(16.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Já se vás chci zeptat na toto. Je jasné, že Turecko je od roku 1952 členem Severoatlantické aliance. Jestliže poradce Úřadu vlády nebo člověk, který spadá pod vás, říká, že by na něj Rusové měli vletět, bombardovat, útočit proti němu, je tedy jasné, že tímto aktem by byl spuštěn v platnost článek 5 Severoatlantické smlouvy o tom, že je-li napaden jeden z členů, tak všichni ostatní se dávají na jeho obranu. Vznikl by obrovský válečný konflikt. K tomu vyzývá váš poradce. Já se vás tedy chci zeptat, v jaké konkrétní funkci pan Martin Schmarz působí, zda je skutečně poradcem vlády, nebo jenom vaším poradcem, v jaké oblasti vám radí, protože pokud je to v bezpečnostně vojensko-zahraniční, tak je to tragédie. A za třetí, jestli se domníváte, že člověk, který je vám podřízen, má takovéhle věci jen tak posílat do éteru bez toho, že je s vámi konzultoval vzhledem k závažnosti dopadu takových slov.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane vicepremiére.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, děkuji. Já jsem pana Schmarze, který je mým poradcem, nikoliv pro zahraniční politiku nebo obrannou a bezpečnostní politiku, již vyplísnil ráno, aniž bych čekal na interpelace. Mluvili jsme o tom, on uznal, že to nebylo šťastné. Každopádně ten statut byl výrazem určité frustrace, kdy Turecko podle jeho názoru, jak mi vysvětloval, se zachovalo nezodpovědně. Takže na vaši první otázku: je to můj poradce pro věci, které se týkají mediální podpory. Odpovědí na tu druhou otázku je: ano, myslím si, že to nebylo vhodné, a již jsem mu za to notně vyčinil.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se paní poslankyně, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: No tak já bych ještě ráda slyšela za čtvrté, že vyplísnění z mého pohledu tedy nic moc neznamená, protože to je fatální přešlap. Když se dostane v jiné oblasti podřízený do takové situace, že svého nadřízeného, ve vašem případě vysokého ústavního činitele, přivede do velmi trapné, až bych řekla politicky nebezpečné situace, tak vyplísnění z mé strany připadá jako velmi málo. Čili s touto částí vaší odpovědi jsem nespokojena. Myslím si, že na Úřadu vlády takovýhle člověk nemá vůbec co dělat. Ale rozumím tomu, že za něj přejímáte odpovědnost, a to už potom jde všechno za vámi. Já jsem poskytla vašemu parlamentnímu zpravodaji tady ráno hned odpověď na to, když se mě ptal, na co se budu ptát, čili dala jsem vám příležitost na to, abyste se připravil. Nechtěla jsem vás tady nějak překvapovat s tím pohledem na tuto otázku, ale považuji ji za velmi závažnou. S vaší odpovědí nejsem spokojena proto, že nic neřeší, ale beru to tak, že jste se takto rozhodl. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedy, já bych chtěl říct, že to bylo vyjádření na Facebooku, ten článek, který byl na Parlamentních listech, neodpovídal úplně tomu, co potom odpovídalo i té diskusi pod tím. Je potřeba se podívat na další statusy, které tam jsou napsány. V jednom je napsáno, že to byl určitý obraz vyjadřující pocit frustrace z toho, jak ten incident proběhl, s tím, že je to jeho soukromý profil. Nicméně chápu, že je to veřejný prostor svým způsobem na sociální síti, a je evidentní, že tato expresivní kritika toho, jak si počínalo Turecko, a od toho incidentu v podstatě dalo ruce pryč i NATO jako takové, s tím, že asi i Turci, jak je vidět, trochu berou zpátečku, protože si myslím, že takovýto incident není příliš příjemný nikomu. Z tohoto hlediska se domnívám, že ty důsledky mohou být samozřejmě vyšší, já si to ještě rozmyslím, ale reagoval jsem na to už ráno. A to, že to nebylo šťastné, to uznávám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak prosím paní poslankyni Alenu Nohavovou, která bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v příštím roce mají být navýšeny důchody o 40 korun, a to podle vzorce o růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Důchodci to vnímají, a oprávněně, jako výsměch. Jsou tím pobouřeni a já jim bohužel musím dát za pravdu. I já bych se na jejich místě takto cítila. Než dostat přidanou směšnou částku, je možná lepší nedostat nic. Jednorázový příspěvek, kterým jsme se pokusili alespoň zmírnit nejhorší dopady, většina důchodců bere jako klasické držústné, ne-li přímo jako politický úplatek. Ale situaci to systémově neřeší. Obdobná situace nenastala poprvé a bohužel, pokud se systémově nezmění zákony, pravděpodobně ani naposled.

Co uděláme, pokud budou ceny inflace i mzdy pro příští rok stagnovat a zvýšení důchodů bude dle stávajícího vzorce pro následující rok opět směšnou parodií, třeba jen čtyři koruny? Také jim je pošleme? Budeme znovu hledat cesty přes jednorázové příspěvky? Budeme znovu licitovat jak při mariáši, zda přidat šest set, tisíc nebo dvanáct set? Jsme jako poslanci skutečně připraveni spáchat politickou sebevraždu, nebo stávající zákon změníte? Proto se ptám, paní ministryně, jste připravena připravit a prosazovat systémové řešení? Pokud ano, tak jak a kdy vládě takový valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a především důstojnou valorizaci, navrhnete?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, co se týče současných valorizačních pravidel, tak ta tady platí už hodně let s určitou výjimkou těch předchozích vlád. A já vlastně, když tato vláda nastoupila, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem nesla na vládu, bylo zpět zavést ten mechanismus, tak jak je dnes, a zároveň jsem tenkrát na jaře 2014 nesla také návrh na to, aby vláda znovu získala zmocnění v některých výjimečných případech, kdy by právě byla nízká valorizace, ji navýšit. Pro rok 2015 vláda vlastně zaručila určitou výši valorizace také mimo ten daný mechanismus. Nicméně tenkrát jedna z koaličních stran, hnutí ANO, byla proti. To, že se tak stalo, že - já se jinak domnívám, že skutečně důchody by měly růst tak, jak prostě je inflace a reálné mzdy, že na tom nic špatného není. A bohužel ale s určitým zpožděním se nám ukazují ty indexy. Takže stejně jako vy, pro mě těch 40 korun samozřejmě je také naprostý výsměch, proto se to v letošním roce kompenzovalo tím jednorázovým příspěvkem. A to, že se licituje o jeho výši, no to se prostě licituje jenom z důvodu toho, že u nás těch lidí, kteří pobírají důchod a kterých se to týká, je 2,9 milionu, což je opravdu už téměř třetina, nebo blíží se to třetině počtu našich obyvatel. Takže každé sebemenší zvýšení v tom státním rozpočtu, když se to vynásobí, bohužel dělá poměrně velkou částku.

A jinak znovu opakuji, že já jsem zase i v letošním roce nesla na vládu návrh, aby valorizace byla zafixovaná na určité procento, aby se toto nestalo, a zase jsme byli za ČSSD sami, takže se to neprosadilo. Ale neprosadilo se to prostě čistě z důvodů rozpočtových. Teď se očekává, že pro valorizaci od roku 2017 už budou ty ukazatele příznivější a že by se skutečně valorizace i podle toho stávajícího mechanismu, tak jak je, měla pohybovat v rozmezí mezi 200 až 300 korunami. A pro situaci, kdy by se zase měla opakovat situace s tou strašně nízkou inflací, tak vlastně skupina koaličních expertů, která teď definuje parametry toho zmocnění pro vládu, na kterém už jsme se teď všichni shodli, že by mělo být. A jenom bych ještě připomněla, že tady myslím platilo asi 15 let a za tu dobu je různé vlády využily myslím třikrát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP