(16.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

A dělali to v Chorvatsku. Vy můžete to Chorvatsko klidně pomlouvat. Slyšel jsem ty argumenty. Já se snažím hledat v cizině ty pozitivní věci, například kvalitu dálnic v Chorvatsku. Možná jste tam někdy byl, tak se podívejte, jak to tam vypadá. Jsou tam i dobré věci. To, že jejich ekonomika je nějaká, neznamená, že všechno je špatně.

Takže je to nejmodernější způsob evidence tržeb v Evropě. Dělali jsme analýzy ve všech zemích. Byli jsme v Německu, v Rakousku, ve Francii. Ptali jsme se všude.

Já si myslím, že je to zásadní opatření proti těm, kteří nás všechny okrádají. Rozpočet a lidi, protože se tváří, že platí daně, a neplatí. A znovu opakuji - podporuji to. Hlavní asociace, pan Havlíček, má na to absolutně detailní analýzy. Pokud chcete, tak vám dám průzkum, který dělal. Bude mít speciální web. Bude tam on-line linka. Zavedeme on-line linky, call centra. Všechno budeme připravovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Pan kolega Vilímec položí doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte jednu minutu.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Pochopil jsem, že žádná analýza zatím neexistuje.

Ale já se chci zeptat na jinou věc. Jestli povinnou osobou, která bude muset také být podrobena této elektronické evidenci tržeb, budou také obce. Protože i ty získávají tržby v hotovosti a nejen v souvislosti s místními nebo správními poplatky, ale za určité služby, jako jsou kopírovací služby a tak dále. Určitě uznáte, že obce nejsou zrovna ty, které by měly zájem na nějakém snižování daňových povinností prostě proto, že většinou jsou daňové výnosy výlučným příjmem jednotlivých obcí. Zeptám se, jestli i tento systém elektronické evidence bude zaveden u obcí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr má dvě minuty na odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. Já vím, že jsem blbý rétor, ale já fakt nevím, jak vám vysvětlit, že kopírovací služby nejsou restaurace a hotel. Znovu opakuji. Restaurace, hotely, maloobchod! Maloobchod to je Tesco, Billa, Vietnamec. To není kopírovací služba, pane kolego. Ani obec. Sorry. (Veselost v sále.) Přijdeme na prezentaci a všechno vám to ukážeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr ani nevyčerpal na doplňující odpověď všech svůj čas. Budeme pokračovat. Prosím o klid ve Sněmovně.

Dalším interpelujícím poslancem je pan poslanec Václav Klučka, který má interpelaci na pana ministra Milana Chovance ve věci Vrbětic. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pan ministr se dostavil.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Řekl jste správně ve věci Vrbětic, protože na tabuli máme jenom postup Ministerstva vnitra, ale ono to spolu souvisí - Vrbětice a následný budoucí postup Ministerstva vnitra v řešení této mimořádné události. Já jsem už interpeloval i pana premiéra a to bylo z pohledu celé vlády a legislativní činnosti, která nás bude čekat v této Poslanecké sněmovně v souvislosti s touto mimořádnou událostí a s touto tragédií, která potkala Vrbětice a de facto zničila zařízení, které jsme dříve nazývali muničním skladem. (V sále je neklid.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane poslanče, přeruším a nechám vám čas na dokončení interpelace. Prosím kolegy a kolegyně, aby jiné debaty přenesli mimo sál. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Václav Klučka: Taky pěkně děkuji. Otázka, pane ministře, tedy zní: Jak dále Ministerstvo vnitra plánuje svou spoluúčast svými složkami policie, hasičů, krizového plánování na řešení situace, která se týká Vrbětic?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr vnitra je připraven odpovědět, jaký byl postup Ministerstva vnitra ve věci muničního skladu ve Vrběticích. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, otázka Vrbětic vyvolala velkou debatu a diskusi nad vůbec způsobem nakládání a obchodování s municí po celé České republice. V současné době běží ve věci zhruba sedm státních kontrol i v jiných skladech. Já se obávám, že i po nálezech například na Pardubicku a jinde se ukazuje, že bude potřeba systémové a hluboké řešení.

Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, budeme tam tak dlouho, dokud bude potřeba. Já jsem byl v areálu opět na návštěvě. Zjistili jsme, že přístupová cesta, která je v současné době jediná zprovozněná, vede kolem areálu Bochemie a vývoz materiálu z jednotlivých skladů je komplikovaný tím, že je potřeba, aby z vlastních skladů vyskladňovali materiál vojáci spolu s hasiči a policií, dováželi ho na takzvané překladiště, a teprve tam si ho případně přebírali vlastníci a odváželi ho k zákazníkovi a případně na přepracování nebo dejme tomu k uskladnění do Květné.

My jsme poměrně dlouho čekali, než se Ministerstvu obrany a jeho složkám povede uzavřít s dotčenými firmami nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu, že se to nepodařilo, byli jsme nuceni na vládu přinést návrh usnesení, které veliteli zásahu umožňuje, aby materiál byl vyskladňován takzvaně nuceně, vyskladňován v první fázi na náklady státu, to se v současné době děje a je odváženo raketové palivo do Květné. Raketové palivo bude odvezeno všechno. Je to de facto vstupní surovina pro výrobu firmy Bochemie. S touto firmou jsme jednali. Jednání bylo velmi korektní a předpokládám, že s touto firmou dojde k uzavření nájemní smlouvy. Následně, jak to budou klimatické podmínky umožňovat, jak se bude dařit dekontaminovat jednotlivé prostředí k jednotlivým skladům, bude velitel zásahu nařizovat dotčeným firmám, které tam jsou podle toho, co si správně pamatuji, čtyři plus Vojenský technický ústav, s těmi bude jednáno ve smyslu: chceme odvážet, máte na to tolik dní, varianta je odvoz k zákazníkovi, odvoz do vlastních skladovacích prostor, pokud nemáte vlastní skladovací prostory, můžete využít Květnou, můžete ji využít v nájemním vztahu, pokud ji v nájemním vztahu nevyužijete, odvezeme to tam na náklady státu a budeme tyto náklady po vás vymáhat. To jsou tři varianty, které v současné době firmy mají.

Specifický příklad je firma Bochemie, která by v současné době ráda obnovila výrobu. Má to několik problémů, které v současné době řeší velitel zásahu. Ve lhůtě mezi 13. a 15. březnem bude firmě Bochemie sděleno, zda je možné výrobu obnovit, a pokud ano, v jakém rozsahu. U firmy Bochemie jsem si vědomi toho, že tato firma nainvestovala výrazné finanční prostředky včetně užití dotace. Ona garantuje udržitelnost projektu. Mohlo by zde vzniknout plnění v neprospěch státu. To znamená, jsme velmi obezřetní, na druhou stranu prioritou i v této věci je bezpečnost obyvatel, bezpečnost zaměstnanců a primárně i bezpečnost obcí v okolí. Tady k tomu budeme přistupovat především z hlediska bezpečnosti.

Co se týče nasazení armády. Já jsem skálopevně přesvědčen, že nasazení armády je nezbytně nutné. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že tím, že jsme areál po druhém výbuchu začali hlídat pečlivěji, nebo se mi chce říct neprodyšněji, že to zamezuje především tomu, aby se kdokoliv dostal do areálu zvenčí, ať už za účelem pouhé zvědavosti, nebo případně za účelem, že by tam chtěl páchat nějakou trestnou činnost. To znamená, že armáda bude spolu s hasiči a policisty nasazena do té doby, dokud to bude nezbytně nutné. Já se obávám, že doba, kdy jsme schopni z Vrbětic odvézt poslední kamion, je doba, která se blíží jednomu roku. Máme ambici to zrychlit. V každém případě dnes nejsme ve stavu, že by do areálu mohl zajet kamion s návěsem. Není schopný se tam otočit a to právě dimenzuje a brzdí vykládku. V momentě, kdy bude možné dekontaminovat plot, který byl v dřívější době kolem celého areálu, povede se ho zčásti opravit, tak v částech, kde bude opraven plot, bude nahrazena fyzická ostraha ostrahou elektronickou. V tom momentě to bude znamenat, že armáda bude moci postupně snižovat počet svých příslušníků, kteří tento areál hlídají.

V konci konců pracujeme na tom, aby materiál byl odvezen. Firmy dostaly od státu nabídku do Květné. Květná je využitelná i v případě, že by se našly další sklady, kde je potřeba manipulovat s municí tímto způsobem, to znamená nabídnout firmám adekvátní uskladnění jejich majetku, než si vyřeší svoje problémy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, upozorňuji na čas.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Takže v konci konců, vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, vidím to na lhůtu cca jednoho roku a pracujeme na tom, aby to bylo kratší. Díky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP