(15.20 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, uspokojivé a komplexní řešení problematiky zdravotnických prostředků je zásadním úkolem Ministerstva zdravotnictví, jenž byl opakovaně odsouván do pozadí upřednostněním regulace léčivých přípravků. Samotná skupina všech zdravotnických prostředků je na rozdíl od léčiv velmi různorodá. V důvodové zprávě k tisku 88 se píše, že stav právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků je dlouhodobě neudržitelný, a to jak na úrovni obecné regulace, to je vstup na trh, podmínky distribuce, používání při poskytování zdravotních služeb, reklama a podobně, tak na úrovni ekonomické regulace, ceny a úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Celá řada dílčích oblastí není legislativně řešena vůbec.

Návrh zákona, který připravila ještě minulá vláda, s číslem tisku 88 měl být projednán začátkem roku 2014, a přestože již byl zařazen na program jednání zdravotního výboru, Ministerstvo zdravotnictví na poslední chvíli tento návrh zákona stáhlo z projednávání výboru a posléze ze Sněmovny. Prosím o zdůvodnění, proč tento návrh zákona nebyl projednán, a prosím o sdělení, kdy Sněmovna dostane k projednání nový návrh zákona tak, aby mohl být projednán a schválen do konce volebního období. Není důvodem dlouhodobého odsouvání prostý fakt, že samotná neexistence regulace této části zdravotnického byznysu velmi vyhovuje mnohým zdravotnickým zařízením, především velkým nemocnicím, kvůli tzv. zpětným bonusům? To znamená kvůli rozdílu mezi ceníkovou cenou zdravotní pojišťovny a skutečnou cenou dosahovanou na trhu, který v lepším případě vylepšuje hospodaření zdravotnických zařízení a v horším případě je zdrojem zajímavých vedlejších příjmů pro některé manažery a firmy napojené na nemocnice. Kdy ministerstvo předloží nový návrh do Poslanecké sněmovny? Děkuji za odpovězení těchto otázek.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Olga Havlová, která bude interpelovat přítomného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Já bych za prvé poděkovala panu ministrovi, že se dostavil, protože jak vidíte, tak za mnou jsou ty lavice prázdné, a pokud máme nějaké interpelace, tak tu většinou příslušní ministři nejsou.

Vážený pane ministře, po zhlédnutí Zpráv televize Prima ze dne 7. prosince o stíhání pana docenta Martina Konvičky vás žádám o vyjádření ve věci žádosti vámi vedeného Ministerstva spravedlnosti o omluvu od televize Prima. Má snad televize Prima neobjektivní zpravodajství tím, že při rozhovoru v nedělní Partii s prezidentem Milošem Zemanem uvedla, že vyzýváte k ochraně islámu v rámci zákona a v rámci trestního řádu a že váš bratr je muslim? Považujete, pane ministře, tato tvrzení v reportáži za nepravdivá? Žádám vás, abyste se jasně vyjádřil, proč vaše Ministerstvo spravedlnosti žádá na základě vysílané reportáže od televize Prima omluvu a konkrétně, za jaké výroky.

V reportáži přece dostaly prostor k vyjádření všechny relevantní osoby, a pokud se nemýlím, stále u nás vládne svoboda slova. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vlastně děkuji za tu otázku, protože to mohu trochu vysvětlit. Samozřejmě že u nás vládne svoboda slova, ale také, pokud se nemýlím, u nás ještě vládnou některá další pravidla. Evropa tolik staletí krvácela v náboženských válkách, až jsme si zavedli jako jedno ze základních pravidel naší společnosti svobodu vyznání. A ta svoboda vyznání znamená, že lidi neposuzujeme podle toho, jakého jsou vyznání, a že se jich na to ani neptáme. Já, paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, nevím, jakého jste vyznání, a neodvažoval bych se vás na to zeptat. Protože je to vaše soukromá věc.

Takže to, co jsme považovali za velmi nevhodné ze strany televize Prima, bylo, že cítíme potřebu vůbec probírat, jakého vyznání je můj - podotýkám nevlastní - bratr. To je prostě jeho věc a myslím si, že to není nic, co by mělo být předmětem veřejné debaty. My jsme zjistili, že televize Prima necítí v tom žádný problém, že se nestydí za to, že takovou otázku do veřejné debaty vnáší, tak jsme tu věc nechali být. Protože pokud někdo má pocit, že má chodit po ulici s otevřeným poklopcem, tak ať po ní chodí. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně chce položit doplňující otázku, prosím.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já bych na to jenom zareagovala, pane ministře. Šel jste do politiky s tím, že jste musel počítat s tím, že vás budou propírat předem zadem, a tomu se prostě neubráníte. A pokud to dělají média, tak to dělají všechna. A tito byli velice korektní. Naopak, některá média lžou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, chcete ještě reagovat? Máte prostor. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Já samozřejmě jsem s tím musel počítat. Počítal jsem s tím a mně to vlastně ani nijak zvlášť nevadí. Mně prostě vadí, že to nevadí té společnosti. Protože si opravdu myslím, že svoboda vyznání je docela důležitá věc a společnost si ji musí hlídat, to není na mně. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Vilímec, který přednese svoji interpelaci na ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, Senát vrátil návrh zákona o rozpočtovém určení daní ve verzi, která zahrnuje nejen kraje, ale i obce od 1. ledna 2017. U obcí však senátní návrh předpokládá pouze velmi malé navýšení podílu na DPH a především velmi sporné zrušení tzv. motivační složky v podobě 30procentního podílu na výnosu daně z příjmu fyzických osob. Tento návrh, který předložil pan senátor Martínek s vaším souhlasem, byl zpracován na Ministerstvu financí a jeho údajná mírná výhodnost pro obce se opírá o předpoklad, že výnosy daně z příjmu fyzických osob se budou snižovat. To je ale v ostrém rozporu s tím, co dlouhodobě tvrdíte, že naopak zavedením nových kontrolních mechanismů výnos daně z příjmu výrazně poroste. Potom by taková změna rozpočtového určení daní obcí byla jednoznačně nevýhodná pro obce.

Na Ministerstvu financí jste ustavil pracovní tým pro návrhy změn rozpočtového určení daní. Ten byl svolán pouze dvakrát. Na jednání minulé pondělí předložili zástupci Svazu měst a obcí sedm variant, jak řešit rozpočtové určení daní včetně tzv. motivační složky. K žádné shodě na jednání však nedošlo, a to i vzhledem k chybějícím číselným podkladům.

Pane ministře, ptám se vás, jaký smysl by měla mít pracovní skupina pro rozpočtové určení daní, pokud by se schválil onen ad hoc ušitý a docela sporný návrh Senátu. Není lepší za dané situace připravit změnu RUD obcí v příštím roce ve shodě se zástupci obcí, aby taková změna dosáhla nějakého cílového řešení i se zapracováním případné změny motivačních prvků? Chtěl bych vás taky ještě požádat, aby konkrétní dopady zrušení motivační složky dle senátního návrhu byly Ministerstvem financí vyčísleny za každou jednotlivou obec a předány k dispozici jednotlivým poslaneckým klubům či jednotlivým poslancům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji, pane poslanče. Prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Věra Kovářová, která taktéž bude interpelovat nepřítomného ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vidím, že interpelovat vás není úkol pro člověka, který postrádá trpělivost. Přestože se za trpělivou považuji, dovolte mi, abych se také jménem svých kolegů, kteří by vás rádi interpelovali, zeptala, zda na projednávání ústních interpelací dorazíte ještě letos, nebo se máme těšit až napřesrok. Písemnou odpověď nepožaduji. Můžete mi to říci stejně jako kolegovi Gabalovi třeba v bufetu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, znovu vás prosím, abyste tento prostor nezneužívala, protože vaše interpelace zněla na téma významná tržní síla. Tak to jenom upozornění propříště.

Paní poslankyně Pastuchová stahuje svoji interpelaci a prosím nyní k mikrofonu pana poslance Petra Bendla, který bude interpelovat omluveného ministra kultury, který se omlouvá do 16 hodin. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP