(10.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já samozřejmě budu muset napsat na to MPSV a současně napíšu na Ministerstvo financí s dotazem, kolik z nich mělo nad 50 %. To se z těch daňových přiznání určitě dá zjistit, protože tam jsou oddělené části a ten systém určitě může vyhodnotit, která z těch oddělených částí je vyšší a zda ten, kdo má např. paušály, mohl současně uplatnit slevu na děti nebo na manželku, protože pokud to nepřekročilo 50 %, tak to samozřejmě uplatnit mohl. Protože takhle máme podle mě správně postupovat. Zanalyzovat čísla, která máme, pak si zkusit spočítat, co by udělala případná změna, pak to porovnat, a ne jenom říkat takové to - a živnostníci mají hrozné výhody a nebudeme jim dávat výhody další... Tak se podívejte na ten základ daně. I u toho nejvyššího paušálu. Průměr 97 tisíc. To není žádné vysoké číslo.

A jenom pro pobavení, neříkám to úplně vážně. Představme si, že bychom pro právnické osoby zavedli paušály. A představme si jenom ten nejvyšší, že bychom všem právnickým osobám klidně nařídili, že budou mít paušál 80 %. Jak by to zvedlo daně z příjmů právnických osob? Dramaticky. Dramaticky! Když se podíváte i na příjmy těch největších a nejúspěšnějších firem, tak si představte, že 20 % jejich příjmů je daňový základ. Já to říkám proto, že není fér, že když má někdo paušál 80 % příjmů, že je to podezřelé, že je to černý pasažér systému, že nepřispívá jako ti zaměstnanci. Já myslím, že bychom měli přestat dělat rozdíl a vykopávat nějaký zákop a vést válku mezi zaměstnanci a živnostníky. Taky z podkladů, které mám k dispozici, většina zaměstnanců je u živnostníků drobných a malých firem - v sumě. Takže pak ta debata má smysl.

Podle mě tato čísla jasně dokazují, že náš návrh na vrácení slevy je opodstatněný, že v tom celkovém kontextu daňových slev a odpočitatelných položek nijak zásadně nevybočuje z těch obvyklých. A vůbec se neukazuje potřeba snížit paušál ze 2 milionů na 1 milion, o které mluvil pan ministr financí, že to by byla možná podmínka nebo cesta, jak vrátit tu slevu. Protože když se vrátíme k té tabulce č. 2 a představíme si, že tato vládní koalice si odhlasuje snížení paušálu na 1 milion korun např. u toho paušálu 80 %, v tom případě zůstane základ daně 200 tisíc, ale průměrný doposud byl 96 tisíc, tzn. dvakrát nižší než ten případně snížený. Takže podle našeho názoru není žádný důvod, abychom snižovali paušály, není žádný důvod k tomu, abychom nevrátili slevu na manželku a děti těm, kteří mají více než 50 % příjmů, když uplatňují paušály. A je tady prostor ke zjednodušení daňového systému a zrušení některých daňových výjimek jenom proto, že jsou úplně marginální a že je využívají desítky nebo pouze stovky daňových poplatníků. U těch všech ostatních je třeba vést politickou debatu, jestli je to účelné. A to není předmětem této interpelace ani předmětem případné diskuse k těmto číslům.

Já jenom z toho důvodu, že tam nejsou ta dvě čísla, navrhnu nesouhlas. Když nesouhlas neprojde, tak dám dodatečně dvě písemné interpelace, jednu na finance a jednu na MPSV. Ale zopakuju, čím jsem začal. Objektivně jsem naprostou většinu údajů dostal. Tím, že jsem s odpovědí nesouhlasil, máte ji k dispozici všichni. A je to jeden z podkladů, který můžeme používat k debatě o tom, jak zjednodušit náš daňový systém, příp. kde je prostor pro snížení daní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem se omlouval od 9.50, protože od 10.00 jsem měl být na jednání G Electric. Je tady vedení firmy, která chce postavit v naší zemi nový závod na výrobu leteckých motorů a zaměstnat 880 lidí. (Šum zprava.) Nicméně jsem to vydržel.

Já jsem tedy vůbec nepochopil tu reflexi pana kolegy Stanjury, jestli to byla reflexe o vašem příštím volebním programu... Nechápu to. Vy jste vzali tu slevu živnostníkům a teď tady polemizujete, jak ji vrátit. A my jsme navrhli vrátit tu slevu. Vy jste ji vzali a vy navrhujete ji vrátit. Tak já nechápu, o co tady jde.

Vaši interpelaci dělala zaměstnankyně finančního úřadu 60 hodin. Ťukala do toho ADISu, který máme tady od 1993. Dvacet tři let ho máme. Skvělý IT systém. Dokonce mluvila o šikaně. Ale dobře, tak oni to nějak vydrží.

Finanční správa má dneska úplně jiné starosti. Nemáme lidi - chybí nám 900 lidí. A Finanční správa vybírá daně, protože jsme zavedli věci, které tady nikdo nikdy nezavedl. Proto máme i přebytkový rozpočet. My jsme navrhli slevu na dani pro paušalisty pro ženu a dítě a v rámci koalice nedošlo ke shodě, takže my to určitě budeme ještě projednávat. A jestli je tam potřeba nějaký údaj od MPSV, tak samozřejmě napíšeme MPSV, já s tím problém nemám. Takže já nevím, o čem to je, ta debata. My vás určitě rádi přivítáme na návštěvě u nás.

Ještě jedno slovo k tomu včerejšímu vašemu lobbingu k těm svobodným celním pásmům, co deklarujete jako export. Vy jste říkal, že to nemá dopad na český rozpočet. To je pravda. Ale tyhle podvody, které se tam dělají, mají dopad na jiné státy Evropské unie. Je to přibližně 1,2 mld. A my jsme součást Evropské unie a my bojujeme proti daňovým a celním podvodům v celé Evropské unii. Tak to jenom k té včerejší debatě.

Takže já se omlouvám, musím jít na to jednání. My určitě rádi odpovíme písemně panu poslanci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se nebudu vracet k bodu, který byl včera. To už je ukončeno, debata skončila, nemá žádný smysl odvádět pozornost.

Já jsem o tom původně mluvit nechtěl, ale když pan ministr ze sebe zase udělal chudáčka, který to musel vydržet, tak je to pátý interpelační den a čtyřikrát tady ministr financí nebyl. A kdyby tam ty údaje, o kterých mi tak vstřícně říká "my vám je rádi dáme", napsal, tak jsem na plénum vůbec nešel. Nešel.

A opravdu, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, prosím, aby se tím vedení Sněmovny zabývalo. Není možné, aby dotaz na konkrétní daňové příjmy byl označen za šikanu! Co je na tom šikanózního? Podívejte se na tu tabulku. Říkám, tím, že jsem s tou odpovědí nesouhlasil, máte ji všichni k dispozici. Podle mě to jsou cenné údaje, ale podle ministra financí je to šikana. (Ministr Babiš mimo mikrofon: Podle zaměstnanců.) No tak podle zaměstnanců. Tak ti zaměstnanci tam podle mě nemají být. Jestli nechtějí dávat souhrnné údaje o tom, kolik máme poplatníků, jak fungují slevy, tak jako co? Přece abychom mohli rozhodovat, potřebujeme relevantní data a relevantní podklady. A to není žádná šikana. To se opravdu důrazně ohrazuji! Byl to odborný dotaz. Ocenil jsem dvakrát, teď potřetí, že na naprostou většinu dotazů jsem dostal odpověď. Jen v jedné jsem zpochybnil to číslo, že podle mě neodpovídá realitě, a v jednom jsem řekl, že jste mě poslali na MPSV. A teď vy říkáte: My to tam vstřícně pošleme. No to už jste mohli před třemi měsíci a nemusel jste tu dneska být! Kdyby ti vaši lidi... Tak jste mohl být na tom jednání, protože ta interpelace by na plénu vůbec nebyla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP