(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Klánovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka, připraví se k faktické poznámce pan kolega Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, mám několik věcí. Jednak tedy připomínám, že pro tu deklaraci Zastupitelstva Jihočeského kraje hlasovali s jedinou výjimkou všichni přítomní zastupitelé Jihočeského kraje. Veliká podpora.

Za druhé k panu kolegovi Holíkovi. V žádné části svého vystoupení jsem neřekl nic o nějakém kácení. Nejvíc se kácelo za Krejčího a za Bursíka. Nikdo ty suché stromy nechce vykácet, samozřejmě. Chceme pomoct přírodě, aby se pod těmi uschlými stromy mohla vyvíjet.

K panu kolegovi Junkovi. Ptá se, jakou podobu si vlastně obce představují. No tak ta podoba Národního parku Šumava, jak si ji představují obce i oba kraje, byla zhmotněna v senátním návrhu zákona o Národním parku Šumava. Ten jsme tady podrobně projednávali v seminářích, na plénu, ve výborech a bohužel jsme tento návrh zamítli. Tam to všechno bylo.

A konečně za poslední k tomu, co se říká, že chceme zabetonovat Šumavu, chceme mít všude cyklostezky, všude golfová hřiště, že ji chceme my, jacísi nepřátelé, rozprodat. Není tomu tak. Žádná šumavská obec nemá dnes žádný developerský rozvojový projekt. Všechno jí bylo zabito, nechtějí nic takového, chtějí jenom v klidu na Šumavě žít a uživit se tam.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi i za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Václava Votavy.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl reagovat na pana kolegu Junka vaším prostřednictvím. On má zřejmě představu, že Šumava by měla být takovou bezbřehou divočinou. To by bylo asi pro něho nejlepší, nejideálnější. Já mu tu jeho vizi neberu. Ale na té Šumavě také žijí lidé, pane kolego, jsou tam obce a na rozloze parku jsou katastry obcí, ti lidé taky chtějí žít, takže je třeba hledět i na ty lidi.

Často se podsouvá, ať už to tady zmínil pan kolega Zahradník, že ty návrhy, které tady předkládalo Zastupitelstvo Plzeňského kraje v souladu s Jihočechy, byl tady senátní návrh, že to otevíralo pole developerům. To je nesmysl, nic takového nebylo. My chceme chránit krajinu, ale rozumně, tak aby tam mohli žít lidé.

Zmínil jste i Brdy, CHKO Brdy. Ale my jsme bojovali pro to, aby se Brdy otevřely, aby tedy tam odsud odešla armáda, aby to jednak prospělo obcím, protože také tam mají katastry, také tam žijí lidé, nebo poblíž žijí lidé, a byli svázáni těmi omezujícími podmínkami, ale také proto, aby tam mohli turisté. To pravda je. Tak jestli byste chtěl zase divočinu, tak jak si to asi představujete, když říkáte, že se vám tam líbí, že není úplně nic, tak ono třeba je špatně, že tam není signál, není tam příjem pro mobilní telefony. Tak se tam asi bude muset postavit kvůli tomu nějaká ta věž, protože jestliže tam přijdou turisté a něco se tam stane, tak musí někdo zavolat pomoc, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, byl jste přihlášen k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Votava: Divočina je hezká věc, určitě, podporujeme ochranu krajiny, ale tak, aby sloužila lidem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nenuťte mě, abych porušoval jednací řád.

Ještě faktická poznámka pana poslance Junka, pak budeme pokračovat panem kolegou Bendlem. A prosím o dodržování času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Tak já jenom k panu poslanci Votavovi. Já jsem určitě ve svém vystoupení neřekl, že chci, aby v národních parcích nebyli lidé, nebo že je odtamtud chci vyhánět. Já si toho jsem vědom, že tam jsou vesnice, že tam žijí, to nikdo nikomu nebere. Ale určitě jsem neřekl, že chci divočinu bez lidí. A ano, my tu divočinu otevíráme těm lidem také a to ten zákon právě umožňuje. Konkrétně třeba na Šumavě se ta divočina určitě otevře víc lidem, než to bylo dosud. To je v pořádku. Tak to jenom abychom si rozuměli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě další faktická poznámka kolegy Jakubčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Ano, my otevřeme Šumavu. Otevřeme Šumavu turistům, ale uzavřeme, zabetonujeme lidem, kteří tam žijí. A to si myslím, že je ten problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pokračujeme rozpravou, je přihlášen pan poslanec Petr Bendl, připraví se kolega Kolovratník. Než přijde kolega Bendl k pultu, tak načtu omluvy. Tomio Okamura od 17.00 do konce jednacího dne, pan kolega Šarapatku do konce jednacího dne a paní kolegyně Putnová mezi 17. a 19. hodinou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, kolegyně a kolegové, pane ministře, dámy a pánové. Dovolte i mně říct pár slov k tomuto ne nedůležitému návrhu zákona a možná i k větám, které zde padly od mých předřečníků.

Já jsem se spolu s kolegy z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj sešel s dotčenými starosty území Národního parku Šumava, abychom diskutovali o tom, co jim přináší, případně co jim odnáší tento legislativní návrh. A slyšel jsem od nich v podstatě totéž, na čem se usneslo i krajské zastupitelstvo napříč politickým spektrem. Koneckonců to tady prezentoval pan poslanec, jihočeský pan poslanec, bývalý hejtman Jan Zahradník, kde napříč politickým spektrem lidé, kteří jsou zodpovědní za to území, lidé, kteří tam žijí a kteří se vůbec nebrání tomu, abychom otevřeli park turistům, a také se nebrání tomu, aby příroda byla chráněna, protože ti lidé tam nežijí 14 dní, žijí tam jejich rody nebo rodiny stovky let a nemají zájem na tom, aby se příroda a kvalita té přírody tam nějakým způsobem zhoršovala. Mají zájem tam zůstat a mají zájem tam žít. Řada paragrafů, které tady jsou, a jmenoval je podrobně Honza Zahradník, tudíž se k tomu nebudu tolik vracet, abych nezdržoval, brání normálnímu životu v území, ve kterém ti lidé dlouhou dobu, opravdu velmi dlouhou dobu žijí. A když tady poslouchám kolegu Votavu, věřím jeho slovům, že je třeba myslet i na lidi žijící v jižních Čechách, a ono se to potom ukáže v těch konkrétních pozměňovacích návrzích, jak vlastně budeme hlasovat. Tam se ukáže, jestli vyslyšíme názor představitelů lidí z daného regionu, či nikoliv. A jak moc ho vyslyšíme.

Řada pozměňovacích návrhů, které jsem dával na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ke kterým mě motivovali právě starostové, výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj neprošla. Musím říct, že to je škoda. Pan kolega Zahradník řadu z nich tady navrhl jako poslanec ve druhém čtení a uvidíme, jak se k nim nakonec tedy Poslanecká sněmovna postaví. Protože zákon, tak jak je nastaven, v podstatě ty lidi vyhání z toho území. Všem říká: Tak tady už nepostavíte cihlu naštorc, už si pořádně nepostavíte rodinný dům třeba někoho z rodu nebo rodiny, kteří tam dlouhou dobu žijí. Je tam výrazně omezené hospodaření. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP