(15.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Takže si jako zpravodaj dovolím doporučit, abychom propustili tuto předlohu do druhého čtení, a ve druhém čtení zejména na rozpočtovém výboru a možná si dovolím učinit nesmělou výzvu vůči ústavněprávnímu výboru, aniž bych navrhoval k přikázání, zda by se tím z vlastní iniciativy nechtěl chvíli zabývat a v druhém čtení diskutovat tento problém bankovního tajemství v případě banky, velké logiky, proč by Ministerstvo financí ty informace mělo mít, a jestli tedy není jiná cesta k tomu, aby Ministerstvo financí ty informace mělo než prolomení bankovního tajemství jako podle mého názoru svatého pravidla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí... (Hlásí se pan ministr.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedo. Já za Ministerstvo financí můžu sdělit, že Česká exportní banka je skutečně pro nás problém. V minulosti pravděpodobně byly schváleny operace, které asi neměly být schváleny. Já už jsem od počátku vyzýval banku, aby přišla i s novou strategií financování českého exportu, protože systém, který je dneska, že náš exportér, a to tedy nevím, například jestli slovenská minihuť je český export, kde máme problém za 4,5 mld. Určitě ne. Ani bytovky v Tunisu.

Můj hlavní problém byl s tím, že exportér to vyexportuje a úvěr je vlastně poskytovaný jeho klientovi a on za to ručí de facto jen 2,5 procenta. Myslím si, že je to určitě skvělý nástroj hlavně pro exportéra. Samozřejmě chceme podporovat export, ale taky by to mělo asi být vyvážené. A v České exportní bance máme velké starosti s dědictvím, které tam zbylo a které řešíme, a stále údajně přicházejí nová překvapení.

Já jsem určitě připraven o tom diskutovat, víceméně s tím souhlasím, že bychom se měli bavit o nějaké agentuře a že by to asi neměla být jako banka, jak je obvyklé u bank. Samozřejmě je tam i otázka členů dozorčí rady, jejich zodpovědnosti, do jaké míry člen dozorčí rady může vlastně požadovat nějaké informace. A je to samozřejmě zároveň i otázka EGAPu, který to garantuje. Takže jsem připraven se tomu věnovat a diskutovat o tom, jakým způsobem to změnit tak, aby to bylo adekvátní tomu, co ta banka skutečně dělá, v jaké pozici i ve vztahu našemu rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi financí. Nyní pan zpravodaj s přednostním právem, po něm pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kdybychom si dávali navzájem přes nos dál, tak by bylo pořád ticho. Děkuji panu ministrovi za vstřícnost.

Já bych jenom ještě jednou rád zdůraznil, aby mi bylo rozuměno, pane ministře. Možná je to překvapivé, ale já tady s vámi nejsem ve při. Souhlasím, že Česká exportní banka má celou řadu velmi problematických aktiv z minulosti. To říkám velmi eufemisticky, když říkám velmi problematických. Dokonce souhlasím s tím a trápilo mě, že jsem ty informace neměl, že Ministerstvo financí, které poskytuje České exportní bance prostředky státního fiskálu, pak nemá relevantní informace o rizicích, kterým jsou ty veřejné prostředky vystaveny. Souhlasím i s tím, aby ty informace mělo. Jenom tady prostě kladu řečnickou otázku, zda neexistuje, a podle mého názoru existuje, systémovější cesta než prolomení bankovního tajemství, a to v oné prosté skutečnosti, že banka přestane být bankou a stane se agenturou, bude plnit úplně stejné úkoly, ale jejím regulátorem už nebude banka, ale vláda. A vláda bude mít perfektní přehled o svých penězích, které své agentuře bude poskytovat. Není to model, který je potřeba vymýšlet. Je to model, který existuje v celé řadě zemí. Nenabízím to jako jedinou možnou cestu. Jenom prosím, abychom o tom ve druhém čtení opravdu důsledně diskutovali, protože prolomení bankovního tajemství prostě je nesystémový krok a může být vnímán i jako nebezpečný precedens. Co se udělá jednou, může se udělat podruhé, potřetí, počtvrté. A pak i v případech, které nejsou tak ospravedlnitelné, jako je případ tento.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodajovi. Nyní s přednostním právem pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych říct jednu věc. Problém ČEB je velký. Samozřejmě jsou tam některé úvěry z minulosti, které nikdy neměly být poskytnuty. Tato banka a EGAP musí vyřešit problémy z minula.

Zároveň bych chtěl říct jako ministr, který zastupuje resort, který podporuje zahraniční obchod - jsem zásadně pro to, aby to zůstalo jako banka. Zatím nedošlo k žádné dohodě, že by to neměla být banka. A pokud bychom tento krok směrem k agentuře učinili, je to krok nevratný, protože v roce 2004 před vstupem, nebo před rokem 2004 před vstupem do Evropské unie jsme vyjednávali s Evropskou komisí o osudu Konsolidační banky, exportní banky a ČMRZB. Výsledkem vyjednávání bylo to, že Konsolidační banku jsme byli nuceni změnit na agenturu, postupně ji zlikvidovat, a bylo vyjednáno, že zůstanou dvě banky státní, nebo skoro státní, kde jedna podporuje export podle pravidel OECD a druhá, ČMRZB, podporuje malé a střední podniky a infrastrukturu. To máme vyjednáno. Pokud bychom stáhli ČEB do podoby agentury, tak je to nevratný proces, o kterém se domnívám, že by byl nežádoucí, a pevně doufám, že k tomu se nedopracujeme. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru Mládkovi. Dále s přednostním právem pan ministr financí. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já ještě k tomu bankovnímu tajemství. Problém je samozřejmě, pokud je tam kontrola nebo jsou dotazy členů dozorčí rady, tak samozřejmě závisí na tom, jestli ten úředník banky je poskytne pravdivé informace, nebo odmítne poskytnout informace. Myslím, že většina z nás ví, že tam zasahovala v minulosti policie, že tam jsou trestně stíháni bývalí zaměstnanci, že se tam skutečně páchala pravděpodobně nějaká trestná činnost a že jsme tam přišli o velké peníze. Tak proto si myslím, že v této chvíli je lepší bankovní tajemství prolomit, protože jsme tam skutečně úplně v jiné pozici než u klasického bankovního tajemství, protože pokud my de facto garantujeme 97,5 procenta exportu, tak si myslím, že stát musí mít pravomoc, aby si ty informace ověřil. A v minulosti ty informace byly pravděpodobně odmítány nebo nebyly pravdivé, a proto tam máme skutečně obrovský problém, který je dneska vyčíslen až na desítky miliard korun. Takže si myslím, že je to něco jiného, tohle bankovní tajemství, než jsou ty klasické banky na bankovní tajemství, které jsme zvyklí. V tomto směru si myslím, že tady by měla být jako schválena nějaká výjimka.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP