(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid v sále. Vím, že už je pokročilá hodina. Ale není slyšet přednášejícího. Děkuji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo.

Zdá se mi, že všechny uvedené podmínky skutečně nejsou pro obce nastaveny tak, aby aktivně vstupovaly do systému sociálního bydlení. Možná si to uvědomují i předkladatelé zákona, protože v celém materiálu není ani naznačen počet obcí, které by se mohly do systému zapojit. Odhadoval bych to, že těch obcí nebude procentuálně více než deset procent.

Především se ale vracím k původní otázce, zda vůbec zákon v této podobě, jak byl předložen, potřebujeme. Obce již teď efektivně vynakládají nemalé prostředky, a to i z prostředků státního rozpočtu nebo za pomoci dotací, na budování sociálního bydlení. Domovy pro seniory. Máme azylové domy a další typy sociálních služeb, které lze s pomocí dodatečných financí dále rozvíjet.

Protože jsem si vědom, že mám ještě dvě nebo tři strany (se smíchem) k přečtení a je sedmá hodina, tak bych o vlastní aktivitě svůj přednes teď ukončil, přerušil. Prosím? (Poslanec Okleštěk před pultíkem k řečníkovi: Ještě jede mikrofon.) Já vím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím kolegy, aby neoslovovali přímo hovořícího.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vím, že jede mikrofon. To znamená, já bych přerušil teď svoje vystoupení s tím, že se přihlásím pak, až budeme pokračovat v další obecné rozpravě o tomto sněmovním tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, prozatím. A vzhledem k tomu, že je 19.01, přerušuji jednání této schůze, končím tento jednací den a schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat ve středu 12. 4. v 9.00 podle schváleného pořadu bodem číslo 234. Děkuji všem a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP