(15.00 hodin)

 

Poslanec Radim Holeček: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom okamžitě navážu na svého předřečníka a řeknu, že tento vládní návrh chce správně zavést přísnější postih recidivy u závažnějších přestupků a tyto přestupky budou evidovány v rejstříku trestů. Já s tím naprosto souhlasím. Tuto novelu přestupkového zákona již měla na stole vláda Petra Nečase. Problémem v současné době ale je fakt, že neexistuje centrální evidence přestupků, a já jako předseda podvýboru pro ochranu soukromí nejsem nijak nadšený z vytváření dalšího registru, ze kterého by se mohla ztrácet data. Dnes jsem to už sám kritizoval tady - registr u školského zákona. Ale v tomto případě je to registr v pozitivním smyslu slova, avšak pouze u deliktů, kde jejich řetězením bude x-tý prohřešek považován za trestný čin. Takže z hlediska ochrany soukromí je kritérium účelu naplněno. Tento registr by mohl účinně a efektivněji pomoci s bojem s bagatelní kriminalitou, která velmi trápí můj Ústecký region. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Holečkovi a ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není tomu tak.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání k projednání ústavněprávnímu výboru. Já přivolám naše kolegy z předsálí. Nejprve vás všechny odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zákona ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20, přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání... (Ministr Chovanec poněkud otálí s odchodem od stolků zpravodajů.) Panu ministrovi se líbí u stolku zpravodajů, přesto už jsme u jiného zákona. Je to

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Návrh novely zákona číslo 58/1995 Sb. je předkládán v souladu s usnesením vlády číslo 744 z 10. října 2012 na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce číslo 11/11 Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát, výkon akcionářských práv státu v České exportní bance.

Z kontrolních závěrů vyplývá potřeba důsledné kontroly České exportní banky ze strany Ministerstva financí, a to jednak z pozice poskytovatele každoročních dotací ze státního rozpočtu, jednak z pozice rozhodujícího akcionáře při kontrole činnosti České exportní banky a při poskytování úvěrů.

Hlavní změny, které jsou předmětem návrhu novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zvyšují transparentnost produktů poskytovaného podpořeného financování a Ministerstvo financí umožní efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu. Za tímto účelem návrh zákona počítá s vydáním informací, které se týkají úvěrů poskytovaných v rámci podpořeného financování vývozu. Výhradně pro účely kontroly při poskytování dotace ze státního rozpočtu se navrhuje prolomení bankovního tajemství pro účely kontroly podpořeného financování poskytovaného exportní bankou.

Účinnost novely zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou se navrhuje k 1. červnu 2015.

Závěrem svého úvodního slova si vás dovoluji požádat o projednání návrhu zákona ve výborech a o jeho schválení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí a nyní jsem chtěl poprosit, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, což je pan poslanec Zbyněk Stanjura. Nicméně pan poslanec není přítomen a je tady návrh, aby se zpravodajem pro prvé čtení stal pan poslanec Kalousek. Je-li proti tomuto postupu námitka? Není, dám tedy hlasovat o změně zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování o změně zpravodaje z pana poslance Stanjury na pana poslance Kalouska. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Děkuji a poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, děkuji za důvěru. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych se pokusil zastoupit pana poslance Stanjuru.

Předloha je logickou reakcí Ministerstva financí na kontrolní závěr týkající se efektivity využívání dotací ze státního rozpočtu pro Českou exportní banku. Dochází tam k upřesnění některých pojmů, což je myslím bez jakéhokoliv politika k dobru věci. Určitým problémem, který si podle mého názoru zasluhuje hlubokou diskusi, je bod 5, který v podstatě prolamuje bankovní tajemství. V případě České exportní banky prolamuje to bankovní tajemství samozřejmě v té oblasti, kdy dochází k dotacím ze státního rozpočtu. Myslím si, že tady, byť naprosto chápu předkladatele, je to jedna z možností, jak se vyrovnat s kontrolním závěrem o zjevně nedostatečné kontrole efektivity využívání prostředků státního fiskálu, který je poskytován speciální bance.

Nicméně tady si pravděpodobně podle mého názoru - názoru, který jsem chtěl prezentovat v diskusi, dovolte, abych ho tady prezentoval jako zpravodaj - to bude zasluhovat poměrně hlubokou diskusi, co vlastně chceme. Chceme banku, nebo chceme agenturu. Podle současné legislativy je Česká exportní banka bankou. To znamená, je povinna řídit se zákonem o bankách, jejím regulátorem je bankovní regulátor, tedy centrální banka, Česká národní banka, která z pozice regulátora má přístup ke všem informacím, logicky tedy tam platí bankovní tajemství a nikdo jiný kromě orgánů společnosti a regulátora k těm informacím přístup nemá. Ministerstvo financí navrhuje, aby Česká exportní banka přesto, že zůstane bankou a bude dál se řídit zákonem o bankách, aby v případě dotací ze státního fiskálu bylo vůči Ministerstvu financí bankovní tajemství prolomeno. Jedno z nejdůležitějších pravidel důvěryhodnosti finančního systému a kapitálových trhů bude v tomto případě, byť - znovu opakuji - z pochopitelných důvodů, je to jedna z cest, bude prolomeno. Pokládám řečnickou otázku, zda v takovém případě bychom neměli rezignovat na to, že je to banka. Zda bychom se neměli zamyslet nad hlubší systémovou změnou, která byla již mnohokrát diskutována, a nikdy k tomu nedošlo, že to nebude Exportní banka, ale že to bude Česká exportní agentura, zřízená vládou, potom kontrolována a regulována vládou, pravděpodobně oběma dvěma ministerstvy, Ministerstvem průmyslu a Ministerstvem obchodu, a nedojde k něčemu, co mě ve svém názvu děsí, to je prolomení bankovního tajemství, protože do agentury potom, do své agentury má vláda volný vstup.

Tyto nástroje podpory proexportní politiky jsou řešeny v euroatlantickém světě v daleko větším počtu agenturami než bankami. Já neříkám, že je to špatně, že máme banku. Ale pokud se rozhodneme, že chceme dál mít Českou exportní banku jako banku, tak se nikdy neodhodlám k prolomení bankovního tajemství, ani v tomto výjimečném případě. Tím chci jenom říct, že jakkoliv chápu návrh Ministerstva financí, tak si myslím, že pokud chce mít Ministerstvo financí ty informace, na které si dělá nárok v předloze, a my mu je chceme poskytnout a má to svoji logiku, pravděpodobně by je mělo mít, tak by se nemělo jednat o banku a měli bychom Českou exportní banku změnit na Českou exportní agenturu, pak by jejím regulátorem nebyla Česká centrální banka, ale bylo by to Ministerstvo financí a pak by to bylo systémově v pořádku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP