téměř před rokem napříč politickým spektrem kromě poslanců Komunistické strany Čech a Moravy a ze sociální demokracie, tam byl jenom jeden poslanec, tak tato novela má ještě jeden prvek, a to je - uvádí do obecných vzdělávacích cílů v našem školském zákoně to, že žáci mají být vedeni nejen k tomu, že mají práva, ale že mají také povinnosti.

Velmi prosím, abychom se pokusili napravit to, co se opakovaně nepodařilo při projednávání školského zákona. A já vím, že stále více z vás poslanců, dámy a pánové, ví, že je skutečně nejvyšší čas, abychom toto ve školském zákoně měli. Proto si dovoluji tisk, který je teď na programu schůze navržen jako tisk číslo 157, zařadit na příští úterý, tj. 23. května, jako první bod po pevně zařazených bodech. Je to tisk číslo 858, novela školského zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kalouska a po něm pan poslanec Benda, který je posledním. Už není posledním, takže ještě registruji přihlášku pana předsedy Stanjury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, je to již osm měsíců, co první místopředseda vlády České republiky a předseda druhého nejsilnějšího uskupení v Poslanecké sněmovně pan předseda Babiš šokoval značnou část civilizovaného světa neskrývanými sympatiemi k některým praktikám holocaustu, a to když vyjádřil svůj obdiv k praktikám protektorátní vlády, která, dle něj, jak někdo nepracoval, tak ho sebrala a šup a byl tam. Tím "byl tam" myslel tenkrát pan předseda Babiš tábor v Letech, který byl nejprve pracovní, posléze koncentrační. Po vlně rozhořčení, která se ve veřejném mínění logicky objevila, hned druhý den ráno pan předseda Babiš se svým loajálním kolegou panem ministrem kultury Hermanem za KDU-ČSL jeli do Let, aby ten průšvih zažehnali. Po cestě, ve které - cituji - si navzájem sdíleli duchovní hodnoty, které jsou oběma dvěma společné, vydali prohlášení, že na rozdíl od předcházejících neschopných politických reprezentací oni ten problém definitivně vyřeší.

Ten závazek jasně zazněl, zazněl před osmi měsíci a do voleb jsou už jenom čtyři měsíce. Domnívám se tedy, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila, aby oba dva ministři, kteří sdílejí ty společné duchovní hodnoty a společně udělali tenhle závazek, Poslaneckou sněmovnu informovali o tom, jak jsou daleko ve splnění tohoto závazku a tohoto úkolu. Dovoluji si proto navrhnout zařazení bodu Informace ministrů financí a kultury o vyřešení památníku v Letech. Navrhuji jako termín příští čtvrtek po písemných interpelacích. Pokud by si někdo z pánů ministrů nebo někdo kdokoli z kolegů přál jiný termín, já se rád přizpůsobím a budu akceptovat i jiný návrh termínu. Jenom si myslím, že by Poslanecká sněmovna neměla rezignovat na právo slyšet informaci, jak tento závazek obou dvou ministrů je řešen. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Bendu a po panu poslanci Bendovi vystoupí pan předseda Stanjura a registruji i pana poslance Ondráčka.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené paní ministryně a páni ministři, dámy a pánové, já také jenom jeden stručný návrh. Navrhuji, aby bod číslo 3 našeho návrhu programu, sněmovní tisk 666, ochrana památkového fondu, který, předpokládám, že bude extrémně dlouhý na projednání a zbytečně by zatížil tuto Sněmovnu, navrhuji, aby byl přesunut na konec druhých čtení. Ne vyřazen, ale přesunut na konec druhých čtení, protože si myslím, že když ho necháme před druhými čteními, tak toho dneska moc neuděláme, a pokládal bych to za škodu. Je to moje vstřícnost vůči vládní koalici, aby alespoň něco měla ještě šanci projednat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru, po něm pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Na pozvánce, kterou jsem obdržel stejně jako vy, máme 342 bodů a jako bychom zapomínali, že jsme některé body nedoprojednali a pod tíhou nových a nových bodů zapomínáme.

Tak já vám chci připomenout usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1602 z 15. března letošního roku, které bylo přijato k bodu Daňové podvody ministra financí, kdy Poslanecká sněmovna vyzvala pana ministra financí, aby věrohodně vysvětlil své obchody s Agrofertem, mezi Agrofertem a Andrejem Babišem atd. Všichni to víte. Současně minulý týden proběhla mimořádná schůze k dalším kauzám pana ministra financí a ten scénář je bohužel pořád stejný. Mnozí kladou otázky a pan ministr financí neodpovídá. A já si myslím, že si zasloužíme odpověď na ty otázky. Speciálně pro pana předsedu poslaneckého klubu pana Faltýnka, který vždycky říká, já jsem si to zaznamenal: Já nevím, že by někdo měl nějaké otázky. Co máte konkrétního?

Tak než navrhnu znění toho bodu, tak vám řeknu z fleku svých šest nezodpovězených otázek, a to nejsou zdaleka všechny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP