(14.40 hodin)
(pokračuje Berkovec)

Takže výsledkem je doporučení volebního výboru Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a také zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všichni jste dostali tohle jako sněmovní tisk 266, a jak už tady říkal pan předsedající, také monitorování zasedání našeho výboru v tisku 266/1 a také znění pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy ve sněmovním tisku 266/2. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli se hlásí pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Pane předsedající, dámy a pánové, v podstatě nemám co dodat k tomu, co řekl pan zpravodaj, tak se jistě divíte, proč vystupuji. Chci v návaznosti na jednání volebního výboru navrhnout určité doprovodné usnesení, nikoliv pozměňovací návrh, ale pouze jakousi deklaraci, která naváže tuto tzv. malou novelu na velkou novelizaci zákona o Českém rozhlasu. Já bych to tady stručně přerecitoval a pak bych v podrobné rozpravě to načetl.

Doprovodné usnesení, o kterém jsme - abych byl čestný - jednali i ve volebním výboru, ale nebylo přijato většinou, přesto bych rád podobné usnesení předložil k laskavému uvážení vám, dámy a pánové poslanci. Čili to znění by bylo asi takhle: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá ministra kultury České republiky a volební výbor, aby do připravované novely zákona o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů zpracovali ustanovení o programové specifikaci jednotlivých celoplošných okruhů Českého rozhlasu, případně i s vymezením programových prvků zpravodajství, publicistiky a kultury tak, aby byly jednoznačně definovány obsahové nástroje veřejnoprávní služby a základní obsahový rámec jejího naplňování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Komárkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji hezké odpoledne.

Kolegyně a kolegové, o mně je známo, že jsem na straně a budu na straně veřejnoprávních médií. Připomenu, že jsem před svou politickou kariérou dvanáct let působil jako člen managementu Českého rozhlasu, takže jsem ještě zažil přípravy na onu stanici Český rozhlas Plus. Vy, kteří tu problematiku neznáte detailně, tak po řadu několika let rozhlas provozoval relativně malinkaté, řekněme experimentální stanice nebo experimentální programy typu Český rozhlas Leonardo, zpravodajskou stanici atd. Pak je všechny sloučil do jednoho, právě do oné stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Takže pro vás laiky v mediální problematice dá se říci volným přirovnáním, že je to taková jakási obdoba zpravodajské "24" v České televizi, jak už ji všichni dobře znáte.

Rozhlasu zatím nebylo umožněno právě, můžeme říci, díky zastaralosti toho zákona o ČRo, aby tuto stanici vysílal na FM vlnách, a on ji šířil tedy pouze v digitálním vysílání nebo po internetu. Tady se mu otevírá jakási možnost se rozšířit. Je argumentováno velmi pečlivě, a to jsme si pohlídali ve volebním výboru, že Český rozhlas nebude chtít žádné vysílače navíc. Je také jasně řečeno, že Český rozhlas nebude chtít žádné náklady navíc, že tedy si ušetří ze svého rozpočtu, respektive ta stanice už funguje, takže nebude navyšovat své náklady. A to všechno byly argumenty, které i mne přesvědčily pro to, abych tady ten návrh podpořil. (V sále je velký hluk.)

Všichni jsme z nějakých regionů, takže vám chci připomenout, že jsem se snažil pohlídat i to, aby nebyly omezeny regionální stanice Českého rozhlasu, tedy ta jednotlivá krajská studia. A i to je tedy ze strany Českého rozhlasu garantováno.

A snad poslední informace pro vás. Došlo sice na poslední chvíli, prakticky v předvečer jednání výboru, ale došlo i k dohodě ve věci onoho duálního systému vysílání právě mezi veřejnoprávním provozovatelem a těmi největšími hráči na soukromém trhu, tak aby ta křehká rovnováha, která byla nastavena v 90. letech, nebyla vychýlena.

Řada hlasů se ptá na to, jak to bude vypadat s digitalizací rozhlasového vysílání. A řada oponentů říkala: "Přinuťte rozhlas, aby digitalizoval už nyní." Tak vám chci sdělit a tímto vás i nepřímo pozvat, že na konci února se bude konat pod záštitou volebního výboru a pod mým laskavým moderováním a svolením pana předsedy Martina Komárka další seminář, který se bude jmenovat právě Digitalizace rozhlasového vysílání a převedení všech rádií do systému tzv. DAB, tedy Digital Audio Broadcasting. Takže i tomu se budeme věnovat a mohu za nás garantovat, že v tom budeme velmi aktivní, agilní a budeme se snažit, aby se ten proces velmi urychlil.

Závěrem bych se rád přimluvil a podpořil také to, co navrhuje Martin Komárek, ono doprovodné usnesení, tedy jakousi žádost Poslanecké sněmovny, nebo chcete-li apel směrem na pana ministra kultury, aby byly lépe a přesněji definovány programové okruhy Českého rozhlasu. Je to z jednoduchého důvodu. Sice máme Radu Českého rozhlasu, máme volební výbor, ale jaksi mluvit do programových otázek rozhlasu přece jen není tak jednoduché, a je to tak správně, musí být nastavena nějaká hráz mezi politickou scénou a veřejnoprávním médiem, ale na druhou stranu mělo by být jasně řečeno, co přesně nebo jaká je definice prvního kruhu, tak jak je to u České televize, jaká je definice druhého okruhu, třetího okruhu, teď tedy onoho nového. Takže i za toto doprovodné usnesení bych se rád přimluvil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dobré odpoledne.

Já jsem se chtěl ve své technické poznámce zeptat pana Kolovratníka, když propaguje tak nadšeně to digitální vysílání, které, jak je vidno v televizi, se velmi osvědčilo, jestli by se nevyjádřil k tomu, anebo to nechal na tom semináři možná, jak to bude s náklady. To, co jsem slyšel jako velký posluchač rozhlasu, tak se mi zdálo, že to je protiváha nákladová podstatně větší, než byla u televize. A zejména náklady na pořízení rozhlasového přijímače se tedy výrazně zvednou. A když pomyslím, kolik tady jezdí aut, a dneska téměř každé má rádio v autě, tak to bude transakce, která bude mimořádně rozsáhlá. Tak jenom apeluji, aby se zvážila i tahle stránka věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. Prosím, aby se příště na svého ctěného kolegu obracel mým prostřednictvím.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, myslím, že pan kolega můj předřečník trošku ťukl hřebíček na hlavičku, protože my všichni, kteří jsme déle sloužící, si toto uvědomujeme. Proto jsme vždycky velice jemně a diskrétně netlačili digitalizaci rozhlasu dopředu, že jsme si všichni uvědomovali, co to bude za obrovské množství nákladů nejenom pro stát, ale také pro důchodce, kteří leckdy žijí jenom u toho rozhlasu. Takže myslím, že všichni toto víme a že dál budeme pokračovat v tom, že se nebudeme tlačit příliš do digitalizace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jandákovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se pokusím na pana poslance Hegera reagovat velmi stručně. Za prvé, bude to pozvánka na onen seminář. Tam i tyto otázky budou zodpovězeny. Ty náklady - ony budou dva druhy nákladů. První náklady právě na pořízení technologií a vysílačů ze strany médií, tak jak jsme tu diskutovali kdysi u televizí. Tam se předpokládá, že lídrem, nebo budeme chtít a navrhovat, aby lídrem v tom byl právě Český rozhlas, který mimochodem teď v uvozovkách zápolí, a nechci říci soupeří, ale bojuje o vratky DPH a deklaruje, že pokud v té debatě o DPH bude úspěšný, tak právě ty peníze získané navíc investuje do rozvoje digitálních technologií. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP