(16.40 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Nárok na umístění do mateřských škol pro děti již od dvou let, opět to zde již padlo několikrát. Taková změna - nebudu diskutovat o tom, nakolik dvouleté dítě může navštěvovat tento typ předškolního vzdělávání, ale taková změna mimoto finančně velmi stojí.

Paní ministryně zde garantuje, a uvedla to i v expozé, tzv. evropské peníze. Jenže za prvé víme, jaké potíže s využitím evropských peněz měly města a obce v minulém plánovacím období. Kolik to stálo nákladů. Kolik administrativní povahy, nepředvídatelných rizik. Mnohé problémy se ještě teď řeší. Navíc z těchto evropských fondů, pokud alespoň vím, je možné čerpat v případě škol v tomto plánovacím období jen na základě schválených místních akčních plánů a tyto místní akční plány nejsou hotovy. Nevím, do jaké míry si to paní ministryně uvědomuje.

Spádové obvody mateřských škol - opět to zde padlo. Další sporná novinka, která omezí samozřejmě rodičovskou svobodu zvolit pro dítě konkrétní školku. Tvrzení ministerstva, že rodiče budou nadále mít možnost zapsat dítě i do mateřské školy nespádové je sice hezké, ale fakticky to totiž nebude kvůli dlouhodobě nedostatečným kapacitám v mateřských školách možné. Kde není místo, tam dítě z nespádové obce nemůže taková škola zapsat. To myslím je evidentní.

Vážené kolegyně a kolegové, tento zákon byl prosazen víceméně za každou cenu a silou. Většinou samozřejmě v Poslanecké sněmovně. Paní ministryně zde mluvila o tom, že komunikovala se Svazem měst a obcí. Diplomaticky zamlčela, že ale se jí nepodařilo získat pro tento školský zákon podporu starostů, mnohých starostů obcí a měst. Za takových podmínek prosazovat tento zákon v tak důležité a citlivé oblasti, jako je školství, já považuji za skutečně nesprávné.

Záměrně se nevyjadřuji k ostatním změnám v této novele školského zákona. Zaměřil jsem se pouze na mateřské školy, protože ani ony ty ostatní změny ve mně v mnoha případech také velkou důvěru nevzbuzují.

Víte, když jsem četl v sobotu v novinách, že je potřeba přehlasovat veto prezidenta republiky proto, aby nebyla snížena politická pozice pana předsedy vlády a renomé ministryně školství, tak jsem také zpozorněl. Myslím si, že dopady a důsledky nových pravidel bychom měli velmi vážit a neměli bychom hlasovat podle toho, jestli bude sníženo renomé paní ministryně, nebo nebude. Víte, ona rodiče starost dětí ani starosty v mnoha případech politická pozice konkrétního ministra nezajímá. Zajímá je však to, zda jim tato novela zákona usnadní život a vylepší situaci jejich dětí, anebo naopak stávající situaci ještě více zkomplikuje a způsobí zmatky. Protože s největší pravděpodobností nastane to druhé. Nemohu skutečně tento zákon podpořit a nebudu hlasovat proti vetu prezidenta republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Sklenák a po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem na dnešním jednání grémia Sněmovny avizoval, že ambicí vládní koalice je dnes projednat body, které svítí na tabuli. Předpokládám, že do 19 hodin nebude problém je projednat. Nicméně z určité opatrnosti si dovoluji jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a poslaneckého klubu hnutí ANO 2011 navrhnout, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině s tím, že avizuji, že pokud bychom v 19 hodin měli projednány body, které svítí na tabuli, tak sám budu avizovat dohodu předsedů poslaneckých klubů na přerušení jednání do zítřejšího dne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Registruji váš procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám, abyste se opětovně přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců. Pro návrh 97, proti 45. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Stahuje ji, dobře. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, paní ministryně, ono už opravdu mnohé bylo řečeno. Skoro by se dalo říct, že už není moc toho, co k tomu dodat. Člověk sám, když vidí, jakým způsobem bude v praxi aplikována tato vládní novela školského zákona, co vlastně všechno způsobí a jak na to předkladatel zákona reaguje, tak si říká, zda vás nechat páchat toto politické harakiri, neboť jak zde už bylo řečeno napříč politickým spektrem, starosty z různých politických subjektů je z praktických důvodů tato novela zákona odmítána, neboť vidí, jaké konkrétní dopady to rozhodnutí nebo tato legislativa přinese. Bylo tady zmiňováno, že jsou to zejména organizační a finanční věci, na které obce upozorňují, protože nebudou schopny pokrýt požadavky, které ten zákon vyvolává. Pro rodiče možná příjemná představa, že už ve dvou letech budou moci odložit dítě do mateřské školky, aby zajistili své jiné životní potřeby. Nicméně pro obce to bude znamenat výrazné finanční náklady. A zatím, i kdyby nám ministryně... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Kolegyně a kolegové, ale poněkolikáté vás žádám o ztišení. V případě, že budete neustále zvyšovat hladinu hluku v sále, budu muset jmenovat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji moc. Kdyby nám ministryně školství tady říkala cokoliv o tom, jak se postará finančně stát, dokud se nepostará Poslanecká sněmovna a neodsouhlasí finanční prostředky na takovéto investice a nebude je mít zmapované a nebude vůbec vědět dopady tohoto návrhu zákona, abychom byli schopni říci ano, my vaše náklady, které s tím jednotlivé obce budete mít, pokryjeme, nebo stát je pokryje, tak je sebevraždou ukládat městům a obcím takovéto povinnosti.

Ty dopady už jsou dnes, protože já jako bývalý starosta většího města a současný zastupitel malé obce z praxe musím říct, že už se prostě ředitelé základních škol a mateřských škol začínají zaobírat tím, které děti z jiných obcí, ve kterých nejsou základní a mateřské školy, nebo zejména mateřské, pokud je nutíme tam vytvořit kapacity, budou muset mateřskou školu, kterou zřizuje obec, která ji má, opustit, aby naplnili kapacity dětmi z té své dané obce. Protože někteří rodiče, a bude to pro ně velmi nemilá zpráva, se totiž dozvědí, že obec, která zřizuje svoji mateřskou školu, dá přednostně prostor svému občanovi, rodině, která je s trvalým bydlištěm v dané obci. A kdo je mimo obec, tak bude mít smůlu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP