(13.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, už jste dočetl návrh? Omlouvám se, že vám do toho skáču, ale je tady opět hluk z levé strany. Prosím, pánové, abychom byli kolegiální k našim kolegům.

 

Poslanec Radim Holeček: Zjednodušeně řečeno, myslíte-li upřímně to rozdávání důchodcům, tak ne 9 %, ale 10 %. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášenou do podrobné rozpravy je paní ministryně Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, já bych opět chtěla navrhnout podle § 95 odst. 1 jednacího řádu zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, registruji váš návrh a budeme o něm hlasovat. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo chce přihlásit do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Dříve než budeme hlasovat o návrhu paní navrhovatelky na zkrácení lhůty pro třetí čtení, pozvu všechny kolegy do sálu. Zároveň vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Děkuji.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 82, do kterého je přihlášeno 109 poslanců, z čehož je 92 pro a 2 proti. Konstatuji, že návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

S přednostním právem pan předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, nemusím dostat odpověď, ale mohu se zeptat na smysl toho posledního hlasování, které zrovna skončilo? Budeme jednat v neděli, nebo - já tomu moc nerozumím, protože pravděpodobně budeme jednat ve středu, kdy jsou třetí čtení, to není za 48 hodin a jinak 72, takže se to zkracovat vůbec nemuselo. Tak já tomu nerozumím. Možná, když ty papíry jsou připravené, muselo? Ne, prý, to není žádná pravda, je to úplně zbytečné. Ale nic proti. Můžeme si odhlasovat i to, že je teď 13.42, pokud to stihneme, než se překlopí čas.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. I když ten dotaz nesměřoval ke mně, tak já bych se pokusil panu předsedovi Stanjurovi odpovědět. My jsme konzultovali s legislativou Poslanecké sněmovny projednávání bodu tak, aby nenastal žádný problém, abychom v příštím týdnu mohli absolvovat třetí čtení, a bylo nám legislativou doporučeno zkrátit lhůtu, protože není úplně zajištěné rozdání tisku poslancům, čili proto jsme po konzultaci tento návrh vznesli a odhlasovali.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan poslanec Stanjura s přednostním právem.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych tedy příště prosil, ať to legislativa napíše, napíše tam datum, podpis a proč v pátek musíme hlasovat, když za pět dnů je méně než 48 hodin. Já tomu fakt nerozumím. Teď to nevyčítám vám, ale by třeba fajn, kdyby to dostali i předsedové opozičních poslaneckých klubů, ať se pak nemusím chodit ptát. Ať tam někdo napíše datum, jméno a podpis, ne že legislativa řekla.

Jestli jsem to dobře pochopil, aby měli úředníci dost času a nemuseli chvátat s těmi pozměňováky, které byly načteny. Rozumím tomu dobře? Že to se počítá od okamžiku, kdy je distribuován tisk? Už je mi to jasné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, nicméně tuto zprávu dostanete, kterou požadujete.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu 18, což je vládní návrh zákona o prekursorech výbušnin a o změně zákona... (Protestní hlasy ze sálu.)

 

Omlouvám se. Je to bod číslo

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 149/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, dovolte mi uvést tento návrh zákona v prvním čtení.

Cílem je provést dílčí změny zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které umožní řešit problémy související s úschovou dokumentů, na jejichž ukládání je veřejný zájem, a to dokumentů, které se nacházejí v takzvaných soukromých spisovnách, a to z hlediska sociálního zabezpečení. Zejména se jedná o dokumenty potřebné pro řádné provádění důchodového pojištění. Je to problém, na který poukázal také veřejný ochránce práv. Je zde v souvislosti s úschovou dokladů nezbytných pro rozhodování o nárocích pojištěnců důchodového pojištění ukládána povinnost soukromým spisovnám poskytovat orgánům sociálního zabezpečení kopie těchto dokladů, a pokud to nesplní, tak se ukládá sankce. Zároveň se upravuje postup při zániku soukromé spisovny bez právního nástupce.

V podstatě si myslím, že nemá moc cenu tady číst podrobnosti, ale jedná se o takovou technickou úpravu. Takže já si vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovoluji požádat o propuštění tohoto vládního návrhu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní ministryně. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že paní předkladatelka, paní ministryně Marksová sdělila už to nejdůležitější k tomuto vládnímu návrhu.

Já tento návrh chápu jako technickou novelu, která reaguje na nové skutečnosti, protože s ohledem na nutnost uchování dokumentů, na kterých je veřejný zájem, a s ohledem na nutnost naplňování ústavního práva podle článku 30 Listiny základních práv a svobod doporučuji propustit návrh do druhého čtení a zároveň doporučuji přikázat tento návrh do výboru pro sociální politiku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já samozřejmě jdu s podporou této předlohy. Je to ochrana občanů zejména tam, kde zanikají firmy, a fluktuace těch firem je velká.

Chci ale upozornit, že to nebude zadarmo. A ono to tak zcela v předloze řečeno není. Okresní správy sociálního zabezpečení budou muset nakládat s archivem, který bude dlouhá léta tyto doklady zaniklých firem nějakým způsobem spravovat jak personálně, tak technicky, takže jen chci upozornit, abychom nezapomněli při rozpočtu také na to, že Česká správa sociálního zabezpečení ne najednou, ale i v dalších letech bude na tuto činnost potřebovat nějaké peníze, protože do této doby to je na hrbu těm firmám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne.

Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Já se táži, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP