(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Sklenák dle mého názoru přednesl procedurální návrh ve smyslu hlasování a jednání po 19. a 21. hodině a o tom se hlasuje bez rozpravy. Takže já samozřejmě nechám vystoupit i ostatní přihlášené, ale toto chápu jako procedurální návrh a jsem přesvědčen, že je třeba hlasovat hned. Návrh zněl, abychom dneska jednali po 19. i 21. hodině. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci a budeme hlasovat.

 

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem, který přednesl pan předseda Sklenák. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 377, přihlášeno je 121, pro 61, proti 41. Návrh byl přijat.

 

A pokud nejsou námitky proti záznamu o hlasování, prosím pana poslance Kubíčka, předpokládám v zastoupení pana předsedy Faltýnka. Ano.

Pane poslanče, já se ještě velmi omlouvám, ale ještě než vám dám slovo, tak bych chtěl vaši pozornost, myslím pozornost vás všech, obrátit ke galerii pro hosty a přivítat v Poslanecké sněmovně delegaci zemědělského výboru Parlamentu Ázerbájdžánu, kterou vede jeho předseda pan Eldar Ibrahimov. Srdečně vítejte. (Potlesk, poslanci vstávají.)

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl pevně zařadit v pořadu schůze následující body, a to bod číslo 65 - platební styk, sněmovní tisk 1059, číslo 66 - platební styk, související, sněmovní tisk 1060, číslo 44 - o ozdravných postupech, sněmovní tisk 1023, číslo 74 - rozpočtová pravidla, sněmovní tisk 1071 a číslo 67 - o bankách a úvěrových družstvech, sněmovní tisk 1061, a to na pátek 28. 4. po pevně zařazeném třetím čtení, což myslím bylo pohřebnictví.

A dále bych si dovolil navrhnout, aby zítra, dne 26. 4., volby do orgánů byly posunuty z 12.45 na 13.45 z důvodu projednání třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Já bych možná vzhledem k tomu, kolik to bylo bodů, poprosil, zda ten návrh máte písemně, aby nedošlo k nějaké chybě.

S přednostním právem pan místopředseda Gazdík.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně a milí kolegové. Já bych si dovolil dnes navrhnout zařazení bodu 174, sněmovní tisk 1019, návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti. Ten návrh již byl pevně zařazen na zítřek, minulý týden se jej podařilo zařadit, ale nakonec nebyl projednán. Takže poprosím, aby byl zařazen - je to první čtení - dnes po bodu 177. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže bod 174 dnes po bodu 177. Další přednostní práva nevidím, takže prosím paní poslankyni Hnykovou a připraví se pan poslanec Andrle Sylor.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásné odpoledne. Dovolte mi zařadit na jednání Poslanecké sněmovny nový bod, který jsem nazvala Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu a špatného platového ohodnocení. (V sále je značný hluk.)

Pane předsedající, prosím!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já prosím o klid. Prosím, abyste se usadili a sledovali jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Sociální služby jsou v personální krizi. Zaměstnanci odcházejí a noví nepřicházejí. Společnost očekává od pracovníků v sociálních službách kvalitní a profesionální práci. Otázkou však zůstává, jak ji zabezpečit a přitom nepřetěžovat zaměstnance, kterých je zoufalý nedostatek. Jak upozorňují poskytovatelé, zaměstnavatelé i odbory, v řadě pobytových zařízení sociálních služeb se potýkají s tragickým nedostatkem personálu, který přímo pečuje o seniory a zdravotně postižené osoby. Problémem se zabývala opakovaně i tripartita na jednání 2. února i 23. března tohoto roku - a výsledek? Stále to nikam nevede.

Dovolím si ocitovat pár vět ze zápisu z této tripartity: V prvním bodě se všichni účastníci shodli, že se v sociálních službách začíná stejně jako ve zdravotnictví projevovat personální krize. Z pohledu odborů, zaměstnavatelů i MPSV je třeba platy, mzdy, razantně zvýšit. Pokud se situace podcení, tak hrozí personální kolaps. Zaměstnanci si dnes začínají hledat uplatnění na trhu práce jinde, a to i ve výrobních sférách. Je zřejmé, že při současném oživení ekonomiky dochází k tomu, že na mnoha pracovištích jsou mzdy vyšší než v sociálních službách. Jejich zaměstnanci si proto stále častěji nacházejí práci mimo sociální služby za více peněz a méně zodpovědnosti. Konec citace.

Je smutným faktem, že tato práce je v naší společnosti dlouhodobě podhodnocená a nedoceněná. Přitom je psychicky a fyzicky vysoce náročná. Po zaměstnancích se požaduje celoživotní vzdělávání, příkladné morální vlastnosti, osvojené praktické dovednosti. Po sociálních pracovnících se požaduje vysokoškolské vzdělání. Průměrný plat pracovníka v přímé péči se pohybuje od 12,5 tisíce korun. Každý výrobní podnik, Lidl nebo jiný supermarket nabízí v dnešní době mnohem lepší mzdové ohodnocení. V době ekonomického růstu by se mělo myslet i na tyto zaměstnance, ale bohužel tomu tak není.

Doslova a do písmene mě nadzvedlo ze židle, když mi na jednání podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené seniory a sociálně ohrožené skupiny při projednávání tohoto bodu minulý týden zástupci zaměstnavatelů a odbory řekli, že pan premiér je poslal za ministrem financí. Považuji to za nehoráznost a žádám urychlené projednávání. A vás, kolegyně a kolegové, žádám o zařazení tohoto bodu na program jednání v tomto týdnu.

Nebudu vám připomínat ani vás vyjmenovávat, kteří jste nepodpořili můj pozměňovací návrh v prosinci na navýšení platů těchto pracovníků od 1. ledna o 6 %. Nestalo se tak a plánované navýšení, které slibuje ministryně Marksová, je jen malou záplatou v této oblasti. A to se ještě neví, zda ty peníze uvolní pro tyto účely pan ministr Babiš. Považuji tuto situaci za krizovou a požadujeme urychlené projednávání a navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců v sociálních službách. Pro tuto iniciativu hledám podporu u vás. Pokud k tomu nedojde, hrozí sociálním službám kolaps a ohrožení péče v sociálních službách. V nemocnici můžete zavřít oddělení a nepřijímat lidi, odkládat operace pro nedostatek personálu. V sociálních službách není kam člověka odložit. Chci tomu zabránit a hledat společné řešení.

Víte, teď visí po celé republice billboardy s panem ministrem Babišem a jeho snem, že dojede za 40 minut z Prahy do Brna. Skvělý sen. Já mám také sny - aby zaměstnanci v sociálních službách byli řádně odměněni, a až jednou v důchodu budou potřebovat péči v domově důchodců, aby na to vůbec měli. Žádám vás proto o zařazení tohoto bodu jako pevně zařazený bod na středu 26. dubna ve 14.30, nebo v 17 hodin tentýž den, nebo ve čtvrtek 27. dubna. V tom případě, jestli jsem dobře poslouchala, pane předsedající, jako třetí bod. Takže jako třetí bod po písemných interpelacích.

Já vám děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP