(16.40 hodin)
(pokračuje Novotný)

Ta druhá je velmi praktická. Týká se té věty, že se prostě ta pokladna v tom bufetu v Poslanecké sněmovně připojí na ten internet. Tak já se chci pana ministra zeptat, jestli se dam v bufetu ptal, jestli ta jejich pokladna je připojitelná na ten internet. My žijeme v době, kdy teoretici rozvoje internetu říkají, že budeme brzo žít v době takzvaného internetu věcí, že bude na internetu připojeno všechno. Já vás ujišťuji, že dneska, když si zkusíte připojit vysavač nebo žehličku na internet, že se vám to nepodaří. Já se obávám, že u té pokladny, která je dneska v tom bufetu, to platí zatím taky. Tak se chci zeptat pana ministra financí, jestli to konzultoval s prodavačkami v bufetu v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za otázky v rámci interpelace. Pan ministr financí má svých pět minut na odpověď na položené otázky. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové. Vy mluvíte o živnostnících, registračních pokladnách. Já mluvím o maloobchodu, o restauracích a hotelích. Takže samozřejmě, o maloobchodu všichni asi víme, jaký je tady trh, a to, že je tam asi pár živnostníků, asi jo. Ale nemluvte, že je to o živnostnících. Vy stále melete o živnostnících. Já říkám, že je to maloobchod, restaurace a hotely. Vy to stále interpretujete politicky, že my něco máme proti živnostníkům. Nemáme nic, vůbec nic nemáme. Naopak právě pro ně, pro fyzické osoby, chceme dělat ty úlevy. Nechceme je dělat pro velké firmy, ale pro ně, právě pro fyzické osoby.

A jestli se to bude týkat tohoto bufetu, já myslím, že se ho to ani nebude týkat. Takže je to v rámci specifikace těch subjektů, kterých se to bude týkat. A jestli se to bude týkat tady bufetu? Já nevím, ale pravděpodobně asi ne, protože my míříme hlavně na ty velké. Na těch 10 mld. krácení tržeb. Když to máme spočítáno na 10 mld. a vybíráme jenom 1,6 mld., tak asi tady máme nějaký problém.

Takže pokud poslanecký klub ODS má zájem, tak já rád přijdu s paní náměstkyní Hornochovou a uděláme vám speciální prezentaci. Pokud o to je zájem, pokud to není jenom jako vždycky politická deklarace. A já jsem si myslel, že ODS má zájem, aby se tady vybíraly daně, aby se naopak daně snižovaly a aby tady všichni na trhu soutěžili objektivně, abychom neměli ty, kteří neplatí daně. Vy chcete asi podporovat ty, kteří neplatí daně, kteří tady podvádí, nebo já těm výtkám nerozumím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan Novotný má zájem o doplňující otázku. Pan ministr financí šetří čas pro další interpelující, to je výhodné pro kolegy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Já možná jenom doplňující poznámku. Mně ta otázka na míru zahrnutí živnostníků do systému zajímá proto, že ve chvíli, kdy se jejich organizace, asociace, ústy svého vedení vyjadřuje k tomuto systému, tak se vyjadřuje velmi pozitivně a podpůrně, a zároveň když si udělá interní průzkum, kolik jejích členů si myslí, že právě jejich činnosti by se ta záležitost měla dotýkat a mohla by je případně ohrozit, tak z hlediska té členské základny je 70 % proti a myslí si, že by do toho neměli být zahrnuti.

Já jenom na závěr chci říci, že ukáže realita, kolik těch osob samostatně výdělečně činných v tom systému nakonec bude a jak je to ohrozí. A výzva, že nám bude předvedena prezentace, to nás určitě zajímat bude a rádi se něčeho takového zúčastníme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr financí Andrej Babiš doplní svou odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já nevím, odkud pan kolega poslanec má ty statistiky. Pan Havlíček, to je předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků, i pan Danda byl ráno u mě a všichni to podporují. A mají na to výzkum. Dokonce asociace bude dělat svůj web. Takže já nevím, kam vy chodíte na ty průzkumy. Oni mají jednoznačně průzkum, že jejich členové to podporují. Takže můžeme se s nimi potkat společně. My jsme dělali seminář i pro Hospodářskou komoru. Pan Dlouhý to také podporuje, všichni to podporují, jen vy s tím máte nějaký problém. Takže potkejme se společně a oni vám to vysvětlí, když mi nevěříte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. Budeme pokračovat, a to ve věci dopadu elektronické evidence tržeb na živnostníky interpelací pana poslance Vladislava Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane ministře, vidím, že slovo živnostník se tady moc nenosí. A já nechci debatovat o tom, jestli je to poplatník daně z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti nebo živnostník. Ono je to jedno a totéž. Ale chtěl bych říci, že se tady pletou pojmy, a dokonce i částky. Já jsem se původně chtěl zeptat něco jiného, ale to se zeptám v doplňující otázce.

Ale pan ministr zde uvedl, že poplatníci daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaplatili za minulý rok pouze 1,6 mld. korun. Pane ministře, možná byste si mohl více ověřovat ony údaje, protože to je údaj, který se týká výnosu daně na základě daňového přiznání. Když jsem byl na jednání o rozpočtovém určení daní na Ministerstvu financí, tak zástupkyně Generálního finančního ředitelství v listopadu minulého roku oznámila, že právě ti živnostníci, ty samostatně výdělečné osoby, zaplatili 9 mld. Ten zbytek, to jsou ty slevy na dani, které tam podávají i lidé, kteří pro souběh různých příjmů mají možnost si ty daňové výnosy odečíst.

Takže já se chci zeptat skutečně, a pochopil jsem, že se odpovědi nedočkáme, jestli existuje nějaká analýza toho, a to i s využitím chorvatských zkušeností, kolika živnostníků, nebo respektive kolika poplatníků daně z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti se to dotkne. Kolik těchto osob bude muset ukončit své podnikání, protože jsou už teď na hranici ekonomické efektivnosti. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Pan ministr financí bude pokračovat v odpovědích na dané téma. Ještě není úplně vyčerpáno, pane ministře. Máte mnoho šancí. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pane předsedo, to bylo klasické vystoupení já o voze a on o koze. Já jsem řekl, že ze všech restaurací v této zemi jsme dostali 1,6 mld. korun na dani. Já jsem nemluvil o živnostnících. A v rámci těchto restaurací jsou i živnostníci samozřejmě, ale jsou tam všechny restaurace. Takže výnos daně ze všech restaurací je 1,6 mld. Takže nemluvím o živnostnících. Tam v rámci toho byznysu jsou samozřejmě živnostníci. Ale je jich poměrně... Ano, máme to spočítáno, máme analýzy, my vám to můžeme ukázat, ale pan Havlíček vám to určitě všechno řekne, ten na to má perfektní analýzy do detailů. Takže místo toho, abychom dostali 10 nebo 11 mld, tak jsem dostali 1,6 od těch poctivých.

My chceme těm poctivým dát výhodu, a proto říkáme: vy platíte za potraviny DPH 15 %, a je nenormální, a škoda, že někdo v minulosti to neudělal, když jste stále navyšovali DPH, tak my jim to chceme snížit z 21 % na 15 %. Chceme snížit daň těm, kteří platili a kteří začnou platit, protože předpokládám, že všichni začnou platit. V Chorvatsku se staly zázraky. Tam některé restaurace šly s tržbami o 500, 600, 700 % za jeden rok. Zázrak. Dokonce byl vtip, že když chceš úspěšně podnikat v restauracích, spoj se s finanční správou. Najednou všichni naskočili.

Takže prosím vás, držme se skutečně faktů, co já říkám. To snížení daně je 400 milionů korun. Takže my očekáváme, když to zavedeme, že samozřejmě vybereme podstatně více. A proto si myslím, a můžeme dovolit a motivovat ty, kteří to začnou dělat, a kteří to dělají, a že jim chceme snížit DPH. Já myslím, že to má logiku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP