(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi a poprosím paní poslankyni o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji také. Jenom zopakuji, že jsem se ptala na to, jestli vláda na svých stránkách je ochotna vyvěsit seznam těch serverů nebo adres, ze kterých plyne tato ruská propaganda. A za druhé, zda udělá pan premiér kontrolu výdajů jednotlivých ministerstev tak, aby nemohly proti občanům České republiky být používány jejich vlastní peníze podporou právě těchto propagandistických aktivit.

Ale ještě k tomu, jak jste zakončil, pane premiére. Tak my máme Bezpečnostní informační službu. Ta ve výroční veřejné zprávě dostupné všem v kapitole 2.3 Kontrarozvědná činnost uvádí, že v případě ruské diplomatické mise byl i v roce 2013 počet zpravodajských důstojníků pod diplomatickým krytím extrémně vysoký. Je navíc doplňován zpravodajci, kteří do České republiky cestují samostatně jako turisté, experti, akademici, podnikatelé. Jednoznačnou prioritou Ruské federace je upevňování, rozšiřování vlivových kapacit v České republice. Mají za cíl získat informace mezi novináři, členů parlamentních politických stran, státních úředníků, lobbistů, různých organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců. Čili BIS nám jasně popisuje, že tady rizika jsou, informace sbírá i je analyzuje a vyhodnocuje. A teď je na vládě, aby s nimi také něco udělala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážené dámy, vážení pánové, jenom vás chci ujistit o tom, že vláda přijala rozhodnutí, nebo chystá se přijmout rozhodnutí, která by měla posílit schopnost bezpečnostních služeb v České republice monitorovat možná rizika. Týká se to i Bezpečnostní informační služby a předpokládám, že v krátkém čase by se už vláda měla zabývat konkrétním návrhem na to, jak posílit kapacity Bezpečnostní informační služby. Nevylučuji, že samozřejmě povedeme debatu i o dalších bezpečnostních službách, které jsou v České republice zřízeny, s cílem, abychom ochránili občany od možných bezpečnostních rizik. A samozřejmě abychom také byli schopni monitorovat aktivity, které by realizovaly jiné státy na území České republiky s nějakým záměrem - buď tedy poškodit Českou republiku, nebo poškodit její politické nebo ekonomické zájmy. Takže tady rozhodně nechceme situaci podceňovat. Ale současně bych chtěl také zdůraznit, že stávající monitoring ukazuje, že ta média, která mohou být podezřívána z nějakého možného vlivu ruské propagandy - a musím říci skutečně, mohou být podezřívána, protože ono se to velmi těžko legislativně definuje - tvoří okrajovou část naší mediální scény. Je to okrajová část mediální scény a je velmi těžké to odlišit od, řekněme, prezentace i určitých okrajových, možná i někdy extrémních politických názorů. Protože i když se podíváme třeba na politickou scénu v České republice, tak ona do značné míry kopíruje tu různorodost hlasů a názorů, které se objevují v našich médiích, a je velmi těžké rozlišit situace, kdy tato média pouze zprostředkovávají politické názory, které se objevují i tady v České republice, od toho, že zprostředkovávají politické názory, které se například výhradně objevují pouze v Rusku a snaží se nějakým způsobem šířit do českého prostředí.

Takže jenom pouze ujištění o tom, že vláda podniká konkrétní kroky pro to, aby naše bezpečnostní služby měly dostatečnou kapacitu a mohly se věnovat práci, kterou by odvádět měly ve prospěch zvýšení bezpečnosti občanů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. S další interpelací, tentokráte šestou, přijde pan poslanec Leo Luzar, který pana premiéra bude interpelovat ve věci dohody České republiky a USA o protiraketové obraně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane premiére, vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v těchto dnech uplyne pět let od uzavření dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o protiraketové obraně. Dovolím si přečíst článek 2, účel této smlouvy. Účelem této dohody je prozkoumání možnosti a způsobu navázání spolupráce, zapojení do společného výzkumu, vývoje, provedení zkoušek, přímé průmyslové spolupráce včetně vzájemného sdílení technologií, výroby, rozmístění a podpory dohodnutých prvků integrované obrany před balistickými raketami odpálenými proti území nebo ozbrojeným silám smluvních stran či jejich spojenců. V článku 2.2. Tato dohoda poskytne rámec pro nejužší možné zapojení České republiky do programu systému a poskytne České republice, jak vládě, tak průmyslu, hlubší náhled do programu systému, z něhož budou mít prospěch obě smluvní strany. Tato dohoda bude také prosazovat a umožňovat spravedlivé příležitosti pro zapojení průmyslu České republiky a Spojených států amerických do programu systému. Tolik účel této dohody.

Ptám se, pane premiére, jak dalece je tento účel naplňován, případně jakými podniky, v jakém finančním objemu je tento účel této mezinárodní dohody naplňován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, v roce 2008 byly podepsány tři mezinárodní smlouvy, které souvisely s plánem americké administrativy umístit na území České republiky prvky protiraketové obrany, tedy konkrétně prvek ve formě radarové stanice. Jednalo se tedy o Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice. Dále se jednalo o Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky. Tyto dohody, a teď zmíním tyto dvě dohody, měly v České republice charakter prezidentských smluv. Pro to, aby vstoupily v platnost, byl potřebný souhlas obou komor Parlamentu České republiky a ratifikace prezidentem republiky. Smlouvy byly podepsány 8. července 2008, resp. 19. září 2008. Pak byly schváleny v Senátu a v březnu 2009 byly staženy z projednávání v Poslanecké sněmovně a vzhledem k rozhodnutí Spojených států z poloviny září 2009 nestavět radar protiraketové obrany nebylo ve schvalovací proceduře pokračováno a obě smlouvy tedy nevstoupily v platnost. To jsou dvě smlouvy z těch tří, které byly uzavřeny.

Tou třetí mezinárodní smlouvou bylo, ta smlouva přímo souvisela s otázkou výstavby americké protiraketové obrany. Byla to Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států o spolupráci v oblasti protiraketové obrany. Cílem té smlouvy bylo upravit rámec spolupráce různých českých vládních i nevládních subjektů na projektu americké protiraketové obrany. Dohoda byla podepsána v říjnu 2008. Vstoupila v platnost na základě výměny nót v listopadu 2009. Musím říci, že tady nemám teď k dispozici podrobné informace o tom, v jakém rozsahu ta smlouva byla v uplynulých cca pěti nebo šesti letech naplněna. Disponuji obecnou informací o tom, že tato dohoda měla určitý pozitivní vliv na přímou spolupráci mezi americkými agenturami, které se zabývají výzkumem a vývojem nejen v oblasti protiraketové obrany, a českými, zejména vysokoškolskými subjekty.

Pokud jde o podrobnější informaci, jsem připraven ji poskytnout na základě této ústní informace tak, abych získal od příslušných resortů, zejména od resortu obrany, pravděpodobně resortu školství, podrobnější informace o tom, k jaké spolupráci na základě této smlouvy došlo a jaké tato spolupráce měla efekty pro oblast vědy a výzkumu na území České republiky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Luzar má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za ten slib, pane premiére. Budu očekávat vaši odpověď v této věci právě proto, že tato smlouva je návazná, nebo je přímo generačně spojena s těmi dalšími dvěma, které realizované nebyly. Považuji také za nutné říci, že její platnost, která je v této smlouvě na 25 let, pokud nedošlo k naplnění účelů té smlouvy, by stálo za hodno revidovat. Popřípadě bych požádal vládu, aby se tím zabývala a případně tuto smlouvu vypověděla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Luzarovi. Pan premiér nemá zájem o doplňující odpověď. Děkuji. Pokročíme dále. Pan poslanec Martin Novotný nyní bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci elektronické evidence tržeb a jejích technických aspektů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený pane premiére, při minulých interpelacích jsme s panem ministrem financí Babišem řada z nás diskutovala otázku nákladů zavedení elektronické evidence tržeb na zejména malé a drobné živnostníky. Pan ministr Babiš tyto náklady opakovaně relativizoval. Výslovně prohlásil, že nebudou buď žádné, anebo naprosto minimální. A já ho dokonce ocituji. V jednu chvíli řekl: "Znova opakuji - nejde o registrační pokladnu. Jde o stávající pokladnu například tady v našem baru nebo co to je, bufet, která se jenom spojí s finančním úřadem a dostane číslo, to je všechno. (Smích z pravé strany sálu.) Nevím, co je na tom směšného." Pak mi pan ministr financí nabídl, že uspořádá seminář, na kterém nám všem zájemcům vysvětlí, jak takovou pokladnu připojit na Ministerstvo financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP