(15.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Ministerstvo obrany k tomu kroku přistoupilo v návaznosti na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 888 z 1. října tohoto roku, které ukládá vládě přijmout opatření k ochraně bezpečnostních zájmů České republiky v souvislosti s uprchlickou krizí a v souladu s povinností zajistit vlastními silami bezpečnost České republiky a jejích občanů i s využitím vojenských schopností Armády České republiky.

Uprchlická krize svou podstatou představuje ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky a stává se nedílnou součástí všeobecně se zhoršující bezpečnostní situace. Ochrana podstatných bezpečnostních zájmů ČR vyžaduje nedopustit snížení vojenských schopností naší armády pro případ plnění závazků ve smyslu naší účasti v možném operačním nasazení v rámci Severoatlantické aliance. Zajištění připravenosti armády k plnění těchto předpokládaných úkolů vyžaduje doplnit v krátkém čase řadu věcných prostředků tak, aby nedošlo k omezení povinných operačních zásob včetně prostředků výzbroje a materiálu podle norem NATO, a současně zajistit plnou kompatibilitu s již zavedeným materiálem, a to včetně materiálu pro vybavení případně povolaných záloh.

Je třeba zdůraznit, že tento materiál není určen k použití proti migrantům, ale k umožnění plnění úkolů Armády České republiky. V žádném případě se nejedná o pořizování materiálu navíc. Ve všech případech jde o materiál, jehož pořízení bylo plánováno, ovšem později. V podstatě došlo jen k urychlení jeho pořízení a nevyžaduje to ani navýšení plánovaných finančních prostředků.

Vzhledem k nutnosti rychlého pořízení uvedeného materiálu a k tomu, že se jedná o zakázky, jejichž předmětem je pořízení vojenského materiálu nezbytného k ochraně bezpečnostních zájmů České republiky, rozhodlo Ministerstvo obrany při jeho pořízení aplikovat výjimku podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ještě bych rád dodal, že možná to formulačně nebylo nejšťastnější, ale nebylo to formulováno tak, že to je pouze v souvislosti s migrační krizí, ale právě s nutností doplnění. Není nejmenšího sporu v té věci, že armáda je hluboce podinvestovaná z minulých let, že budeme nabírat podstatně vyšší počty vojáků, a snažíme se dostat na ty stavy, na kterých být máme, a chceme, aby vojáci byli patřičně vyzbrojeni. Jedná se vesměs o materiál, který je už ve výzbroji naší armády, materiál, který se osvědčil. A nedokážu si představit situaci, kdy bychom po akvizici, řekněme, několika tisíc kusů konkrétních útočných pušek pro další doplnění o několik stovek či tisíců kusů útočných pušek vyhlašovali otevřené výběrové řízení. Takto se armáda skutečně vyzbrojit nedá, a to taky že žádná na světě.

To jenom ve vší stručnosti. A znovu říkám, že samozřejmě je to, dovolím si říci, i trošičku takový žurnalistický přístup využít té formulační neobratnosti a na ní to celé stavět. To si myslím, že není úplně fér. Nehledě na to, že voják, který má přes rameno útočnou pušku, je jiný voják než voják, který má přes rameno pendrek. Čili ta puška není nutně na to, aby střílela, ale je součástí image toho vojáka, jeho jakési rozhodnosti a síly. To si myslím, že je nade vši pochybnost. Ale jedná se jenom o část toho materiálu. Převážná část měla jasnou vazbu na věci, které by mohly souviset právě s migrační krizí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za odpověď. Pokud by byl takto vysvětlen tento nákup v materiálu pro vládu, tak mě nikdy nenapadne položit tuto interpelaci a položit doplňující otázku. Ale v materiálu pro vládu, který odůvodňoval zrychlené nevýběrové řízení a zadání bez výběrového řízení, je přímo odůvodnění, a u všech těchto momentů, ať už to byly útočné pušky, granátomety, pušky nebo nákladní auta, lokační systémy, tak bylo základní odůvodnění, které bylo zkopírováno u každého tohoto bodu, že jde o veřejnou zakázku nezbytnou ke schopnosti Armády ČR participovat na zajištění ochrany státní hranice České republiky v souvislosti s uprchlickou krizí. Mně vadí to odůvodnění. Určitě souhlasím s tím, že je potřeba, aby armáda byla dobře vybavená. Samozřejmě není možné, aby při každém výběrovém řízení sloužily jiné zbraně a jiná technologie. Ale to odůvodnění působí spíše, jako kdyby tady byl ten strach před uprchlíky zneužit k netransparentnímu nakupování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Já jsem měl pocit, že jsem to pochopil, že to formulačně nebylo nejšťastnější a že jsem se k tomu také přiznal, že to formulačně nebylo nejšťastnější. V tom věřím, že mezi námi - prostřednictvím paní předsedající - spor není, ale přesto cítím ještě potřebu znovu se ohradit proti té netransparentnosti.

Pokud budu členem této vlády a budu ministrem obrany, tak se asi k tomu, čemu říkáte netransparentnost, budu muset uchylovat častěji, protože budeme nakupovat další kamiony Tatra. A já nebudu nakupovat kamiony Man, protože tatry prostě máme, dělají se tady a fungují. A stejně tak když se řekne útočná puška, tak už jako kdyby to zavánělo nějakým násilím. To je prostě terminus technicus. Byl bych rád, kdybychom ho v tomto smyslu nepoužívali jako nějaký dramatizující prvek. Současně se z toho seznamu vynechávají stany. Je tam dost velká porce moderních stanů. Možná že někteří z vás jste zahlédli stany, které jsme na Libavé cvičně postavili pro nějaký ten humanitární tábor, a skutečně to vypadá jako z nějakého filmu pro pamětníky. Tahle položka tam byla poměrně výrazná.

A ještě snad poslední věta, byť chápu tedy smysl té interpelace, že celková unifikace té výzbroje je jednou z nutností. Je to náš záměr deklarovaný, budeme se ho samozřejmě snažit vždycky obhájit. A vždycky je rozhodující také, aby to cenové srovnání nás nehnalo, řekněme, do pozice někoho, kdo může tím výrobcem být - použiji ošklivé slovo - vydírán. Ale unifikace výzbroje s akcentem na to, abychom nakupovali to, co se u nás vyrábí, ta je trendem tohoto ministerstva, pokud já tam budu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu dalšího, dovolte mi načíst opravu omluvu pana poslance Komárka, která se omlouvá z dnešního jednání od 15.45 do 18 hodin. V tuto chvíli se omlouvá i pan ministr životního prostředí, protože je nucen odejít do Senátu obhajovat svoje zákony.

Prosím nyní dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Radim Holeček, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra dopravy. Prosím.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený nepřítomný pane ministře, v minulém týdnu zavítal do kraje, za který jsem byl do Poslanecké sněmovny zvolen, tedy do Ústeckého kraje, pan prezident Zeman. Jeho návštěva ve mně zanechala, ostatně jako pokaždé, smíšené pocity. Radost mi tentokráte udělala prezidentova pochvala královského města Kadaně, které pod vedením starosty za ODS Kulhánka vyrostlo do krásy. Naopak náladu mně jako Ústečákovi pokazil silnou kritikou města Ústí nad Labem, o jehož některých částech se vyjádřil, že vypadají, jako by právě skončila válka. Silná slova o válečných rozvalinách nesdílím. Pravdou ale je, že ústecký region pro svůj další rozvoj ve všech oblastech potřebuje přímou dálniční tepnu na Prahu, jejíž dokončení zdržují již 15 let ekoteroristé.

Prezident Zeman od vás, pane ministře, obdržel slib, že autostráda bude hotová do konce roku 2016. Ptám se: Uděláte koncem příštího roku opravdu radost panu prezidentovi, který chce přiletět helikoptérou přímo na dálnici, aby opět přestřihl pásku? Uděláte hlavně radost obyvatelům Ústeckého kraje? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Ludvíka Hovorku, který bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP