(14.50 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Já mám obavy z jiné věci. Velké problémy v odměňování ve zdravotnictví, je roztříštěnost v odměňování. Některá zdravotnická zařízení jsou odměňována podle platů a některá podle mzdy, podle toho, jestli jsou státní, nebo krajská, či soukromá, a zde dochází k velikým rozdílům v řádu tisíce korun a já to považuji za diskriminující. Přece za stejnou práci by měla zaměstnanci náležet také stejná odměna. Kdy sjednotíte, pane premiére, odměňování zaměstnanců lůžkových zařízení pod jeden systém, a to já pokládám za nejdůležitější, podle tabulek? Co v tom jako předseda vlády děláte se svými ministry a kdy odstraníte tuto diskriminaci mezi zaměstnanci? Nevěřím, že nějaké připravované memorandum, které chce vláda uzavřít s hejtmany, zajistí srovnání odměňování ve zdravotnictví. Memorand ve zdravotnictví byla přijata řada a žádné se nesplnilo.

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni za tuto naléhavou interpelaci.

Desátou interpelaci přednese pan poslanec Stanislav Grospič, který bude interpelovat pana premiéra ve věci Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážený nepřítomný pane premiére, dovolte, abych se na vás obrátil s naléhavou otázkou, jak mám vnímat a jak mají vnímat voliči a občané České republiky vaše slova, která jste učinil pro deník Právo 21. května tohoto roku, kdy jste doslovně řekl, že sudetské Němce potřebujeme jako spojence v této nejisté rizikové situaci v Evropě. Chtěl bych vám z tohoto pohledu připomenout, že česko-německé vztahy jsou upraveny v současné době platnou deklarací, která nahradila smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo, která byla uzavřena v sedmdesátých letech. V této souvislosti bych vám chtěl také připomenout neúměrné množství (nesrozumitelné) obětí, které právě přinesli sudetští Němci tím, že vytvořili a zapříčinili rozpad prvé Československé republiky v předvečer druhé světové války. V tento moment si myslím, že poselství pravdy, které je neoddiskutovatelné, je velice pofidérní a vládní představitel na úrovni předsedy vlády by se neměl snižovat k tomu, že přistoupí na diskusi s krajanským spolkem, který má za cíl revizi poválečného uspořádání, Jaltských dohod vítězných mocností druhé světové války, a které primárně útočí svými požadavky i na česko-německé vztahy právě v této podobě a snaží se dosáhnout revanše a revize přehodnocení výsledků druhé světové války.

V této souvislosti také vyjadřuji obavu, že vaše slova mohla potenciálně vzbudit nároky, které budou později promítány do požadavků i skutečných reálných restitučních nároků a vypořádání se právě s odsunutými Němci (Čas!), kteří byli učiněni (?) na základě poválečných dohod.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Další interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura, který bude interpelovat pana premiéra ve věci sudetoněmeckého landsmanšaftu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, jel pan ministr Herman na sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu s pověřením české vlády nebo po dohodě s vámi? V tuto chvíli se začíná spekulovat o tom, že v Německu se hovoří o potenciální variantě dohody mezi sudetskými Němci a českou vládou, která by schválila v uvozovkách partnerské vyrovnání, ve kterém sice sudetští Němci nedostanou zpátky své nemovité majetky a pozemky, ale podle již existujícího modelu českých církevních restitucí by mohli uplatnit finanční nárok na kompenzaci, a to z titulu deklarace o konečném vyrovnání, o kterém pan Posselt hovořil už před třemi lety. Finanční vyrovnání by sudetští Němci od české vlády prý dostali za to, že by ze strany sudetských Němců zatlačili na Angelu Merkelovou, aby couvla z povinných kvót na migranty. Vy osobně už jste v této souvislosti uvedl, resp. jste uvedl, že sudetské Němce prý potřebuje Česká republika jako spojence kvůli rizikům v Evropě. A s tímto zdůvodněním by byl prý vzájemný obchod mezi vaší vládou a sudetskými Němci obhájený před českou veřejností.

Pane premiére, rád bych se vás zeptal - připravujete se sudetskými Němci takový obchod? Připravujete se sudetskými Němci nějaký podobný obchod? Připravujete se sudetskými Němci nějakou novou dohodu? Děkuji předem za konkrétní odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci, snad dostane konkrétní odpověď.

Další interpelující bude paní poslankyně Jana Fischerová, která pana premiéra bude interpelovat ve věci neúčasti ministrů na interpelacích. Velmi aktuální interpelace. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, děkuji vám tímto za slovo. Ano, je to aktuální interpelace, protože nejsem první a nebudu ani poslední během dnešních interpelací, čili jdu přímo k dotazu.

Vážený pane předsedo vlády, dnes jsem tu měla studentku, která se mě vyptávala, jakou hodnotu mají interpelace ve Sněmovně. A já jsem jí musela odpovědět: kdyby fungovaly, jak mají, tak by jistě měly svoji hodnotu, protože to je jediná možnost, kdy můžeme zejména jako opozice se zeptat na věci pana premiéra a dalších ministrů, není-li nám umožněno během programu jednání Sněmovny zařadit do programu svůj dotaz, konkrétní dotaz, který dostáváme od svých občanů. Poslouchala jsem také před týdnem paní Miroslavu Němcovou, která se pana premiéra, čili vás, ptala, jak bude zajištěna náprava při těchto interpelacích a konkrétní účast ministryň a ministrů. Pan premiér, neboli vy, pane premiére, jste slíbil, že se zasadíte o to, aby účast byla lepší. Dnes ráno byly písemné interpelace. Bylo zde deset interpelací a byl přítomný jenom jediný pan ministr. To jsou moje konkrétní zkušenosti po týdnu.

A já se vás ptám - zdravím vás do republiky, kde se pohybujete, kdy klepete na ten základní kámen. Mě to mrzí, fakt mě to mrzí, že tady nejste, protože bych byla ráda, kdybychom si z očí do očí mohli říci a odpovídat na svoje dotazy. Ptám se vás tedy, jaká náprava bude, jaká je vaše priorita, a když jednou vykonávám nějakou povinnost a dopředu je známo, že čtvrtky jsou pro interpelace, tak každý z členů vlády toto musí vzít jako svoji prioritu. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni, bude jí odpovězeno písemně.

Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci řešení sociálních dávek a programy pro děti od 15 let. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, k mé interpelaci mě vedl včerejší článek - cituji: Po základce rovnou pro dávky, trend, který začíná děsit politiky. V tomto článku je uvedeno, že tento problém se vyskytuje v Ústeckém kraji. Ale já se s tímto problémem setkávám i ve svém Libereckém kraji. Účastnila jsem se před časem jednání ve školách v Tanvaldu, které vyvolaly toto jednání a upozorňovaly na tento velký problém, kdy rodiče doporučují dětem, aby po ukončení školní docházky šly na úřad práce, nebo po měsíci v učebním oboru opouštějí tuto školu a pobírají dávky. S tím je spojené poflakování těchto dětí, brzké těhotenství, zvýšená kriminalita a zvýšené riziko drogových závislostí. Chápu, že pokud se někdo ocitne v tíživé situaci, že se mu musí pomoci, ale tady nám vyrůstá další generace dětí, které budou mít jen základní vzdělání, mnohdy ani neukončené, ale pro budoucnost a pracovní trh tato generace je naprosto neuplatnitelná.

Chci se vás zeptat, jaká opatření připravujete v této oblasti. Běží tu řada projektů financovaná z Evropské unie, pracuje tu agentura, neziskové organizace s těmito komunitami a výsledky jsou minimální. Ba naopak, stoupá více problémů v této oblasti. Rozhodl jste, že budete přijímat uprchlíky do naší země. Tato vláda si nedokáže poradit s vážnými problémy v naší zemi, tak nevím, jak zvládnete začlenit tyto lidi do naší společnosti. Já vám děkuji za velmi podrobnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Kéž se tak stane. Čtrnáctou interpelaci pan poslanec Mackovík stahuje, takže se dostáváme k patnácté interpelaci. Pan poslanec Tomio Okamura bude interpelovat pana premiéra ve věci svobody slova. Prosím, pane poslanče, svobodně se vyjádřete.***
Přihlásit/registrovat se do ISP