(16.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Ohledně vína. Samozřejmě víno je velký problém, který se dlouhodobě neřeší. Nevím proč, možná byste mi to mohli sdělit vy, proč se neřešilo v minulosti tolik věcí. Takzvané pančování vína, klamání spotřebitele a porušování předepsané kvality potravin. To spadá do kompetence ministra zemědělství a na spotřební daně je sazba nulová, takže pokud jde o daňové úniky, jedná se o daň z příjmů a DPH. Takže my děláme opatření v oblasti koordinace příslušných kontrolních orgánů, ČOI, daňová a celní správa, a samozřejmě taky se díváme do okolních států. Zjistili jsme tedy, že např. v Maďarsku je efektivnější systém než u nás. Takže přijdeme s nějakým návrhem u tohoto dlouhodobě neřešeného problému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Pan kolega Šincl se hlásí o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte jednu minutu.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, řekl jste mi, odpověděl jste mi, že je to předmětem zkoumání. Zkoumáte to již více než jeden rok, tedy já si myslím, že je to dost dlouhá doba na to zkoumání. A nevím, jestli jste mi rozuměl. Já jsem se vás ptal na váš názor na to, že by se spotřební daň u lihu vybírala předtím, tak jak je u tabákových výrobků. Jestli toto doporučujete, nebo ne. Z vaší zatímní odpovědi vyznělo to, že vám víc záleží na cash flow výrobců lihových výrobků než na výběru spotřební daně, jestli jsem to tak správně pochopil. Já si myslím, že u ministra financí by to mělo být trošku naopak, že by vám mohlo víc záležet na výběru spotřební daně než na cash flow výrobců lihových výrobků. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za doplňující otázku. Pan ministr financí ke své odpovědi, prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Mně záleží určitě na tom, abychom ty, kteří podnikají v této zemi, platí daně a zaměstnávají lidi, nelikvidovali opatřeními. A pokud jste mi nerozuměl, já vám to zopakuji. Já si nemyslím, že by desítky našich výrobců, kteří vyrábějí a platí daně včas, měli platit spotřební daň stejným způsobem, jako je to u tabáku. Takže já si to nemyslím, a pokud vy si to myslíte, tak já budu rád té debatě a řekneme si, co nám to přinese. Podle našich lidí z Celní správy a Finanční správy nám to nepřinese vůbec nic, akorát ohrozíme ty výrobce, kteří tady podnikají podle zákonů a platí daně, spotřební daň, včas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Budeme pokračovat další interpelací na ministra financí a místopředsedu vlády, a to interpelací paní poslankyně Heleny Langšádlové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, před rokem jste reagoval na můj dotaz týkající se novely vyhlášky č. 278/1998 Sb. Tato vyhláška je klíčová pro to, aby fungoval systém dorovnávání úrokových rozdílů u proexportních úvěrů. Před rokem tato vyhláška nebyla na světě a není ani dnes. Tímto svým nekonáním, touto svou nečinností, pane ministře, jste poškodil naše vývozce. Byli připraveni o standardní nástroj podpory exportu, který se používá ve vyspělých zemích. Dovoluji si připomenout, že v minulém volebním období jsem jako poslankyně prosadila novelizaci zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Tato novela získala podporu napříč politickým spektrem a nabyla účinnosti již v roce 2013, pane ministře. Bohužel bez prováděcí vyhlášky nelze systém dorovnávání úrokových rozdílů spustit. Přitom státní rozpočet na rok 2014 s touto podporou českých vývozců a zaměstnavatelů počítal a měl na ni vyčleněny prostředky, které se nakonec pro tento účel nevyužily.

Žádám vás proto o vysvětlení, co jste za ten celý rok na vašem úřadě udělal pro to, aby tato vyhláška byla vydaná, co se vám v této oblasti podařilo uskutečnit. Žádám vás o sdělení, z jakého důvodu jste potřebnou novelu vyhlášky doposud nevydal a kdy to hodláte napravit. (Předsedající hovoří současně s poslankyní: Děkuji. Paní poslankyně, když tak to učiňte v doplňující otázce.) Měl byste také zdůvodnit, proč jsou neexistencí tohoto nástroje exportu znevýhodněni naši exportéři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, respektujme čas pro jednotlivé aktéry ústních interpelací. Odpoví pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Ve smyslu zákona o střetu zájmů chci nejdřív nahlásit střet zájmů, protože moje firma je čtvrtý největší český exportér, vyváží za 87 mld., takže něco o tom exportu asi vím.

Takže vám chci jenom sdělit, že vyhlášku jsem nevydal a nevydám, protože ta vyhláška je nesmyslná, protože ta vyhláška by pomohla jenom bankám, žádným českým exportérům by nepomohla. A dělat tenhle hedging v době, kdy vlastně eurodepozit je negativní, kdy Česká republika je jedna z nejlepších v Evropě, máme desetileté bondy za 0,4 a kde banky jsou narvané penězi a jsou rády, že půjčují - tak jednoduše proč bychom dneska vlastně toto měli dotovat? Já k tomu nevidím důvod. Potom, kdyby ty úroky později stouply, tak to všechno zaplatí státní rozpočet. A pokud to státní rozpočet nevyužil, tak to je dobrá zpráva, ušetřili jsme a já jsem rád, že to tak je. Takže já určitě s tím mám zásadní problém a nevidím důvod, proč bych to dělal.

My jsme zdědili hlavně jeden z největších průšvihů a to je Česká exportní banka. Tam máme velký problém, velký problém dopad na EGAP. Takže to, že někdo chodil do samoobsluhy a stát vlastně všechno kryl a platil 97,5 % a někteří naši exportéři vyváželi a bylo to tam brutálně rozkradeno, zasahovala policie, že tam byly falšované doklady atd., tak o tom si můžeme povídat někdy jindy, o exportu, jak to tu bylo organizováno. Takže já nevidím důvod, proč by stát měl toto dneska dotovat. Já myslím, že banky vydělávají slušně, a nevím, proč bychom jim my měli ještě víc přispívat na hedging. Takže v tom nevidím žádný smysl a žádnou vyhlášku dělat nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pan ministr ani nevyužil čas. Paní poslankyně doplní svou otázku v jedné minutě.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane ministře, to je zcela standardní nástroj. Pokud tak nečiníte, doufám, že jste si vědom, že porušujete Ústavu. Vy jste ministr. Pokud je ten zákon platný a nesouhlasíte s ním, máte možnost podat novelu toho zákona. Ale ten zákon platný je a vy máte povinnost tu vyhlášku vydat. Pokud tak nečiníte, porušujete své ústavní povinnosti. Já nevím, jestli jste si toho vědom. Chápu, že jste v některých věcech dezorientovaný, co se týče vašich povinností, ale vy jste ministr, který je povinen dodržovat zákony tohoto státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Pan ministr financí odpoví na doplňující otázku, prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za informaci. Tak já se budu informovat u svých právníků a podle toho se zařídím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a máme možnost pokročit dál. Nyní pan poslanec Martin Novotný stále na ministra financí a místopředsedu vlády ve věci elektronické evidence tržeb. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Já jsem se původně chtěl zeptat na jiný aspekt této problematiky, ale v diskusi zazněla jedna důležitá věta, které se chci chytit, a zeptat se, jestli byla skutečně míněna vážně.

My často postrádáme analytické materiály k tomu konceptu elektronické evidence tržeb, a není se nám tedy možné divit, že klademe řadu otázek, protože ten koncept před sebou nevidíme. Pan ministr financí tu před chvílí řekl větu dohledatelnou ve stenozáznamu, že se ten systém nebude týkat živnostníků. My pro tuto kategorii máme ten vzletný právní pojem osoby samostatně výdělečně činné. Zahrnuje celou širokou škálu nejrůznějších činností v české ekonomice. Já se chci jednoduše a prostě zeptat, jestli tahle věta byla míněna vážně, autoritativně a jestli máme tedy počítat s tím, že osob samostatně výdělečně činných se tento systém v žádném ohledu a v žádném aspektu týkat nebude. To je jedna otázka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP